Bolesław Zawalicz-Mowiński

Fotografia portretowa mjr dr inż. Bolesława Zawalicz-Mowińskiego (1903-1993), ok. 1947 r. (źródło: IPMS)
Fotografia portretowa mjr dr inż. Bolesława Zawalicz-Mowińskiego (1903-1993), ok. 1947 r. (źródło: IPMS)

Płk. dr inż. Bolesław Zawalicz-Mowiński (1903-1993) ps. „Zawalicz”, „Gończ”, „Witold”, „Stef” i „Dyrektor”.

 

I. Pomiędzy wojnami
 

Bolesław Zawalicz-Mowiński urodził się 05 czerwca 1903 r. w małej miejscowości Skrzeszewo w powiecie Kartuskim. Dzieciństwo spędził w majątku rodziców, którzy zadbali o jego edukację. Przebywając w rodzinnym domu zaangażował się w pracę niepodległościową w strukturach Polskiej Organizacji Wojskowej we Włocławku (POW). Otrzymał za nią Medal Niepodległości i Honorową Odznakę Frontu Pomorskiego. Z początkiem 1920 r. zaciągnął się do szwadronu 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Służbę jednak przerwał ze względu na egzamin maturalny. Po zdaniu matury zaciągnął się do 25 Pułku Ułanów z którym walczył podczas wojny polsko-bolszewickiej. W wyniku odniesionych ran opuścił jednostkę i wrócił do rodzinnego domu. Za udział w walkach otrzymał Medal za Wojnę 1918-1920 - Polska Swemu Obrońcy.

Po powrocie do zdrowia zdecydował się podjąć studia z nauk rolnych. W Poznaniu odbył roczną praktykę po której kontynuował naukę na Uniwersytetach w Królewcu i Bonn. Z czasem zawiesił studia i zaciągnął się do służby w Wojsku Polskim. W 1923 r. otrzymał przydział do 9 Pułku Strzelców Konnych a następnie otrzymał skierowanie do Szkoły Podchorążych Kawalerii w Suwałkach. Po jej ukończeniu otrzymał awans plutonowego podchorążego. W 1924 r. został przeniesiony do rezerwy kadrowej Wojska Polskiego. Po przejściu do „cywila” powrócił do przerwanych studiów, które ukończył w 1926 r. w Królewcu i zajął się zarządzaniem rodzinnym majątkiem. W 1928 r. po dwuletniej praktyce obronił pracę doktorską otrzymując stopień doktora inżyniera rolnictwa. W międzyczasie uczestniczył w szkoleniu rezerwy kadrowej, które przyniosły mu kolejne awans do stopnia wachmistrza podchorążego a w 1928 r. awans na stopień oficerski – podporucznika rezerwy kawalerii.

W 1929 r. zdecydował się przenieść z rodzinnego Skrzeszewa do miejscowości Trzemeszno w powiecie Mogilno, gdzie kupił majątek ziemski. Na terenie miasteczka zaangażował się w działalność społeczną w Związkach Rolniczych, Związku Oficerów Rezerwy oraz Organizacji Zjednoczenia Narodowego (OZN) w Mogilnie.

W międzyczasie otrzymał kolejny awans na porucznika rezerwy kawalerii. Niezależnie od tego w latach 1937-1938 był wójtem Trzemeszna a w 1938 r. kandydował na posła do Sejmu V kadencji z okręgu 99 – Inowrocławskiego, jako niezależny kandydat – rolnik. Zaangażował się również w działalność redakcyjną tygodnika „Kosynier”, który ukazywał się na terenie gminy. Uczestniczył w inicjowaniu Kółek Rolniczych na terenie Wielkopolski i realizował się jako „pionier” polskiej wsi. Jeszcze w 1938 r. uczestniczył w Trzemesznie w obchodach tygodnia Ligii Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej (LOPP) podczas której organizował manifestację na cześć zajęcia Zaolzia. Z początkiem 1939 r. zdecydował się powrócić do czynnej służby wojskowej. Po przeszkoleniu otrzymał awans na dowódcę szwadronu. Kilkadziesiąt dni przed wybuchem II wojny światowej otrzymał awans na stopień rotmistrza rezerwy kawalerii.

Mediathek
 • Porträtfotografie von Major Dr. Ing. Bolesława Zawalicz-Mowińskiego (1903–1993)

  Major Dr. Ing. Bolesława Zawalicz-Mowińskiego

  Porträtfotografie von Major Dr. Ing. Bolesława Zawalicz-Mowińskiego (1903–1993)
 • Beförderungsantrag Leutnant Bolesław Wojciech Jan Mowińskiego in den Dienstgrad eines Oberleutnants, 1935

  Beförderungsantrag

  Beförderungsantrag Leutnant Bolesław Wojciech Jan Mowińskiego in den Dienstgrad eines Oberleutnants, 1935
 • Major Dr. Ing. Bolesław Zawalicz-Mowiński während seines Vortrags aus Anlass des Soldatentages in Hamburg, ca. 1948/1949

  Major Dr. Ing. Bolesław Zawalicz-Mowiński während seines Vortrags aus Anlass des Soldatentages in Hamburg, ca. 1948/1949

  Major Dr. Ing. Bolesław Zawalicz-Mowiński während seines Vortrags aus Anlass des Soldatentages in Hamburg, ca. 1948/1949
 • Verdienstkreuz Virtuti Militari V. Klasse

  Verdienstkreuz Virtuti Militari V. Klasse

  Verdienstkreuz Virtuti Militari V. Klasse
 • Letzter Brief von Major Dr. Ing. Bolesław Zawalicz-Mowiński, 1954

  Letzter Brief von Major Dr. Ing. Bolesław Zawalicz-Mowiński

  Letzter Brief von Major Dr. Ing. Bolesław Zawalicz-Mowiński, 1954
 • Porträtfotografie von Bolesław Zawalicz-Mowiński, ca. 1947

  Porträtfotografie von Bolesław Zawalicz-Mowiński

  Porträtfotografie von Bolesław Zawalicz-Mowiński, ca. 1947
 • Copy of 3.1.1.1 / 68971513 in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen, Nachkriegszeitkartei

  Rejestracja

  Copy of 3.1.1.1 / 68971513 in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen, Nachkriegszeitkartei
 • Fotografie aus den Dokumenten betreffend Zawalicz-Mowiński, ca. 1947/1948

  Fotografie aus den Dokumenten betreffend Zawalicz-Mowiński, ca. 1947/1948

  Fotografie aus den Dokumenten betreffend Zawalicz-Mowiński, ca. 1947/1948