Nowość! WebQuest dla szkół.

Katalog wystawy „Zwischen Ungewissheit und Zuversicht. Kunst, Kultur und Alltag polnischer Displaced Persons in Deutschland 1945-1955“ (Między niepewnością a nadzieją. Sztuka, kultura i życie codzienne polskich „dipisów“ w Niemczech w latach 1945-1955), 2016.
Katalog wystawy „Między niepewnością a nadzieją. Sztuka, kultura i życie codzienne polskich „dipisów“ w Niemczech w latach 1945-1955”. Kolejne odsłony: wrzesień 2017 r. w Bergen-Belsen; od grudnia 2017 r. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu.

Między niepewnością a nadzieją.

 

Życie codzienne polskich „dipisów“ w Niemczech w latach 1945-1955.

 

 

Wprowadzenie

Koniec II wojny światowej wyzwolił ludzi w Niemczech od wydarzeń wojennych i narodowosocjalistycznego reżimu. Jednocześnie oswobodził także osiem milionów ludzi spod obcego panowania, ludzi, którzy podczas wojny zostali wywiezieni ze swojej ojczyzny do Niemiec i przeżyli roboty przymusowe, obozy koncentracyjne i cywilne obozy pracy. Uważano ich za tak zwanych „dipisów“ (od ang. displaced persons), którym należało udzielić doraźnej pomocy.

Jednak już niebawem „dipisi“, przede wszystkim polscy, stawali przed ogromnymi trudnościami, w związku z czym wielu z nich przez długie lata, a niektórzy nawet już nigdy, nie mogli wrócić do ojczyzny. Mimo długo trwającej niepewności, życie musiało toczyć się dalej, więc codzienność na obczyźnie wymagała organizacji. Ale dlaczego polscy „dipisi“ mieli tak duże trudności z szybkim powrotem do swojego rodzinnego kraju? Jak wyglądało życie codzienne polskich „dipisów“ w obozach? Jak „dipisi“ i ludność niemiecka reagowali na siebie nawzajem? No i była jeszcze pewna szczególna osobliwość, którą była polska enklawa Maczków...

Struktura naszego WebQuestu:

  • Zadania
  • Proces
  • Źródła
  • Ewaluacja
  • Konkluzja

 

Mediathek