Józef Piłsudski w niemieckich więzieniach

Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski podczas internowania w twierdzy magdeburskiej, 1918 r.
Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski podczas internowania w twierdzy magdeburskiej, 1918 r.

Józef Piłsudski w niemieckich więzieniach pod koniec I wojny światowej

 

Danzig/Gdańsk, 23.07.-29.07.1917
 

Józefa Piłsudskiego oraz jego szefa sztabu, płk. Kazimierza Sosnkowskiego aresztowano rankiem 22 lipca 1917 r. Załamanie dotychczasowych relacji z Niemcami trwało już od dawna. Niecałe dwa tygodnie wcześniej doszło do tzw. kryzysu przysięgowego i internowania żołnierzy I i III Brygady Legionów. O powodach aresztowania Piłsudskiego Tymczasową Radę Stanu poinformował generał-gubernator Hans von Beseler. Polska Organizacja Wojskowa (POW), którą kierował Piłsudski, zmieniła w ostatnim czasie swe stanowisko, co odnotowało niemieckie dowództwo, i stała się groźna dla spokoju kraju i bezpieczeństwa wojskowego na tyłach walczących armii sprzymierzonych. Po wybuchu rewolucji lutowej w Rosji Niemcy uznały, że nie ma już pilnej potrzeby budować polskiej armii, front wschodni przestał być groźny. Rychłe zakończenie wojny z Rosją stawało się bardzo realne a wspieranie Polaków niekorzystne.

„Szybkość działania w tym stanie rzeczy – stwierdził Beseler – wymaga natychmiastowego unieszkodliwienia obu osób (Piłsudskiego oraz Sosnkowskiego). (…) Wobec takiego stanu rzeczy internowanie tych osób uważać należy za zarządzenie skuteczne“.

Równocześnie rozpoczęły się aresztowania wśród członków POW, co sparaliżowało jej działalność na kilka miesięcy.

Piłsudskiego i Sosnkowskiego pod eskortą przewieziono na Dworzec Wiedeński w Warszawie (straż towarzyszyła im przez całą podróż). Późniejszy marszałek Polski był ubrany w mundur legionowy, Sosnkowski po cywilnemu. Umieszczono ich w przedziale drugiej klasy. Celem konwoju był Gdańsk, do którego z nieznanych powodów dojechano jednak okrężną trasą przez Poznań. Po krótkim postoju w stolicy Wielkopolski, więźniowie przybyli do Gdańska w nocy 23 lipca. Przetransportowano ich do więzienia śledczego i karnego (Königliches Gerichtsgefängnis zu Danzig) na Schiesstange 12 (obecnie ul. Kurkowa).

Służący w straży więziennej Polak, Jan Bastian, zapamiętał, że

“pan Marszałek był bardzo grzeczny, ale milczący“, a Niemcy traktowali go jak generała“.

Mediathek
 • Ulotka informująca o powrocie J. Piłsudskiego do Warszawy, 1918 r.

  Ulotka informująca o powrocie J. Piłsudskiego do Warszawy, 1918 r.

  Ulotka informująca o powrocie J. Piłsudskiego do Warszawy, 1918 r.
 • Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski podczas internowania w twierdzy magdeburskiej, 1918 r.

  Piłsudski i Sosnkowski podczas internowania w twierdzy magdeburskiej, 1918 r.

  Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski podczas internowania w twierdzy magdeburskiej, 1918 r.
 • Ulotka. Rada Regencyjna przekazuje władzę Józefowi Piłsudskiemu, 1918 r.

  Ulotka. Rada Regencyjna przekazuje władzę Józefowi Piłsudskiemu, 1918 r.

  Ulotka. Rada Regencyjna przekazuje władzę Józefowi Piłsudskiemu, 1918 r.
 • Ulotka. Dzień 18 marca, dzień swoich imienin spędza Komendant Piłsudski w więzieniu niemieckim, 1918 r.

  Ulotka. Dzień swoich imienin spędza Komendant Piłsudski w więzieniu niemieckim, 1918 r.

  Ulotka. Dzień 18 marca, dzień swoich imienin spędza Komendant Piłsudski w więzieniu niemieckim, 1918 r.
 • Ulotka. Dnia 29 bm, w niedzielę zbieramy się o godz. 11 rano na rynku u stóp pomnika Adama Mickiewicza aby zaprotestować przeciwko uwięzieniu bezprawnemu Komendanta Józefa Piłsudskiego oraz Szefa Sztabu I. Brygady podpułk. Sosnkowskiego, 1917 r.

  Ulotka. Protest przeciwko uwięzieniu Komendanta Piłsudskiego, 1917 r.

  Ulotka. Dnia 29 bm, w niedzielę zbieramy się o godz. 11 rano na rynku u stóp pomnika Adama Mickiewicza aby zaprotestować przeciwko uwięzieniu bezprawnemu Komendanta Józefa Piłsudskiego oraz Szefa Szta...
 • Józef Piłsudski, Moje pierwsze boje. Wspomnienia spisane w twierdzy magdeburskiej, Warszawa : "Bibljoteka Polska", 1925 (Bydgoszcz : Zakł. Graf. Inst. Wyd. "Bibljoteka Polska“).

  Józef Piłsudski, Moje pierwsze boje. Wspomnienia spisane w twierdzy magdeburskiej, 1925 r.

  Józef Piłsudski, Moje pierwsze boje. Wspomnienia spisane w twierdzy magdeburskiej, Warszawa : "Bibljoteka Polska", 1925 (Bydgoszcz : Zakł. Graf. Inst. Wyd. "Bibljoteka Polska“).
 • Festungsgefängnis Spandau

  Festungsgefängnis Spandau

  Festungsgefängnis Spandau
 • Głowna brama Twierdzy Wesel / Das Haupttor der Zitadelle in Wesel von der Stadtseite aus gesehen.

  Głowna brama Twierdzy Wesel

  Głowna brama Twierdzy Wesel / Das Haupttor der Zitadelle in Wesel von der Stadtseite aus gesehen.
 • Strona 1 „Kuriera Warszawskiego“ z 10 listopada 1918 r.

  Strona 1 „Kuriera Warszawskiego“ z 10 listopada 1918 r.

  Strona 1 „Kuriera Warszawskiego“ z 10 listopada 1918 r.
 • Domek na terenie twierdzy w Magdeburgu, w którym przebywał J. Piłsudski.

  Domek na terenie twierdzy w Magdeburgu, w którym przebywał J. Piłsudski

  Domek na terenie twierdzy w Magdeburgu, w którym przebywał J. Piłsudski.
 • Komendant Józef Piłsudski w towarzystwie przyjaciela swego Kazimierza Sosnkowskiego z okresu przed aresztowaniem, 1914 r.

  Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski w r. 1914

  Komendant Józef Piłsudski w towarzystwie przyjaciela swego Kazimierza Sosnkowskiego z okresu przed aresztowaniem, 1914 r.
 • Dom z Magdeburga, w którym więziony był Józef Piłsudski, na terenie parku belwederskiego w Warszawie, 1939 r.

  Dom z Magdeburga na terenie parku belwederskiego w Warszawie, 1939 r.

  Dom z Magdeburga, w którym więziony był Józef Piłsudski, na terenie parku belwederskiego w Warszawie, 1939 r.
 • Karykatura Marszałka J. Piłsudskiego, 1927 r.

  Karykatura Marszałka J. Piłsudskiego, 1927 r.

  Gustaw Rogalski: Z albumu karykatur 1914-1928 Marszałka J. Piłsudskiego: na pamiątkę dziesięciolecia 1918-1928 niepodległości Polski. Litografia, papier; ok. 33 x 26 cm.
 • Widok ogólny, twierdza w Magdeburgu.

  Widok ogólny, twierdza w Magdeburgu

  Widok ogólny, twierdza w Magdeburgu.
 • Domek na terenie twierdzy w Magdeburgu, w którym przebywał J. Piłsudski.

  Domek na terenie twierdzy w Magdeburgu

  Domek na terenie twierdzy w Magdeburgu, w którym przebywał J. Piłsudski.
 • Plan twierdzy w Magdeburgu. Dom, w którym przebywał Piłsudski, jest oznaczony kółkiem.

  Plan twierdzy w Magdeburgu

  Plan twierdzy w Magdeburgu. Dom, w którym przebywał Piłsudski, jest oznaczony kółkiem.
 • Restauracja Hiller w Berlinie

  Restauracja Hiller w Berlinie

  Restauracja Hiller w Berlinie
 • Domek na terenie twierdzy w Magdeburgu, w którym przebywał J. Piłsudski.

  Domek na terenie twierdzy w Magdeburgu

  Domek na terenie twierdzy w Magdeburgu, w którym przebywał J. Piłsudski.
 • Wnętrze domu, w którym przebywał J. Piłsudski w Magdeburgu.

  Wnętrze domu w Magdeburgu

  Wnętrze domu, w którym przebywał J. Piłsudski w Magdeburgu.
 • Dzisiejszy teren cytadeli w Magdeburgu

  Dzisiejszy teren cytadeli w Magdeburgu

  Dzisiejszy teren cytadeli w Magdeburgu
 • Dzisiejszy teren cytadeli w Magdeburgu

  Dzisiejszy teren cytadeli w Magdeburgu

  Dzisiejszy teren cytadeli w Magdeburgu
 • Dzisiejszy teren cytadeli w Magdeburgu

  Dzisiejszy teren cytadeli w Magdeburgu

  Dzisiejszy teren cytadeli w Magdeburgu
 • Dzisiejszy teren cytadeli w Magdeburgu

  Dzisiejszy teren cytadeli w Magdeburgu

  Dzisiejszy teren cytadeli w Magdeburgu
 • Dzisiejszy teren cytadeli w Magdeburgu

  Dzisiejszy teren cytadeli w Magdeburgu

  Dzisiejszy teren cytadeli w Magdeburgu
 • Rozbiórka domu, w którym przebywał J. Piłsudski.

  Rozbiórka domu, w którym przebywał J. Piłsudski

  Rozbiórka domu, w którym przebywał J. Piłsudski.
 • Rozbiórka domu, w którym przebywał J. Piłsudski.

  Rozbiórka domu, w którym przebywał J. Piłsudski

  Rozbiórka domu, w którym przebywał J. Piłsudski.
 • Rozbiórka domu, w którym przebywał J. Piłsudski.

  Rozbiórka domu, w którym przebywał J. Piłsudski

  Rozbiórka domu, w którym przebywał J. Piłsudski.
 • Rozbiórka domu, w którym przebywał J. Piłsudski.

  Rozbiórka domu, w którym przebywał J. Piłsudski

  Rozbiórka domu, w którym przebywał J. Piłsudski.
 • Rozbiórka domu, w którym przebywał J. Piłsudski.

  Rozbiórka domu, w którym przebywał J. Piłsudski

  Rozbiórka domu, w którym przebywał J. Piłsudski.
 • Rozbiórka domu, w którym przebywał J. Piłsudski.

  Rozbiórka domu, w którym przebywał J. Piłsudski

  Rozbiórka domu, w którym przebywał J. Piłsudski.