Teilen:

Polski Georg z Lahde

Polski Georg (z piłką) z niemieckimi kolegami w roku 1947 Lahde.
Polski Georg (z piłką) z niemieckimi kolegami w roku 1947 Lahde.

Zdjęcie pochodzi z prywatnego archiwum Heinricha Humkego z Lahde (Petershagen). Heinrich Humke do dziś bardzo dobrze pamięta zabawy w piłkę nożną z polskim chłopcem, na którego wołano Georg. Zwykle grali na ulicy, na której po usunięciu zniszczeń wojennych mieli sporo wolnej przestrzeni. Za bramkę służyła im lewa strona płotu ogradzającego dom państwa Humke, dziś położonego przy ulicy Bahnhofstraße 56 w Lahde (dawny adres: Lahde, dom nr 204), miejscowości obecnie stanowiącej dzielnicę miasta Petershagen.

Ojciec Heinricha Humkego, również Heinrich, był inżynierem budowlanym. Jego specjalizacją była budowa mostów i śluz, co dla rodziny oznaczało częste przeprowadzki - od jednej budowy do drugiej. Heinrich Humke pracował między innymi przy budowie słynnego Kanału Elbląskiego w Prusach Wschodnich, śluzy w miejscowości Minden a także przedłużenia legendarnego Mostu Lisewskiego w Tczewie, który łączył Gdańsk z Prusami Wschodnimi.

Jacek Barski

Mediathek Sorted

Mediathek
  • Haus Humke w Lahde

    Haus Humke in Lahde ca. 1941
  • Weichselbrücke bei Dirschau

    Weichselbrücke in Dirschau (Ansicht von Künzendorf) ca. 1941. Das Foto stammt aus dem Familienarchiv von Heinrich Humke.
  • Lahde 1945-1949

    Mit zahlreichen Texten, Dokumenten, Fotos und Zeitzeugenberichten aus der "Polen-Zeit" in Lahde.