Teilen:

Wiesław Lewicki

Wiesław Lewicki z żoną Aleksandrą
Wiesław Lewicki z żoną Aleksandrą

Wiesław Lewicki urodził się w 1957 roku w mieście rodzinnym wielu znanych Polaków w Niemczech na czele z kultowym już dziś piłkarzem Łukaszem Podolskim – w Gliwicach. Lewicki już w czasie studiów filozofii i inżynierii środowiska na Politechnice Śląskiej w Gliwicach działał aktywnie w kręgach studenckich. Po przyjeździe do Niemiec w 1985 roku kontynuował naukę na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania i euromarketingu, a następnie pracował dla koncernu Saint Gobain i prowadził własną firmę doradczą System Management. Wykorzystał moment, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku i założył dwujęzyczne pismo Polregio oraz stowarzyszenie o tej samej nazwie. W Polregio jednoczy Polonię Euroregionu Mosa-Ren oraz współpracuje ściśle na rzecz integracji z administracją miasta Akwizgran, organizując koncerty, wystawy i festyny, na które zaprasza nie tylko Polonię niemiecką, holenderską czy belgijską, lecz także angielską i irlandzką, a nawet Polaków z Białorusi i Rumunii. Równolegle do pisma Polregio stworzył stronę internetową www.polregio.eu oraz dwujęzyczną platformę integracyjną www.polonia-viva.de. Na portalu Polonia-Viva wykorzystał swoje wcześniejsze doświadczenia zebrane podczas pracy w redakcji Głosu Polskiego, reaktywowanego kwartalnika Związku Polaków w Niemczech Zgoda. W grudniu 2007 stowarzyszenie Polregio wstąpiło w struktury Kongresu Polonii Niemieckiej, a Wiesław Lewicki został wybrany jego wiceprzewodniczącym. Po wyborze na przewodniczącego Kongresu Polonii Niemieckiej w styczniu 2009 zreformował struktury Kongresu i doprowadził do integracji medialnej Polonii w Niemczech. Z jego inicjatywy rozpoczęto tworzenie portalu internetowego dla całej Polonii Niemieckiej – Polonia-Viva, jak również polonijnego zaplecza dziennikarskiego dla mediów elektronicznych. Lewicki jako prezydent Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech zawsze podkreślał pilną potrzebę realizacji przez rząd niemiecki postanowień Traktatu między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17.06.1991. Przewodniczył delegacji Polonii Niemieckiej podczas rozmów Okrągłego Stołu rozwiązującego problemy mniejszości narodowych niemieckiej w Polsce i polskiej w Niemczech. Jest sygnatariuszem Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu podpisanego w dniu 12 czerwca 2011 w Warszawie.

Z tytułu pełnionych funkcji w Konwencie Organizacji Polskich w Niemczech uczestniczył w pracach Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych (EUWP) zrzeszającej organizacje dachowe w krajach Europy. Przez 10 lat prowadził portal tej organizacji i brał udział w pracach legislacyjnych EUWP. W roku 2016 jako wiceprezydent EUWP po raz pierwszy rejestruje tę 30-letnią organizację w Brukseli. Będąc jeszcze prezesem Kongresu Polonii Niemieckiej, Wiesław Lewicki zainicjował prestiżową nagrodę Polonicus, nazywaną europejskim Oskarem Polonii honorującym dialog polsko-niemiecki na europejskim poziomie oraz promującym Polaków w Europie i na świecie. Od roku 2010 nagroda wręczana jest w ramach programu nagrody Karola Wielkiego na corocznej uroczystej Gali Polonii w Sali Koronacyjnej ratusza w Akwizgranie. Nagrodą Polonicus europejska Polonia wyróżnia tych, którzy są dla niej ważni ze względu na twórczość, działalność na rzecz jednoczenia i europejskiej integracji oraz budowania pozytywnego obrazu Polaków na świecie. Do tej pory w trakcie jedenastu edycji nagrodzono 46 laureatów, a wśród nich byli m.in.: prof. Władysław Bartoszewski, prof. Norman Davies, prof. Karl Dedecius, prof. Gesine Schwan, abp prof. Alfons Nossol, Thorsten Klute – pełnomocnik ds. Polonii w NRW, Donald Tusk – Przewodniczący Rady Europejskiej oraz były Prezydent RP i laureat Pokojowej Nagrody Nobla Lech Wałęsa.

 

Mediathek Sorted

Mediathek