Teilen:

Kwilecki, Mieczysław hrabia

(Mieczysław Kwilecki, Mieczysław Maria Napoleon Graf Kwilecki, Mieczysław von Kwilecki, Mieczyslaus Graf von Kwilecki, Mieczylaus Maria Napoleon Graf-Comte Kwilcz-Kwilecki), członek pierwszej izby pruskiego Landtagu w latach 1866-1918, poseł do Reichstagu Związku Północnoniemieckiego w latach 1867-1871.
(Mieczysław Kwilecki, Mieczysław Maria Napoleon Graf Kwilecki, Mieczysław von Kwilecki, Mieczyslaus Graf von Kwilecki, Mieczylaus Maria Napoleon Graf-Comte Kwilcz-Kwilecki), członek pierwszej izby pruskiego Landtagu w latach 1866-1918, poseł do Reichstagu

Kwilecki, hrabia Mieczysław (Mieczysław Kwilecki, Mieczysław Maria Napoleon Graf Kwilecki, Mieczysław von Kwilecki, Mieczyslaus Graf von Kwilecki, Mieczylaus Maria Napoleon Graf-Comte Kwilcz-Kwilecki), członek pierwszej izby pruskiego Landtagu w latach 1866-1918, poseł do Reichstagu Związku Północnoniemieckiego w latach 1867-1871. *15.8.1833 Siedlnica w powiecie wschowskim (Ober-Zedlitz, Kreis Fraustadt), †5.6.1918 Oporowo koło Wronek (Oporowo bei Wronke), właściciel majątku rycerskiego. Ojciec posła do Reichstagu hrabiego Hektora Kwileckiego (Hektor Graf Kwilecki, 1859-1912). Od roku 1851, po ukończeniu gimnazjum w Poznaniu (Posen), kształcił się w korpusie kadetów w Dreźnie oraz w szkole wojskowej w Berlinie, gdzie do 1855 roku służył w randze podporucznika w pułku artylerii pruskiej gwardii. Następnie zarządzał rodzinnym majątkiem w Oporowie. Za udział w powstaniu styczniowym 1863 został na krótko osadzony w więzieniu w Szamotułach (Samter). Po wyjściu na wolność wyjechał do Paryża, ale stawił się na wezwanie władz pruskich na proces. Po trzymiesięcznym pobycie w więzieniu został zwolniony z braku dowodów. W sierpniu 1867 roku uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Środa Wielkopolska-Śrem (Schroda-Schrimm) do Koła Polskiego w Reichstagu Związku Północnoniemieckiego. W 1873 roku był współzałożycielem poznańskiego banku rolniczego (Posener Landbank). W 1891 roku kanclerz Rzeczy Leo von Caprivi odznaczył go orderem koronnym II klasy. W 1895 roku pełnił funkcję wicemarszałka Sejmiku Prowincji Poznańskiej. Zdjęcie: Internetowy Polski Słownik Biograficzny.

 

Literatura przedmiotu:

Hirth's Parlaments-Almanach, 5. wydanie, Berlin 1867, s. 72; 8. wydanie, Berlin 1869, s. 177; H. Spenkuch (red.), Protokolle des Preußischen Staatsministeriums, tom 8/II, Hildesheim (i inne) 2003, s. 577.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

Internetowy Polski Słownik Biograficzny, dostęp na: http://www.ipsb.nina.gov.pl/

http://www.sejm-wielki.pl

 

Axel Feuß