Krefeld

Kamień nagrobny polskiej ofiary wojennej oraz jeden z nielicznych dodatkowych kamieni
Kamień nagrobny polskiej ofiary wojennej oraz jeden z nielicznych dodatkowych kamieni

Po drugiej stronie leży tzw. stary cmentarz. Kilkadziesiąt metrów od wejścia znajduje się oznaczona drogowskazem kwatera ofiar wojny z 282 grobami robotników przymusowych i 18 więźniów obozu koncentracyjnego, którzy pracowali w komandzie pracy przy zakładach metalurgicznych Thyssen. W 263 mogiłach pochowano Rosjan, a 8 obywateli Polski spoczywa w osobnych grobach. Na dodatkowej tablicy, na której znalazły się nazwiska niewątpliwie należące do Rosjan, widnieją 3 nazwiska polsko brzmiące. Były to prawdopodobnie ofiary bombardowań uprzemysłowionego terenu miasta i bezpośredniej okolicy.   

W dzielnicy Fichtenhain, położonej na południowym krańcu miasta, znajdował się Stalag VI J. 22 listopada 1941 r. przybyła do niego ze Stalagu VI G Bonn grupa 150 podchorążych Wojska Polskiego, jeńców kampanii wrześniowej. Pozbawiono ich statusu oficerskiego i zmuszono do prac rolnych w okolicznych wioskach. Nie znaleziono informacji o pochowanych na cmentarzu polskich jeńcach, mimo że na liście pochowków figurują trzej polscy żołnierze.

W niektórych przypadkach obok jednakowych kamieni nagrobnych, na których widnieją jedynie imię, nazwisko, rok urodzenia i śmierci, postawiono dodatkowe nagrobki, które zawierają więcej danych (brakujące litery metalowe w nawiasach, zachowana oryginalną pisownię):

 

S. † P.

RUTKOWSKI

LEON

U 20.11.1886

U. 13.1.1945

Z KOWL(A)

(M)ODL SI(E) ZA

NAMI DROGI

(M)ONZ OJCIEC

DZIADE(K)

Mediathek
 • Kamienie nagrobne i tablicy upamiętniający na cmentarzu w Krefeld

  Kamienie nagrobne i tablicy upamiętniający na cmentarzu w Krefeld

 • Kamienie nagrobne i tablicy upamiętniający na cmentarzu w Krefeld

  Kamienie nagrobne i tablicy upamiętniający na cmentarzu w Krefeld

 • Kamienie nagrobne i tablicy upamiętniający na cmentarzu w Krefeld

  Kamienie nagrobne i tablicy upamiętniający na cmentarzu w Krefeld

 • Kamienie nagrobne i tablicy upamiętniający na cmentarzu w Krefeld

  Kamienie nagrobne i tablicy upamiętniający na cmentarzu w Krefeld

 • Kamienie nagrobne i tablicy upamiętniający na cmentarzu w Krefeld

  Kamienie nagrobne i tablicy upamiętniający na cmentarzu w Krefeld

 • Kamienie nagrobne i tablicy upamiętniający na cmentarzu w Krefeld

  Kamienie nagrobne i tablicy upamiętniający na cmentarzu w Krefeld

 • Kamienie nagrobne i tablicy upamiętniający na cmentarzu w Krefeld

  Kamienie nagrobne i tablicy upamiętniający na cmentarzu w Krefeld

 • Kamienie nagrobne i tablicy upamiętniający na cmentarzu w Krefeld

  Kamienie nagrobne i tablicy upamiętniający na cmentarzu w Krefeld