Dorfmark

Kamień upamiętniający z nazwiskami dzieci
Kamień upamiętniający z nazwiskami dzieci

Imienną listę z datami urodzenia i śmierci odnaleziono przypadkowo dopiero w 2005 r. podczas kwerendy przeprowadzonej w archiwum powiatowym przez stowarzyszenie kultury i historii lokalnej . Dzięki inicjatywie Alfreda Michaleisa, członka stowarzyszenia, w 2008 r. ustawiono na cmentarzu głaz narzutowy, na którym wypisano imiona i nazwiska dzieci.

Mediathek