Herford

Gemeinsames Grab der 35 polnischen Soldaten, die am 27. Januar 1945 während eines Bombenangriffs in Brake starben
Gemeinsames Grab der 35 polnischen Soldaten, die am 27. Januar 1945 während eines Bombenangriffs in Brake starben

Das gemeinsame Grab befindet sich auf einer kleinen Anhöhe auf dem nordöstlichen Teil des Friedhofs. Zu beiden Seiten eines Steinkreuzes stehen je ein Grabstein mit den Vor- und Nachnamen 35 polnischer Soldaten, die am 27. Januar 1945 während eines Bombenangriffs auf die Ortschaft Brake starben.

 

BARAN WŁADYSŁAW     

JAROSZEWSKI JÓZEF      

MOLENDA JAN      

SOWIŃSKI CZESŁAW

BOCHNIAK ANDRZEJ      

KAPELIŃSKI MIECZYSŁAW       

NURKIEWICZ WIKTOR    

STANISZEWSKI JÓZEF

BODYTKO STANISŁAW   

KAPUŚCIŃSKI LEON        

OLKOWSKI MODEST        

STELMASZCZYK JÓZEF

BORUSZEWSKI JÓZEF     

KAZIMIERCZAK JÓZEF   

PAWLIKOWSKI BOLESŁAW       

STUDNIAREK JAN

CZARNECKI ANTONI       

KONOPKA MARIAN          

PIOTROWSKI WACŁAW  

ŚWIDERSKI IGNACY

GILL JÓZEF 

KRECZMARSKI WACŁAW          

PSTRĄGOWSKI WACŁAW          

ŚWIDERSKI PIOTR

GNIAZDOWSKI JAN          

KRUK FRANCISZEK         

ROSIK WŁADYSŁAW       

WOLIŃSKI ZYGMUNT

JAGAS CZESŁAW  

ŁUKOWICZ MIECZYSŁAW         

SAWICKI CZESŁAW         

WOŹNIACZAK FRANCISZEK

JAGIEŁŁO JÓZEF   

MAJEWSKI WŁADYSŁAW          

SOBCZYŃSKI STANISŁAW