Sylt

Kwatera, w której spoczywają oba polscy jeńcy wojenni
Kwatera, w której spoczywają oba polscy jeńcy wojenni

W kwaterze pozostały groby Rosjan i zmarłych po zakończeniu działań wojennych obywateli Polski. Lista imienna pogrzebanych w nich Polaków zawiera 16 nazwisk – 10 dzieci i 6 dorosłych, w tym 2 byłych jeńców wojennych. Najprawdopodobniej przebywali oni na leczeniu po niewoli lub byli mieszkańcami obozów dla Displaced Persons:

 

RYSZARD ROGALSKI kpr.

* 29.7.1926

† 22.7.1945

 

TEOFIL PLISZKA st. strz.

* 27.4.1905

† 12.8.1945

 

Zachowała się informacja archiwalna o 8000–10 000 polskich obywateli, którzy przebywali w lutym 1946 r. na wyspie Sylt. Niewielką ich część stanowiły prawdopodobnie osoby, które zostały tam po wyzwoleniu; pozostałe tysiące to Polacy umieszczeni przez brytyjskie władze okupacyjne w obozach dla dipisów lub skierowani na leczenie do miejscowych szpitali i sanatoriów.

Mediathek
  • Kamienie nagrobne obu polskich jeńców wojennych

    Kamienie nagrobne obu polskich jeńców wojennych

  • Kamienie nagrobne obu polskich jeńców wojennych

    Kamienie nagrobne obu polskich jeńców wojennych

  • Gräberliste

    Gräberliste