Porta Polonica

Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech zamierza badać, dokumentować i udostępniać na portalu internetowym "Porta Polonica" pozostałości i oddziaływanie polskiego życia w Niemczech. Jednocześnie Centrum Dokumentacji definiuje się jako forum służące Polakom żyjącym w Niemczech. Tworzy digitalną platformę dla sieci kontaktów i wymiany, i w ten sposób przyczynia się do aktywnego współtworzenia kultury pamięci.

Powstanie Centrum Dokumentacji związane jest z inicjatywą Okrągłego Stołu obradującego w 2011 r. z okazji 20 rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaźni. Centrum będzie finansowane przez władze federalne na podstawie uchwały niemieckiego Bundestagu.

Porta Polonica ma się wprowadzić do symbolicznego obiektu - „Domu Polskiego” w Bochum. Budynek z obecnym adresem „Am Kortländer 6” jest od 1922 r. siedzibą Związku Polaków w Niemczech „Rodło”. Należy do historycznego ciągu ulicznego byłej Klosterstraße. Tutaj znajdowało się przed prawie 100 laty ruchliwe centrum polskiego życia, które było znane daleko poza granicami Bochum. Jeszcze dzisiaj „Kuźnia Bochumska” jest wskazywana jako przykład rozwiniętej organizacji Polonii.  Finasowanie tego przedsięwzięcia przez Państwo Niemieckie i Land NRW (Pólnocna Nadrenia-Westfalia) jest zabespieczone.

 

 

ehemalige_klosterstrasse_0_0.jpg

Dawniejsza ulica Klosterstraße w Bochum około
1913 (dzisiaj Am Kortländer)

źródło: Porta Polonica

 

am_kortlaender_gross_0.jpg

Am Kortländer w Bochum dzisiaj
(dawniejsza ulica Klosterstraße)

źródło: Porta Polonica