Porta Polonica

Cyfrowe Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech bada, dokumentuje i udostępnia na portalu internetowym www.porta-polonica.de w trzech językach dziedzictwo kulturowe, historię i formy działalności Polaków w Niemczech. Jednocześnie Centrum Dokumentacji definiuje się jako forum komunikacyjne i platforma do wymiany informacji w sferze nauki. W ten sposób przyczynia się do aktywnego współtworzenia kultury pamięci o Polakach w Niemczech.

Powstanie Centrum Dokumentacji związane jest z inicjatywą Okrągłego Stołu obradującego w 2011 r. z okazji 20 rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni. Centrum jest finansowane przez władze federalne w Niemczech (Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien) i działa jako instytucja niezależna na podstawie uchwały niemieckiego Bundestagu.

Porta Polonica ma się wprowadzić do symbolicznego obiektu - „Domu Polskiego” w Bochum. Budynek z obecnym adresem „Am Kortländer 6” jest od 1922 r. siedzibą Związku Polaków w Niemczech. Należy do historycznego ciągu ulicznego byłej Klosterstraße. Tutaj znajdowało się przed prawie 100 laty ruchliwe centrum polskiego życia, które było znane daleko poza granicami Bochum. Jeszcze dzisiaj „Kuźnia Bochumska” jest wskazywana jako przykład prężnej organizacji Polonii. Zfinasowanie tego przedsięwzięcia przez Państwo Niemieckie i Land NRW (Północna Nadrenia-Westfalia) jest zabezpieczone, całość znajduje się w trakcie realizacji.

 

 

ehemalige_klosterstrasse_0_0.jpg

Dawniejsza ulica Klosterstraße w Bochum około
1913 (dzisiaj Am Kortländer)

źródło: Porta Polonica

 

am_kortlaender_gross_0.jpg

Am Kortländer w Bochum dzisiaj
(dawniejsza ulica Klosterstraße)

źródło: Porta Polonica