KZ Ravensbrück

Pomnik na terenie miejsca pamięci
Pomnik na terenie miejsca pamięci

Do zbudowanego przez więźniów KZ Sachsenhausen przewieziono w maju 1939 r. prawie 900 więźniarek z KZ Lichtenburg, które zostały skierowane do pracy przy wznoszeniu różnych zabudowań, m.in. baraków dla strażników SS. Na porządku dziennym w obozie były przemoc, poniżanie i wycieńczająca praca przymusowa, wykonywana mimo niewystarczającego wyżywieniu. W 1940 r. utworzonow pobliżu obszar przemysłowy, w którym do robót przymusowych wykorzystywano uwięzione kobiety. Większość nowych więźniarek pochodziła z Polski. W następnym roku zbudowano dodatkowe baraki dla mniejszego obozu męskiego, ponieważ potrzebowano ludzi do cięższych prac. W czerwcu 1942 r. utworzono nieopodal podobóz Uckermark dla dziewcząt i młodych kobiet. Od lipca tego roku Karl Gebhardt, osobisty lekarz Heinricha Himmlera, wykonywał okrutne eksperymenty pseudomedyczne, podczas których kaleczono ludzi i zakażano im rany, by sprawdzać skuteczność leków. Ten kto przeżył owe eksperymenty, często zostawał kaleką lub był zabijany. Ponadto personel medyczny dokonywał przymusowych sterylizacji, kastracji i aborcji, jak również mordował noworodki. Wiele więźniarek odsyłano do innych obozów koncentracyjnych i zmuszano do prostytutcji. Z powodu wzrastającego zapotrzebowania przemysłu zbrojeniowego przedsiębiorstwo Siemens zbudowało przy obozie budynki produkcyjne. Również inne okoliczne zakłady korzystały z niewolniczej pracy osadzonych. Po upadku powstania warszawskiego warunki w obozie drastycznie się pogorszyły, ponieważ do Ravensbrück przybyło 12 000 kobiet i dzieci.

W obliczu zbliżającego się frontu wschodniego w kwietniu 1945 r. uformowano marsze ewakuacyjne. 30 kwietnia Armia Czerwona dokonała wyzwolenia obozu, w którym ciągle pozostawało 2300 więźniów. Dla wielu kobiet cena uwolnienia była bardzo wysoka, ponieważ radzieccy żołnierze dopuszczali się gwałtów na więźniarkach.   

Wśród ofiar KZ Ravensbrück było wiele Polek:

 

Andrzejewska Marta

Bielicka Paulina

Buczek Maria

Buczek Albertyna

Dembowska Henryka

Dembowska Małgorzata

Derengowska Małgorzata

Dobrzykowska Pelagia

Duda Maria

Dworzycka Aleksandra

Dworzycka Wanda

Flaczyk Maria

Gapińska Zofia

Gąszczak Maria

Gede Natalia

Gołębiewska Zofia

Goryńska Wiktoria

Grabowska Kazimiera

Geniowa Agnieszka

Kempa Zdzisöawa

Kierska Zenona

Kijan Emilia

Kraczkiewicz Florentyna

Krasicka Jadwiga

Keszycka Zofia

Kuhne Her.

Mazurkiewicz Maria

Miris Maria

Montfort Anna

Mossakowska Eugenia

Niedzielska Mirosława

Piątkowska Helena

Poborzec Irena

Poborzez Helena

Prus Alfreda

Radwańska Kazimiera

Rogańska Agnieszka

Rogańska Cecylia

Ryczek Janina

Samiec Anna

Sokołowska Anna

Sowałowa Aniela

Staniów Wanda

Sucharzewska Zofia

Szoste Krystyna

Trocz Jadwiga

Tułasiewicz Natalia

Wachowiak Pelagia

Waligurska Stefania

Wasińska Halina

Wróbel Albertyna

Zawadowicz Zofia

Mediathek Sorted

Mediathek
  • Dalsze pomniki

    Dalsze pomniki

  • Dalsze pomniki

    Dalsze pomniki