Jerzy Skarżyński: Pamiętnik z Berlina, 1945 r.

Pamiętnik Skarżyńskiego
Pamiętnik Skarżyńskiego

Jerzy Skarżyński urodził się 10.04.1921 we wsi Uchanie w powiecie hrubieszowskim. Od czasu wysiedleń na Zamojszczyźnie w styczniu 1943 r. ukrywał się. Złapany we wrześniu 1944 roku, przetransportowany został do Berlina gdzie  pracował na kolei. Po wyzwoleniu zatrudnił się  na wybrzeżu w Zjednoczeniu Stoczni Polskich, Biurze Odbioru Transportów Morskich oraz w gdańskim CPN. Od 1966 roku na emeryturze , mieszka w Warszawie.

Mediathek