W służbie dla Polski: Jacek Kowalski (1950-2019)

Jacek Kowalski (1950-2019)
Jacek Kowalski (1950-2019)

W 1994 r. był członkiem Głównego Komitetu PPS w Niemczech. W listopadzie 1997 r., na ostatnim zjeździe w Bernried zakończył działalność emigracyjnej struktury PPS. Od 2001 r. był członkiem redakcji „Biuletynu Bawarskiego”, który wydawało Stowarzyszenie na Rzecz Porozumienia Niemiecko-Polskiego oraz jego wiceprzewodniczącym. Był również członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy oraz Polskiej Rady w Niemczech i Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech. W 2002 r. brał udział w jubileuszu 50-lecia rozgłośni Radia Wolna Europa, który odbył się na terenie ambasady USA w Warszawie. Wraz z Bogdanem Żurkiem zaangażował się w wyjaśnienie sprawy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów w Carlsbergu (Niemcy). W 2008 r. solidaryzował się z apelem Anny Walentynowicz do Polaków. 4 kwietnia 2011 r. brał udział w promocji książki Polska Partia Socjalistyczna. Dlaczego się nie udało? Szkice. Wspomnienia. Polemiki w Centrum Kultury Polskiej w Monachium, której współorganizatorami był: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Konsulat Generalny RP w Monachium i Stowarzyszenie na Rzecz Porozumienia Niemiecko-Polskiego w Monachium. Już na emeryturze przez wiele lat poświęcał się popularyzacji wiedzy o działalności PPS w RFN i Radia Wolna Europa. Bardzo często brał udział w spotkaniach z polskimi i niemieckimi historykami. Bardzo chętnie tłumaczył meandry przeszłości i nie zamykał się na pytania o minione wydarzenia. W dniu 18 czerwca 2018 r. decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymał status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych i otrzymał odznakę honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych”. Zmarł nagle w dniu 21 marca 2019 r. w Augsburgu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się we Francji a msza żałobna odbyła się w dniu 04 maja 2019 r. w Ostrowie Wielkopolskim.
 

Łukasz Wolak, maj 2019 r.

 

Bibliografia:

Archiwalia:

 • zbiory archiwalne śp. Jacka Kowalskiego (1950-2019)
 • zbiory archiwalne Łukasza Wolaka
 • zbiory archiwalne Pracowni Badań nad Polską Emigracja w Niemczech po 1945 r. W Instytucie Historycznym UWr.

Opracowania:

 • Friszke A., Życie polityczne emigracji, Warszawa, 1999, s.448.
 • Gmyz C., Gdzie są teczki „systemu Polonia” – pytają emigranci, „Życie Warszawy”, 10–11.09.1994 r., [brak numeru strony].
 • Kalczyńska M., Paszek L., Niemieckie Polonica prasowe (ostatnie dwudziestolecie XX wieku), Opole 2004, s.221-222.
 • Kowalski J., Polska Partia Socjalistyczna a Niepodległość, „Moje Miasto” nr 5 (wrzesień-październik) 2018 r., s.13.
 • Pan Jacek się dąsa, „Trybuna Ludu”, 3.07.1985 r., [brak numeru strony].
 • Teraz są sobą, „Trybuna Ludu”, 20–21.10.1984 r., [brak numeru strony].
 • Włodarczyk W., Jacek Kowalski, „Kurier” (Chicago), 6.12.1988 r., nr 24, [brak numeru strony].
 • Wojna nie była kobietą, „Moje Miasto” nr 5 (wrzesień-październik) 2018 r., s.6.
 • Wolak Ł, Leksykon działaczy Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Republice Federalnej Niemiec (1951-1993), Wrocław 2018, s.121-124.
 • Wolak Ł., Zjednoczenie Polskich Uchodźców w Niemczech wobec emigracji solidarnościowej w latach 1981-1989 [w:] Świat wobec Solidarności 1980-1989 pod red. Pawła Jaworskiego i Łukasza Kamińskiego, Warszawa 2013, s. 703-717.
 • W służbie dla Polski. Jacek Antoni Kowalski, „Moje Miasto” nr 5 (wrzesień-październik) 2018 r., s.12.
 • Wygnańcze szlaki. Relacje uchodźców i emigrantów z Polski do Niemiec, zebrał i opracował Adam Dyrko, Warszawa 2007, s.85-96.
Mediathek
 • Jacek Kowalski (1950-2019)

  Jacek Kowalski (1950-2019)

  Jacek Kowalski (1950-2019)
 • Od lewej: Jacek Kowalski, nn. (prawdopodobnie Służba Bezpieczeństwa PRL), ambasador PRL w Bonn Andrzej Chyliński (syn Bolesława Bieruta), ks. Kard. Stefan Wyszyński, Dachau 1978 r.

  Jacek Kowalski, nn., ambasador PRL w Bonn Andrzej Chyliński i ks. Kard. Stefan Wyszyński

  Od lewej: Jacek Kowalski, nn. (prawdopodobnie Służba Bezpieczeństwa PRL), ambasador PRL w Bonn Andrzej Chyliński (syn Bolesława Bieruta), ks. Kard. Stefan Wyszyński, Dachau 1978 r.
 • Jacek Kowalski podczas rozmowy z prezydentem Kazimierzem Sabbatem, Londyn, lata 70-te

  Jacek Kowalski podczas rozmowy z prezydentem Kazimierzem Sabbatem

  Jacek Kowalski podczas rozmowy z prezydentem Kazimierzem Sabbatem, Londyn, lata 70-te
 • Od prawej: Wincenty Broniwój-Orliński, Tadeusz Folek, Mirosław Wiśniewski, Jacek Kowalski, Tadeusz Podgórski, Monachium, ok. 1978–1979

  Wincenty Broniwój-Orliński, Tadeusz Folek, Mirosław Wiśniewski, Jacek Kowalski i Tadeusz Podgórski

  Od prawej: Wincenty Broniwój-Orliński, Tadeusz Folek, Mirosław Wiśniewski, Jacek Kowalski, Tadeusz Podgórski, Monachium, ok. 1978–1979
 • Od lewej: dr Ludwik Frendl i Jacek Kowalski, Port Lotniczy Londyn Heathrow, lata 80-te

  dr Ludwik Frendl i Jacek Kowalski

  Od lewej: dr Ludwik Frendl i Jacek Kowalski, Port Lotniczy Londyn Heathrow, lata 80-te
 • Od lewej: Lidia Ciołkosz, minister Zbigniew Scholtz, Jacek Kowalski, Hamburg, 1987 r.

  Lidia Ciołkosz, minister Zbigniew Scholtz i Jacek Kowalski

  Od lewej: Lidia Ciołkosz, minister Zbigniew Scholtz, Jacek Kowalski, Hamburg, 1987 r.
 • Posiedzenie Oddziału Rady Narodowej w RFN. Przy stole prezydialnym siedzą od lewej: Wincenty Broniwój-Orliński, Tadeusz Nowakowski, Zakrzewski, Jacek Kowalski, Tadeusz Folek, Bogdan Żurek, nn, Monachium, 1987 r.

  Posiedzenie Oddziału Rady Narodowej w RFN

  Posiedzenie Oddziału Rady Narodowej w RFN. Przy stole prezydialnym siedzą od lewej: Wincenty Broniwój-Orliński, Tadeusz Nowakowski, Zakrzewski, Jacek Kowalski, Tadeusz Folek, Bogdan Żurek, nn, Mona...
 • Spotkanie z prezydentem Kazimierzem Sabbatem. W środku od prawej: Wincenty Broniwój-Orliński, prezydent Kazimierz Sabbat, Lidia Ciołkosz. Pierwszy od lewej: Stanisław Mikiciuk, Jacek Kowalski, nn, nn, Monachium 1988 r.

  Spotkanie z prezydentem Kazimierzem Sabbatem

  Spotkanie z prezydentem Kazimierzem Sabbatem. W środku od prawej: Wincenty Broniwój-Orliński, prezydent Kazimierz Sabbat, Lidia Ciołkosz. Pierwszy od lewej: Stanisław Mikiciuk, Jacek Kowalski, nn, n...
 • Pochód pierwszomajowy. Od prawej: Zbigniew Dziakoński vel Kowalczyk, nn, Jacek Kowalski, Monachium, ok. 1987 r.

  Pochód pierwszomajowy.

  Pochód pierwszomajowy. Od prawej: Zbigniew Dziakoński vel Kowalczyk, nn, Jacek Kowalski, Monachium, ok. 1987 r.
 • Wspólna fotografia w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii. Od prawej: prezydent RP Lech Wałęsa, Jacek Kowalski, konsul Marek Rzeszotarski, lata 90-te

  W Konsulacie Generalnym RP w Kolonii

  Wspólna fotografia w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii. Od prawej: prezydent RP Lech Wałęsa, Jacek Kowalski, konsul Marek Rzeszotarski, lata 90-te
 • Od prawej: inż. Jerzy Arłamowski, Jacek Kowalski, nn, Arkadiusz Kulaszewski, pierwszy z lewej: Bogdan Żurek, brak daty

  Jerzy Arłamowski, Jacek Kowalski, nn, Arkadiusz Kulaszewski i Bogdan Żurek

  Od prawej: inż. Jerzy Arłamowski, Jacek Kowalski, nn, Arkadiusz Kulaszewski, pierwszy z lewej: Bogdan Żurek, brak daty
 • Wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski dr. Ludwikowi Frendlowi. Od prawej stoi: Jerzy Arłamowski i Jacek Kowalski. Od prawej siedzi: dr Ludwik Frendl i jego żona, brak daty

  Wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski dr. Ludwikowi Frendlowi

  Wręczenie Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski dr. Ludwikowi Frendlowi. Od prawej stoi: Jerzy Arłamowski i Jacek Kowalski. Od prawej siedzi: dr Ludwik Frendl i jego żona, brak daty
 • Włodzimierz Sznarbachowski i Jacek Kowalski, Monachium, ok. 2003 r.

  Włodzimierz Sznarbachowski i Jacek Kowalski

  Włodzimierz Sznarbachowski i Jacek Kowalski, Monachium, ok. 2003 r.
 • Jacek Kowalski przy grobie płk. Wincentego Broniwój-Orlińskiego na Starym Cmentarzu w Ostrowie Wielkopolskim, 2017 r.

  Jacek Kowalski przy grobie płk. Wincentego Broniwój-Orlińskiego

  Jacek Kowalski przy grobie płk. Wincentego Broniwój-Orlińskiego na Starym Cmentarzu w Ostrowie Wielkopolskim, 2017 r.
 • Spotkanie Klubu Mieroszewskiego. Od lewej: Bogdan Żurek, Włodzimierz Sznarbachowski, Jacek Kowalski, Monachium 1990 r.

  Spotkanie Klubu Mieroszewskiego

  Spotkanie Klubu Mieroszewskiego. Od lewej: Bogdan Żurek, Włodzimierz Sznarbachowski, Jacek Kowalski, Monachium 1990 r.
 • Ceremonia pogrzebowa (kremacja) Lidii Ciołkosz, Londyn 2002 r.

  Ceremonia pogrzebowa (kremacja) Lidii Ciołkosz

  Ceremonia pogrzebowa (kremacja) Lidii Ciołkosz, Londyn 2002 r.
 • Podzienie Komitetu Głównego PPS. Przemawia Jacek Kowalski. Pierwszy z prawej Bogdan Żurek. Monachium 1989 r.

  Podzienie Komitetu Głównego PPS

  Podzienie Komitetu Głównego PPS. Przemawia Jacek Kowalski. Pierwszy z prawej Bogdan Żurek. Monachium 1989 r.
 • Posiedzenie Międzynarodówki Socjalistycznej. Od prawej: Jacek Kowalski, Stanisław Wąsik, Kair 1990 r.

  Posiedzenie Międzynarodówki Socjalistycznej

  Posiedzenie Międzynarodówki Socjalistycznej. Od prawej: Jacek Kowalski, Stanisław Wąsik, Kair 1990 r.
 • Posiedzenie Rady Naczelnej PPS w Witten. Na pierwszym planie Lidia Ciołkosz, Jacek Kowalski, Bogdan Żurek, 1990 r.

  Posiedzenie Rady Naczelnej PPS w Witten

  Posiedzenie Rady Naczelnej PPS w Witten. Na pierwszym planie Lidia Ciołkosz, Jacek Kowalski, Bogdan Żurek, 1990 r.
 • Wizyta w Chicago. Drugi od lewej: Jacek Kowalski, Julian Sak

  Wizyta w Chicago

  Wizyta w Chicago. Drugi od lewej: Jacek Kowalski, Julian Sak
 • Wspólna fotografia członków PPS podczas zjazdu scaleniowego w Bernried, 1987 r. Widoczni na fotografii: Lidia Ciołkosz, Jacek Kowalski, Aleksander Menhard, Włodzimierz Sznarbachowski, Bogdan Żurek.

  Członki PPS podczas zjazdu scaleniowego w Bernried

  Wspólna fotografia członków PPS podczas zjazdu scaleniowego w Bernried, 1987 r. Widoczni na fotografii: Lidia Ciołkosz, Jacek Kowalski, Aleksander Menhard, Włodzimierz Sznarbachowski, Bogdan Żurek.
 • Zjazd scaleniowy PPS. Przemawia Stanisław Wąsik a w tle stoi Jacek Kowalski, 1987 r.

  Zjazd scaleniowy PPS

  Zjazd scaleniowy PPS. Przemawia Stanisław Wąsik a w tle stoi Jacek Kowalski, 1987 r.
 • Przed wejściem do "Zamku" w Londynie. Od lewej: Kazimierz Sławiński, nn., Włodzimierz Sznarbachowski, Jacek Kowalski

  Przed wejściem do "Zamku" w Londynie

  Przed wejściem do "Zamku" w Londynie. Od lewej: Kazimierz Sławiński, nn., Włodzimierz Sznarbachowski, Jacek Kowalski
 • Podczas posiedzenia Komitetu Głównego PPS. Przemawia Jacek Kowalski. Pierwszy z prawej: Ryszard Moździerz

  Podczas posiedzenia Komitetu Głównego PPS

  Podczas posiedzenia Komitetu Głównego PPS. Przemawia Jacek Kowalski. Pierwszy z prawej: Ryszard Moździerz
 • Odczyt podczas posiedzenia Centralnego Komitetu Wykonawczego lub Rady Naczelnej PPS, Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie

  Odczyt podczas posiedzenia Centralnego Komitetu Wykonawczego lub Rady Naczelnej PPS

  Odczyt podczas posiedzenia Centralnego Komitetu Wykonawczego lub Rady Naczelnej PPS, Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie
 • Posiedzenie Centralnego Komitetu Wykonawczego lub Rady Naczelnej PPS, Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie

  Posiedzenie Centralnego Komitetu Wykonawczego lub Rady Naczelnej PPS

  Posiedzenie Centralnego Komitetu Wykonawczego lub Rady Naczelnej PPS, Instytut Polski i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie
 • Jacek Kowalski i Tadeusz Podgórski przed wejściem do "Zamku", Londyn

  Jacek Kowalski i Tadeusz Podgórski przed wejściem do "Zamku"

  Jacek Kowalski i Tadeusz Podgórski przed wejściem do "Zamku", Londyn
 • Legitymacja członkowska ZPU nr 0170 Jacka Kowalskiego, Augsburg 1977 r.

  Legitymacja członkowska ZPU Jacka Kowalskiego

  Legitymacja członkowska ZPU nr 0170 Jacka Kowalskiego, Augsburg 1977 r.
 • Okładka czasopisma „Rodak” IV Okręgu ZPU

  Okładka czasopisma „Rodak” IV Okręgu ZPU

  Okładka czasopisma „Rodak” IV Okręgu ZPU
 • Msza żałobna w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 04 maja 2019 r.

  Msza żałobna w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 04 maja 2019 r.

  Msza żałobna w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 04 maja 2019 r.