Teilen:

Spuścizna Aurelego Topolnickiego z obozu dla dipisów Wildflecken (Durzyn) z lat 1945–1951

Aureli Topolnicki (1.v.r.) ca 1951
Eine Gruppe von Männern vor einem Zugwaggon mit der Aufschrift „Emigration“, 1. v. r. Aureli Topolnicki, wahrscheinlich Anfang 1951

Spuścizna Aurelego Topolnickiego z obozu dla dipisów Wildflecken (Durzyn) z lat 1945–1951

 

Spuścizna Aurelego Topolnickiego (1907–1988) obejmuje 147 dokumentów, na ogół dwu- lub kilkustronicowych (oraz kilku kopii), przede wszystkim z lat 1944–1951, w pojedynczych przypadkach także z wcześniejszego lub późniejszego okresu. Ponadto w spuściźnie znajduje się dwanaście pieczątek różnych instytucji z obozu dla dipisów Wildflecken (Durzyn)[1]. Dokumenty te to urzędowa i prywatna korespondencja Topolnickiego, paszporty, legitymacje (m.in. legitymacje członkowskie), świadectwa, dyplomy, wnioski, zaświadczenia, sprawozdania i notatki prywatne. Liczne dokumenty tego zbioru to oryginały, znaczną część stanowią poza tym odpisy, tłumaczenia – w tym uwierzytelnione – i kopie. Większość pism dotyczy Aurelego Topolnickiego, jego spraw prywatnych (życiorys, wykształcenie, studia), pracy jako nauczyciela i później kierownika polskiej szkoły powszechnej w Wildflecken, wreszcie jako kierującego polskim obwodem szkolnym Wildflecken. Wiele dokumentów wiąże się ponadto z kwestią emigracji rodziny Topolnickich do USA w 1951 r. Dodatkowo w spuściźnie znajdują się dokumenty jego żony, Irmy i ich syna Ottona. Pewna część akt to raporty o życiu szkolnym i kulturalnym w obozie dla dipisów i ogólne materiały dotyczące pracy w szkole. Dokumentacja jest zróżnicowana pod względem językowym: 48 dokumentów napisano w języku angielskim, 43 po polsku, 27 po niemiecku, 2 po łacinie i po jednym dokumencie po holendersku i chińsku. Poza tym sporo akt jest dwujęzycznych: 18 polsko-angielskich i 2 niemiecko-angielskie oraz dokumenty (po jednym) polsko-rosyjski, angielsko-łaciński, niemiecko-czeski. Mamy też dwa trójjęzyczne pisma: niemiecko-polsko-angielskie i niemiecko-polsko-rosyjskie.

Pani Barbara Karbarz, po śmierci swego męża, Ottona Topolnickiego, powróciła w 2014 r. z USA do Polski, przywożąc z sobą omawianą spuściznę. Podczas likwidacji mieszkania po zmarłym małżonku natknęła się na przechowywane w albumie i uporządkowane dokumenty. Po ich przejrzeniu skonstatowała, że materiał ten najwyraźniej miał duże znaczenie dla ojca jej zmarłego męża, dokumentując przełomową fazę w życiu rodziny. Poprosiła brata, Romualda Nowaka, historyka sztuki z Wrocławia, aby znalazł instytucję zainteresowaną przejęciem spuścizny celem jej sensownego wykorzystania i właściwego przechowania. Romuald Nowak zwrócił się zatem do szeregu instytucji w Polsce (instytutów naukowych, muzeów, archiwów i in.), jednak bez efektu. Dowiedział się o wystawie mobilnej „Zwischen Ungewissheit und Zuversicht. Kunst, Kultur und Alltag polnischer Displaced Persons in Deutschland 1945–1955 / Między niepewnością a nadzieją. Sztuka, kultura i codzienność polskich displaced persons w Niemczech 1945–1955“[2], zaplanowanej i przygotowanej w 2015 r. przez LWL-Industriemuseum Zeche Hannover we współpracy z Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech (Porta Polonica). Nowak skontaktował się więc z kierownikiem Porta Polonica, dr. Jackiem Barskim, który ostatecznie przejął spuściznę Topolnickiego.

 

[1] Ponieważ w tym wielkim obozie dla dipisów przebywali głównie Polacy, okupacyjne władze amerykańskie powierzyły właśnie Polakom kierowanie stworzoną na wzór miejski administracją obozową. Następnie w drodze nieoficjalnego referendum pośród zobozowanych zmieniono jego nazwę na Durzyn, którą używano równolegle z oficjalną nazwą niemiecką.

[2] Osses, Dietmar (Hg.): Zwischen Ungewissheit und Zuversicht. Kunst, Kultur und Alltag polnischer Displaced Persons in Deutschland 1945–1955, Begleitbuch zur Ausstellung, LWL-Industriemuseum, Essen 2016.

Mediathek Sorted

Mediathek
 • Aureli Topolnicki - Auflistung und Beschreibung der Dokumente

  Aureli Topolnicki - Auflistung und Beschreibung der Dokumente aus dem Nachlass
 • Aureli Topolnicki - Kategorisierung der Dokumente

  Aureli Topolnicki - Kategorisierung der Dokumente aus dem Nachlass
 • Deutsche Übersetzungen ausgewählter Dokumente

  Deutsche Übersetzungen der Dokumente mit den Nummern: 14, 15, 30, 35, 43, 44, 45, 58, 59, 60, 61, 62, 68, 69, 73, 77, 83, 84, 85, 105, 106, 112, 141.
 • Umschlag des Nachlassbuches

  Dokument Nr. 1/1

  Umschlag des Nachlassbuches
 • Innenumschlag des Nachlassbuches

  Dokument Nr. 1/2

  Innenumschlag des Nachlassbuches
 • Innenumschlag des Nachlassbuches (hinten)

  Dokument Nr. 1/3

  Innenumschlag des Nachlassbuches (hinten)
 • Bescheinigung über den Besitz eines Radioempfängers

  Dokument Nr. 2

  Bescheinigung über den Besitz eines Radioempfängers (Polnisch/Englisch)
 • Certificate from the Construction & Maintenance Commission

  Dokument Nr. 3

  Certificate from the Construction & Maintenance Commission
 • Bescheinigung über einen Kurs im Technischen Zeichnen, 1954

  Dokument Nr. 4

  Bescheinigung über einen Kurs im Technischen Zeichnen, 1954.
 • Briefumschlag

  Dokument Nr. 5

  Briefumschlag
 • Certificate from the Construction & Maintenance Commission

  Dokument Nr. 6

  Certificate from the Construction & Maintenance Commission
 • Bescheinigung 10.8.1945

  Dokument Nr. 7

  Bescheinigung 10.8.1945
 • Auszug aus dem Taufbuch, 8.7.1949

  Dokument Nr. 8

  Englische Übersetzung eines Auszuges aus dem Taufbuch von Obertyn (Latein) von Aureli Topolnicki.
 • Arbeitsbescheinigung, 18.8.1945

  Dokument Nr. 9

  Arbeitsbescheinigung für A. Topolnicki über seine Tätigkeit als Lehrer an der Grund- und Weiterführenden Schule in Durzyn (Wildflecken) seit dem 18.8.1945.
 • Auszug aus dem Taufbuch, 2.2.1908

  Dokument Nr. 10

  Auszug aus dem Taufbuch von Obertyn (Latein) von Aureli Topolnicki, darin u.a.: geb. am 26.11.1907 in Obertyn, röm.-kath. getauft am 2.2.1908
 • Auszug aus dem Kirchenbuch, 19.10.1934

  Dokument Nr. 11

  Auszug aus dem Kirchenbuch von Bolechów, Wojewodschaft Stanisławów, Kreis Dolina, Erzdiözese Lemberg, Parochie Bolechów, Eintrag vom 19.10.1934.
 • Bescheinigung über Tätigkeit als Volksschullehrer, 29.08.1947

  Dokument Nr. 12

  Bescheinigung für Aureli Topolnicki über seine Tätigkeit als Volksschullehrer im DP-Lager Wildflecken vom 29.8.1947 bis 30.4.1950.
 • Bericht der Fähigkeits- und Leistungsbewertung, 16.11.1948

  Dokument Nr. 13/1

  Bericht der Fähigkeits- und Leistungsbewertung für einheimisches Personal; Bewertungszeitraum: 16.11.1948-31.3.1949.
 • Bericht der Fähigkeits- und Leistungsbewertung, 16.11.1948

  Dokument Nr. 13/2

  Anweisungen und Informationen zum Bewertungsblatt; Bewertungszeitraum: 16.11.1948-31.3.1949.
 • Bestätigung als Volksschulleiter in Wildflecken, 25.7.1949

  Dokument Nr. 14

  A. Topolnicki wird von der polnischen Schulbehörde als Volksschulleiter in Wildflecken bestätigt.
 • Schreiben des Leiters für Bildungswesen in der amerikanischen und französischen Zone, 10.8.1949

  Dokument Nr. 15

  Topolnicki wird darüber informiert, die Lehrer aus seiner Schule anzuweisen, im Falle einer Verlegung in ein anderes Lager dort hinzugehen, wo es an Lehrern mangelt.
 • Dienstlicher Befehl über den Transport polnischen DP´s nach Wildflecken am 7.8.1947

  Dokument Nr. 16

  Topolnicki aufgeführt als einer von acht polnischen DP´s, die von Kassel nach Wildflecken gebracht werden sollen.
 • Dokument über die Geburt (26.11.1907) und Taufe (2.2.1908)

  Dokument Nr. 17

  Dokument über die Geburt (26.11.1907) und Taufe (2.2.1908) von Aureli Topolnicki in Obertyn, Bezirk Horodenka, Polen.
 • Arbeitsbescheinigung, 14.3.1950

  Dokument Nr. 18

  Arbeitsbescheinigung über Topolnickis Tätigkeit als Lehrer und später Leiter der Grund- und Weiterführenden Schule im DP-Lager Wildflecken zwischen 1945-1950.
 • Arbeitsbescheinigung, 14.3.1950

  Dokument Nr. 19

  Arbeitsbescheinigung über Topolnickis Tätigkeit als Lehrer im DP-Lager Wildflecken zwischen 1945-1950.
 • Bescheinigung über den Besitz eines Fotoapparates, 13.5.1949

  Dokument Nr. 20

  Bescheinigung über den Besitz eines Fotoapparates der Marke “Aqua-Karat” zwecks Vorlage gegenüber Amtsträgern.
 • Auszug aus dem Taufbuch, 1.9.1919

  Dokument Nr. 21

  Auszug aus dem Taufbuch von Obertyn (Latein) von Aureli Topolnicki, darin u.a.: geb. am 26.11.1907 in Obertyn, röm.-kath. getauft am 2.2.1908 (Aurelius Eduardus).
 • Ernennung Topolnickis zum Schulleiter, 5.3.1947

  Dokument Nr. 22

  Bescheinigung über die Ernennung Topolnickis zum Schulleiter für den Kreis Durzyn-Wildflecken am 5.3.1947.
 • Ernennung Topolnickis zum Schulleiter, 5.3.1947

  Dokument Nr. 23

  Kopie der Bescheinigung über die Ernennung Topolnickis zum Schulleiter für den Kreis Durzyn-Wildflecken durch das Zentralkomitee für Schul- und Bildungsangelegenheiten am 5.3.1947.
 • Allgemeines Willkommensschreiben

  Dokument Nr. 24

  Willkommensschreiben der Displaced Persons Commission an neu immigrierte DP`s mit Informationen über Meldepflichten (2x im Jahr).
 • Informationsblatt für US-Neubürger

  Dokument Nr. 25

  Informationsblatt für US-Neubürger vom United States Department of Justice – Immigration and Naturalization Service, u.a. mit Informationen zu den Voraussetzungen für die Einbürgerung.
 • Personalblatt

  Dokument Nr. 26

  Personalblatt des Antragstellers A. Topolnicki mit Frau Irma und Sohn Otto; Ziel in den USA: 5055 W. Grace Street, Chicago/Illinois.
 • Empfangsbescheinigung, 11.5.1950

  Dokument Nr. 27

  Empfangsbescheinigung über die Abholung eines Klaviers durch A. Topolnicki.
 • Nachnahmesendung, 28.4.1950

  Dokument Nr. 28

  Päckchen an A. Topolnicki von Hermann Schmitt Scher-Foto-Fabrikate mit einer Warenprobe.
 • Nachnahmesendung, 15.3.1950

  Dokument Nr. 29

  Päckchen an A. Topolnicki von Hermann Schmitt Scher-Foto-Fabrikate mit einer Warenprobe.
 • Telegramm, 3.4.1947

  Dokument Nr. 30

  Telegramm aus Niedobczyce in Oberschlesien.
 • Anschreiben 1.12.1949

  Dokument Nr. 31

  Anschreiben an Topolnicki zu einer Rücksendung eines „Werks“.
 • Rechnung, 8.5.1950

  Dokument Nr. 32/1

  Rechnung für eine Reisekamera inkl. Kassetten.
 • Rückseite, 10.5.1950

  Dokument Nr. 32/2

  Rechnung für eine Reisekamera inkl. Kassetten.
 • Nachnahmebeleg

  Dokument Nr. 33

  Nachnahmebeleg über 57,70 RM (sic!).
 • Umschlag einer Postsendung

  Dokument Nr. 34

  Umschlag einer Nachnahmesendung über 57,40 DM an Topolnicki.
 • Handgeschriebene Brief, 24.3.1947

  Dokument Nr. 35/1

  Handgeschriebener Brief von M. Paledog aus Cheltenham/England an A. Topolnicki.
 • Rückseite, 24.3.1947

  Dokument Nr. 35/2

  Handgeschriebener Brief von M. Paledog aus Cheltenham/England an A. Topolnicki.
 • Briefumschlag Luftpost Vorderseite 24.3.1947

  Dokument Nr. 36/1

  Briefumschlag zum Brief Dokument 038 von Paledog an Topolnicki.
 • Briefumschlag Luftpost Rückseite 24.3.1947

  Dokument Nr. 36/2

  Briefumschlag zum Brief Dokument 038 von Paledog an Topolnicki.
 • Rechnung, 17.3.1950

  Dokument Nr. 37

  Rechnung von Photo Uhlenluth aus Schweinfurt für eine Agfa-Karat 12 Kleinbildkamera für 200 DM, ausgestellt für Aureli Topolnicki.
 • Information über die Einreise in die USA, 19.5.1950

  Dokument Nr. 38

  Topolnicki wird über den Fortschritt seines Einwanderungsgesuchs informiert.
 • Geburtsurkunde, 20.4.1940

  Dokument Nr. 39

  Geburtsurkunde von Irma Saling, der Ehefrau von Aureli Topolnicki.
 • DP-Karte von Aureli Topolnicki, DP-Nr. 862148

  Dokument Nr. 40

  DP-Karte von A. Topolnicki aus Wildflecken mit persönlichen Angaben (Name, Nationalität, DP-Nummer, Geburtsdatum, Geschlecht).
 • Handgeschriebene Nachricht

  Dokument Nr. 41

  Handgeschriebene Nachricht auf einem Zettel mit Stempel: Med. Univ. Dr. D. Landes.
 • Bescheinigungen über Gehaltsvorschüsse, Oktober 1944, 4 Wochen

  Dokument Nr. 42/1

  Bescheinigungen über geleistete Gehaltsvorschüsse an A. Topolnicki seitens der Lohnbuchhaltung der Fa. Alois Gasser Kom. Ges. Einsengrosshandlung und Schlosserwarenwerkzeug in Retz/Niederdonau im Her...
 • Bescheinigungen über Gehaltsvorschüsse, September 1944, 1 Woche

  Dokument Nr. 42/2

  Bescheinigungen über geleistete Gehaltsvorschüsse an A. Topolnicki seitens der Lohnbuchhaltung der Fa. Alois Gasser Kom. Ges. Einsengrosshandlung und Schlosserwarenwerkzeug in Retz/Niederdonau im Her...
 • Bescheinigungen über Gehaltsvorschüsse, Oktober 1944, 2 Wochen

  Dokument Nr. 42/3

  Bescheinigungen über geleistete Gehaltsvorschüsse an A. Topolnicki seitens der Lohnbuchhaltung der Fa. Alois Gasser Kom. Ges. Einsengrosshandlung und Schlosserwarenwerkzeug in Retz/Niederdonau im Her...
 • Bescheinigungen über Gehaltsvorschüsse, Oktober 1944, 3 Wochen

  Dokument Nr 42/4

  Bescheinigungen über geleistete Gehaltsvorschüsse an A. Topolnicki seitens der Lohnbuchhaltung der Fa. Alois Gasser Kom. Ges. Einsengrosshandlung und Schlosserwarenwerkzeug in Retz/Niederdonau im Her...
 • Bescheinigungen über Gehaltsvorschüsse, September 1944, 4 Wochen

  Dokument Nr. 42/5

  Bescheinigungen über geleistete Gehaltsvorschüsse an A. Topolnicki seitens der Lohnbuchhaltung der Fa. Alois Gasser Kom. Ges. Einsengrosshandlung und Schlosserwarenwerkzeug in Retz/Niederdonau im Her...
 • Handschriftlicher Zettel

  Dokument Nr. 43

  Handschriftlicher Zettel mit Daten und Aufenthaltsorten.
 • Handschriftlicher Zettel

  Dokument Nr. 44

  Handschriftlicher Zettel mit Reiseroute ab 27. Juli [1945].
 • Handschriftlicher Zettel

  Dokument Nr. 45/1

  Handschriftlicher Zettel mit Topolnickis Aufenthaltsorten- und daten seit 1933 bis 1947.
 • Handschriftlicher Zettel, Rückseite

  Dokument Nr. 45/2

  Handschriftlicher Zettel mit Topolnickis Aufenthaltsorten- und daten seit 1933 bis 1947
 • Zahlungsbeleg

  Dokument Nr. 46

  Zahlungsbeleg über einen Betrag von 2,25 für Pass und Porto.
 • Briefumschlag, 05.12.1950

  Dokument Nr. 47/1

  An Topolnicki adressierter Briefumschlag.
 • Briefumschlag, 05.12.1950, Rückseite

  Dokument Nr. 47/2

  An Topolnicki adressierter Briefumschlag.
 • Anweisung für die Registrierung, 14.11.1950

  Dokument Nr. 48

  Anweisung für die Registrierung des Generalkonsulats der USA an A. Topolnicki.
 • Stellenanzeige aus der „Tribune“ vom 29.7.1951

  Dokument Nr. 49/1

  Stellenanzeige aus der „Tribune“ vom 29.7.1951, Chicago.
 • Stellenanzeige aus der „Tribune“ vom 29.7.1951, Rückseite

  Dokument Nr. 49/2

  Stellenanzeige aus der „Tribune“ vom 29.7.1951, Chicago Ill.; Rückseite: handschriftliche Einträge.
 • Handschriftlicher Zettel mit Angaben zu Referenten

  Dokument Nr. 50

  Angaben zu „Referenten“ A. Kajkowski und Tad. Krakowski sowie Walter Laski (Institute of Technology).
 • Requisition for Check

  Dokument Nr. 51/1

  Requisition for Check-Formblatt mit handschriftlichen Eintragungen auf Vorder- und Rückseite.
 • Requisition for Check, Rückseite

  Dokument Nr. 51/2

  Requisition for Check-Formblatt mit handschriftlichen Eintragungen auf Vorder- und Rückseite.
 • Technische Zeichnung

  Dokument Nr. 52

  Technische Zeichnung
 • Handschriftlicher Zettel

  Dokument Nr. 53/1

  Handschriftlicher Zettel
 • Handschriftlicher Zettel, Rückseite

  Dokument Nr. 53/2

  Handschriftlicher Zettel, Rückseite
 • Bestellschein

  Dokument Nr. 54/1

  Bestellschein Alcon Metal Products Incorporated aus Chicago, auf der Rückseite vier Namen mit Bezeichnung/Adresse/Telefonnummer des Arbeitgebers.
 • Bestellschein, Rückseite

  Dokument Nr. 54/2

  Bestellschein Alcon Metal Products Incorporated aus Chicago, auf der Rückseite vier Namen mit Bezeichnung/Adresse/Telefonnummer des Arbeitgebers.
 • Zettel mit Firmennamen

  Dokument Nr. 55

  Zettel mit Namen und Adresse der Firma Hoffman Semiconductor Division aus Evanston, Illinois.
 • Zeitungsausschnitt über polnische Emigranten

  Dokument Nr. 56

  Namentliche Aufstellung polnischer Emigranten, die mit dem Transportschiff „Gen. Muir“ angekommen sind, darunter Topolnicki Aurelius, Irma und Otto.
 • Zeitungsausschnitt aus den 1970er Jahren

  Dokument Nr. 57/1

  Zeitungsausschnitt aus den 1970er Jahren mit Informationen über die Auszahlung von Kriegsanleihe.
 • Zeitungsausschnitt aus den 1970er Jahren

  Dokument Nr. 57/2

  Zeitungsausschnitt aus den 1970er Jahren mit Informationen über die Auszahlung von Kriegsanleihen.
 • Volksschulzeugnis 5. Klasse, 30.4.1950

  Dokument Nr. 58

  Volksschulzeugnis aus der 5. Klasse von Otto Topolnicki (geb. am 28.5.1938 in Bolechów), Sohn von Aureli Topolnicki.
 • Volksschulzeugnis 2. Klasse, 29.5.1946

  Dokument Nr. 59

  Volksschulzeugnis aus der 2. Klasse von Otto Topolnicki. Der 8-jährige Otto musste die 2. Klasse wiederholen.
 • Volksschulzeugnis 2. Klasse, 25.5.1949

  Dokument Nr. 60

  Volksschulzeugnis aus der 4. Klasse von Otto Topolnicki. Er wurde in die 5. Klasse versetzt.
 • Volksschulzeugnis 1. Klasse, 21.12.1945

  Dokument Nr. 61

  Volksschulzeugnis aus der 1. Klasse von Otto Topolnicki. Er wurde in die 2. Klasse versetzt.
 • Volksschulzeugnis 2. Klasse, 7.6.1947

  Dokument Nr. 62

  Volksschulzeugnis aus der wiederholten 2. Klasse von Otto Topolnicki.
 • Schreiben des IRO Welfare Officers, 11.1.1950

  Dokument Nr. 63

  Schreiben des IRO Welfare Officers an Schulleiter A. Topolnicki über die Bereitstellung von Hilfsmaßnahmen für die Schule, wenn die Lehrer bereit sind, ihre Tätigkeit weiter auszuüben.
 • Schreiben des Area Welfare Office, 05.1.1950

  Dokument Nr. 64

  Informationsschreiben an Schulleiter A. Topolnicki über Einschnitte beim Schulbudget ab Januar 1950 von Seiten des IRO Welfare Office.
 • Schreiben des Polnischen Verbandes, 11.1.1950

  Dokument Nr. 65

  Schreiben des Polnischen Verbandes in der US-Zone an Schulleiter A. Topolnicki mit Informationen zur mutmaßlichen Schließung der Volksschule und der Auszahlung der Lehrergehälter.
 • Schreiben des IRO Welfare Officers, 30.12.1949

  Dokument Nr. 66

  Schreiben des IRO Welfare Officers an Schulleiter A. Topolnicki über die Schließung der Volksschule in Durzyn (Wildflecken) aufgrund der Schließung des Lagers.
 • Schreiben des IRO Welfare Officer, 3.2.1950

  Dokument Nr. 67

  Schreiben des IRO Welfare Officers an Schulleiter A. Topolnicki über die Wiedereinstellung der Lehrer der Volksschule in Durzyn (Wildflecken) zum 1.2.1950.
 • Bericht, 24.6.1947

  Dokument Nr. 68/1

  Bericht über die Entwicklung des Gymnasiums in Durzyn (Wildflecken).
 • Bericht, 24.4.1947

  Dokument Nr. 68/2

  Bericht über die Entwicklung des Gymnasiums in Durzyn (Wildflecken).
 • Bericht, Zeitraum ca: 1945 bis 1947/48

  Dokument Nr. 69/1

  Bericht über die Entstehung und Entwicklung des kulturellen, schulischen und organisatorischen Lebens der polnischen DP`s in Wildflecken, 8 Seiten.
 • Bericht, Zeitraum ca: 1945 bis 1947/48

  Dokument Nr. 69/2

  Bericht über die Entstehung und Entwicklung des kulturellen, schulischen und organisatorischen Lebens der polnischen DP`s in Wildflecken, 8 Seiten.
 • Bericht, Zeitraum ca: 1945 bis 1947/48

  Dokument Nr. 69/3

  Bericht über die Entstehung und Entwicklung des kulturellen, schulischen und organisatorischen Lebens der polnischen DP`s in Wildflecken, 8 Seiten.
 • Bericht, Zeitraum ca: 1945 bis 1947/48

  Dokument Nr. 69/4

  Bericht über die Entstehung und Entwicklung des kulturellen, schulischen und organisatorischen Lebens der polnischen DP`s in Wildflecken, 8 Seiten.
 • Bericht, Zeitraum ca: 1945 bis 1947/48

  Dokument Nr. 69/5

  Bericht über die Entstehung und Entwicklung des kulturellen, schulischen und organisatorischen Lebens der polnischen DP`s in Wildflecken, 8 Seiten.
 • Bericht, Zeitraum ca: 1945 bis 1947/48

  Dokument Nr. 69/6

  Bericht über die Entstehung und Entwicklung des kulturellen, schulischen und organisatorischen Lebens der polnischen DP`s in Wildflecken, 8 Seiten.
 • Bericht, Zeitraum ca: 1945 bis 1947/48

  Dokument Nr. 69/7

  Bericht über die Entstehung und Entwicklung des kulturellen, schulischen und organisatorischen Lebens der polnischen DP`s in Wildflecken, 8 Seiten.
 • Bericht, Zeitraum ca: 1945 bis 1947/48

  Dokument Nr. 69/8

  Bericht über die Entstehung und Entwicklung des kulturellen, schulischen und organisatorischen Lebens der polnischen DP`s in Wildflecken, 8 Seiten.
 • Ein Brief an A. Topolnicki, 25.7.1949

  Dokument Nr. 70

  Antwort des „Directors of Education for US & French Zone“ auf ein vorausgegangenes Schreiben von A. Topolnicki in seiner Funktion als Schulleiter.
 • Schreiben des Polnischen Verbandes, 17.1.1950

  Dokument Nr.71

  Eingabe der Polnischen Vereinigung an US Zone Chief of Operations wegen der Schließung der Schule und Entlassung der Lehrer in Wildflecken.
 • Anforderungsschreiben von Pfarrer O`Neill, 2.3.1960

  Dokument Nr. 72/1

  Anforderungsschreiben von Pfarrer O`Neill aus NY mit Formblatt und Antwortschreiben des „Immigration and Naturalization Service“ mit der Bitte um Zusendung zweier Kopien der Unterlagen über Otto Topol...
 • Zusendung der Unterlagen über Otto Topolnicki

  Dokument Nr. 72/2

  Zahlreiche Informationen zu Topolnicki, u.a. Ankunfts- und Einbürgerungsdatum in den USA.
 • Zusendung der Unterlagen über Otto Topolnicki, Rückseite

  Dokument Nr. 72/3

  Zahlreiche Informationen zu Topolnicki, u.a. Ankunfts- und Einbürgerungsdatum in den USA.
 • Ernennung A. Topolnickis zum Leiter des Schulkreises Durzyn-Wildflecken zum 5.3.1947

  Dokument Nr. 73

  Ernennungsschreiben des Zentralkomitees für Schul- und Bildungsangelegenheiten in der amerikanischen Besatzungszone – Topolnicki wird Leiter des Schulkreises Durzyn (Wildflecken).
 • Aufforderung an Topolnicki, 30.9.1941

  Dokument Nr. 74

  Aufforderung an Topolnicki, seinen Dienst als Schulleiter der polnischen Volksschule in Bolechów anzutreten, September 1941.
 • Geburtsurkunde von Irma Saling

  Dokument Nr. 75

  Übersetzung einer Abschrift der Geburtsurkunde von Irma Saling, Ehefrau von A. Topolnicki, ins Englische.
 • Abschrift der Geburtsurkunde von Irma Saling

  Dokument Nr. 76

  Abschrift der Geburtsurkunde von Irma Saling, Ehefrau von A. Topolnicki.
 • Anfrage bezüglich Einwohnerlisten aus Wildflecken, 28.4.1950

  Dokument Nr. 77

  Anfrage im Namen der Hilfsvereinigung für Polen (Towarzystwo Pomocy Polakom) an Topolniki bezüglich der Feststellung der Einwohnerschaft von Durzyn- Wildflecken zwecks der Suche nach Familienangehörig...
 • Zeugnis der Berufsschule, 30.6.1947

  Dokument Nr. 78

  Zeugnis über einen sechsmonatigen Schneiderkurs, vom 1.1.1947 bis zum 30.6.1947 von Irma Topolnicka an der Berufsschule für Frauen in Durzyn-Wildflecken.
 • Bescheinigung über die Beschäftigungszeiten, 15.7.1959

  Dokument Nr. 79

  Bescheinigung über die Beschäftigung als Bürokraft bei der Registrierungsstelle der IRO US Zone Staging Center Wildflecken (1.6.49-31.10.49) und als Volksschullehrerin (1.11.49-30.4.50), ausgestellt f...
 • Bescheinigung über eine Beschäftigungszeit, 15.9.1947

  Dokument Nr. 80

  Bescheinigung über die Beschäftigung bei der Verwaltungsabteilung als Blockwärtin zwischen dem 1.1.1945 (1946) bis zum 14.9.1947, ausgestellt für Irma Topolnicka.
 • Zaświadczenie o wzorowym sprawowaniu, 6.10.1947

  Dokument Nr. 81

  Bescheinigung über das einwandfreie Verhalten für Irma Topolnicka, Bewohnerin des DP-Lagers Wildflecken vom 6.10.1947.
 • Übersetzung der Bescheinigung, 10.10.1949

  Dokument Nr. 82

  Übersetzung der Bescheinigung über das Bestehen der praktischen Prüfung für Volksschullehrer im Schulbezirk Lemberg vom 18.12.1937, ausgestellt für Aureli Topolnicki, bescheinigte Übersetzung ins Engl...
 • Schreiben der Lehrerschaft

  Dokument Nr. 83

  Schreiben der Lehrerschaft (Durzyn-Wildflecken) mit dem Vorwurf der Vetternwirtschaft in Richtung Aureli Topolnicki.
 • Verifizierungsurkunde, 3.6.1932

  Dokument Nr. 84

  Erklärung (Verifizierungsurkunde) von A. Topolnicki über seine Lehrerausbildung und –tätigkeit in Polen vor dem Kriegsausbruch, u.a. Abschluss des Lehrerseminars in Nieszawa 1932 und des Praktischen E...
 • Anfrage des Kongresses der Amerikanischen Polonia, 24.8.1950

  Dokument Nr. 85/1

  Anfrage des Kongresses der Amerikanischen Polonia über die Verzögerung der Ausreise der Fam. Topolnicki und der Bitte um Ausfüllen von Emigrationsformularen,
 • Anfrage des Kongresses der Amerikanischen Polonia, Hülle

  Dokument Nr. 85/2

  Anfrage des Kongresses der Amerikanischen Polonia über die Verzögerung der Ausreise der Fam. Topolnicki und der Bitte um Ausfüllen von Emigrationsformularen.
 • Antwort des Resettlement Office der IRO aus Würzburg, 30.6.1950

  Dokument Nr. 86/1

  Antwort des Resettlement Office der IRO aus Würzburg an das IRO Staging Center Wildflecken in der Sache Topolnicki mit der Aufforderung der Zusendung eines Anmeldeformulars von Irma Topolnicka.
 • Antwort des Resettlement Office, Rückseite

  Dokument Nr. 86/2

  Auf der Rückseite handschriftlicher Eintrag: Der Vertrag wurde geändert, dass nun Irma darin aufgenommen wurde, und zwar am gleichen Tag, als wir die Benachrichtigung erhalten haben, d.h. am 6.7.50.
 • Emigrationsantrag in die USA von A. Topolnicki und seiner Familie

  Dokument Nr. 87/1

  Emigrationsantrag in die USA von A. Topolnicki und seiner Familie mit zusätzlichen Angaben – Bildung, Sprachkenntnisse.
 • Emigrationsantrag in die USA, Rückseite

  Dokument Nr. 87/2

  Emigrationsantrag in die USA von A. Topolnicki und seiner Familie mit zusätzlichen Angaben.
 • Bescheinigung, 5.12.1945

  Dokument Nr. 88

  Bescheinigung über die Ernennung von Frau (sic!) Aurelia Topolnicka zur Kasinoverwalterin (gemeint war offenbar Irma Topolnicka).
 • Übersetzung der Geburtsurkunde von Irma Saling (Topolnicka)

  Dokument Nr. 89

  Beglaubigte Übersetzung der Geburtsurkunde von Irma Saling (Topolnicka) aus dem Polnischen ins Englische.
 • Arbeitslosenunterstützung, 16.11.1950

  Dokument Nr. 90

  Mitteilung an Irma Topolnicka über die Dauer ihrer Arbeitslosenunterstützung.
 • Information über die Bestätigung der Bürgschaft, 24.März 1950

  Dokument Nr. 91

  Information über die Bestätigung der Bürgschaft für Topolnicki und seine Familie.
 • Antwortschreiben des Polnischen Verbandes, 21.2.1950

  Dokument Nr. 92/1

  Antwortschreiben des Polnischen Verbandes betreffend ein Eigentumsnachweis (eines Mikroskops) an A. Topolnicki.
 • Antwortschreiben des Polnischen Verbandes, Rückseite

  Dokument Nr. 92/2

  Auf der Rückseite handschriftlicher Eintrag des im Schreiben erwähnten Zygmunt Jędrzejowski.
 • Empfangsbescheinigung, 27.2.1951

  Dokument Nr. 93

  Empfangsbescheinigung über eine Schreibmaschine und ein Mikroskop, ausgestellt von Otto Szymański an A. Topolnicki.
 • Informationsschreiben/Einladung 27.5.1947

  Dokument Nr. 94

  Informationsschreiben/Einladung an A. Topolnicki über die Außerordentliche Delegiertenversammlung des Verbandes Polnischer Lager Groß-Hessens in Durzyn-Wildflecken am 17.6.1947.
 • Statusformular, 24.10.1950

  Dokument Nr. 95

  Statusformular über den Stand des Auswanderungsvorhabens von Aureli Topolnicki.
 • Sittlichkeitsbescheinigung, 6.10.1947

  Dokument Nr. 96

  Sittlichkeitsbescheinigung, ausgestellt von Pfarrer Marian Świtka aus Durzyn-Wildflecken für Irma Topolnicka am 6.10.1947.
 • Beglaubigte Übersetzung des Volksschullehrerdiploms, 5.9.1944

  Dokument Nr. 97/1

  Beglaubigte Übersetzung des Volksschullehrerdiploms von A. Topolnicki
 • Beglaubigte Übersetzung des Volksschullehrerdiploms, 5.9.1944

  Dokument Nr. 97/2

  Beglaubigte Übersetzung des Volksschullehrerdiploms von A. Topolnicki.
 • Übersetzung der Ernennung A. Topolnickis zum Lehrer, 5.9.1944

  Dokument Nr. 98/1

  Beglaubigte Übersetzung der Ernennung A. Topolnickis zum Lehrer in Raków, Kreis Dolina.
 • Übersetzung der Ernennung A. Topolnickis zum Lehrer, 5.9.1944

  Dokument Nr. 98/2

  Beglaubigte Übersetzung der Ernennung A. Topolnickis zum Lehrer in Raków, Kreis Dolina.
 • Beglaubigte Übersetzung des Zeugnisses, 5.9.1944

  Dokument Nr. 99

  Beglaubigte Übersetzung des Zeugnisses über die Prüfung der praktischen Lehrtätigkeit als Lehrer an öffentlichen Volksschulen von A. Topolnicki.
 • Beglaubigte Übersetzung über die Versetzung, 5.9.1944

  Dokument Nr. 100

  Beglaubigte Übersetzung des Schreibens über die Versetzung von A. Topolnicki an die Knabenvolksschule in Bolechów.
 • Bescheinigung über die Lehrertätigkeit, 14.6.1947

  Dokument Nr. 101

  Bescheinigung über die Lehrertätigkeit an der Volksschule und am Gymnasium im polnischen DP-Lager Durzyn-Wildflecken, ausgestellt für A. Topolnicki.
 • Erhalt eines Berichts, 26.4.50

  Dokument Nr. 102

  Schreiben von Pf. Omasta über den Erhalt eines Berichts Topolnickis, u.a. mit Dank für seine Arbeit für polnische Kinder.
 • Beglaubigte Übersetzung des Taufscheines, 21.12.1944

  Dokument Nr. 103/1

  Beglaubigte Übersetzung des Taufscheines von A. Topolnicki aus dem Lateinischen ins Deutsche.
 • Beglaubigte Übersetzung des Taufscheines, 21.12.1944

  Dokument Nr. 103/2

  Beglaubigte Übersetzung des Taufscheines von A. Topolnicki aus dem Lateinischen ins Deutsche.
 • Abschrift der beglaubigten Übersetzung des Taufscheines, 21.12.44

  Dokument Nr. 104/1

  Abschrift der beglaubigten Übersetzung des Taufscheines von A. Topolnicki aus dem Lateinischen ins Deutsch.
 • Abschrift der beglaubigten Übersetzung des Taufscheines, 21.12.44

  Dokument Nr. 104/2

  Abschrift der beglaubigten Übersetzung des Taufscheines von A. Topolnicki aus dem Lateinischen ins Deutsch.
 • Sittlichkeitsbescheinigung für A. Topolnicki, 5.3.1950

  Dokument Nr. 105

  Sittlichkeitsbescheinigung für A. Topolnicki, „einen sehr guten Polen und Katholiken”, der die polnische Jugend „im polnischen und katholischen Geiste erzog“.
 • Bescheinigung über die Lehrertätigkeit, 20.2.1950

  Dokument Nr. 106

  Bescheinigung über die Lehrertätigkeit und Volksschulleiterfunktion Topolnickis in Wildflecken mit Bewertung seiner Persönlichkeit.
 • Niederländische Krankenkassenkarte, 18.6.1946

  Dokument Nr. 107/1

  Niederländische Krankenkassenkarte ausgestellt für Topolnicki am 18.6.1946.
 • Niederländische Krankenkassenkarte, 18.6.1946

  Dokument Nr. 107/2

  Niederländische Krankenkassenkarte ausgestellt für Topolnicki am 18.6.1946.
 • Zettel mit Namen und Adressen zweier Personen

  Dokument Nr. 108/1

  Zettel mit Namen und Adressen zweier Personen sowie sonstigen Einträgen.
 • Zettel mit Namen und Adressen zweier Personen

  Dokument Nr. 108/2

  Zettel mit Namen und Adressen zweier Personen sowie sonstigen Einträgen.
 • Lichtbildausweis von Aureli Topolnicki, 1.7.1942

  Dokument Nr. 109/1

  Lichtbildausweis von Aureli Topolnicki, ausgestellt vom Schulamt in Stryj im Generalgouvernement.
 • Lichtbildausweis von Aureli Topolnicki, 1.7.1942

  Dokument Nr. 109/2

  Lichtbildausweis von Aureli Topolnicki, ausgestellt vom Schulamt in Stryj im Generalgouvernemen.
 • Mitgliedsausweis von A. Topolnicki, 1.5.1950

  Dokument Nr. 110/1

  Mitgliedsausweis von A. Topolnicki des Polnischen Verbandes (Polnische Union) in der US-Zone Deutschlands.
 • Mitgliedsausweis von A. Topolnicki, 1.5.1950

  Dokument Nr. 110/2

  Mitgliedsausweis von A. Topolnicki des Polnischen Verbandes (Polnische Union) in der US-Zone Deutschlands.
 • Internationales Impfbuch von A. Topolnicki

  Dokument Nr. 111/1

  Internationales Impfbuch von A. Topolnicki mit Lichtbild und Einträgen: Impfung gegen Pocken am 7.2.1951 in Schweinfurt. Keine Einträge über sonstige Impfungen.
 • Internationales Impfbuch von A. Topolnicki

  Dokument Nr. 111/2

  Internationales Impfbuch von A. Topolnicki mit Lichtbild und Einträgen: Impfung gegen Pocken am 7.2.1951 in Schweinfurt. Keine Einträge über sonstige Impfungen.
 • Internationales Impfbuch von A. Topolnicki

  Dokument Nr. 111/3

  Internationales Impfbuch von A. Topolnicki mit Lichtbild und Einträgen: Impfung gegen Pocken am 7.2.1951 in Schweinfurt. Keine Einträge über sonstige Impfungen.
 • Internationales Impfbuch von A. Topolnicki

  Dokument Nr. 111/4

  Internationales Impfbuch von A. Topolnicki mit Lichtbild und Einträgen: Impfung gegen Pocken am 7.2.1951 in Schweinfurt. Keine Einträge über sonstige Impfungen.
 • Internationales Impfbuch von A. Topolnicki

  Dokument Nr. 111/5

  Internationales Impfbuch von A. Topolnicki mit Lichtbild und Einträgen: Impfung gegen Pocken am 7.2.1951 in Schweinfurt. Keine Einträge über sonstige Impfungen.
 • Internationales Impfbuch von A. Topolnicki

  Dokument Nr. 111/6

  Internationales Impfbuch von A. Topolnicki mit Lichtbild und Einträgen: Impfung gegen Pocken am 7.2.1951 in Schweinfurt. Keine Einträge über sonstige Impfungen.
 • Internationales Impfbuch von A. Topolnicki

  Dokument Nr. 111/7

  Internationales Impfbuch von A. Topolnicki mit Lichtbild und Einträgen: Impfung gegen Pocken am 7.2.1951 in Schweinfurt. Keine Einträge über sonstige Impfungen.
 • Mitgliedsausweis, 15.5.1947

  Dokument Nr. 112/1

  Topolnickis Mitgliedsausweis des Verbandes der Polnischen Lehrer im Exil in Deutschland mit Lichtbild.
 • Topolnickis Mitgliedsausweis, 15.5.1947

  Dokument Nr. 112/2

  Topolnickis Mitgliedsausweis des Verbandes der Polnischen Lehrer im Exil in Deutschland mit Lichtbild.
 • Umschlag mit der Inschrift

  Dokument Nr. 113/1

  Umschlag mit der Inschrift: Pani Irma, Bagaż.
 • Umschlag mit der Inschrift

  Dokument Nr. 113/2

  Im Umschlag die Dokumente
 • Gepäckempfangsschein

  Dokument Nr. 114/1

  Gepäckempfangsschein über 4 Gepäckstücke, Strecke: von Prag Hbf „E“ nach Fleissen.
 • Gepäckempfangsschein

  Dokument Nr. 114/2

  Auf der Rückseite Versicherungsmarken für die Gepäckstücke.
 • Fahrkarte, 12.4.1945

  Dokument Nr. 115/1

  Fahrkarte 2. Klasse für einen Personenzug – Lokalbahn Polna-Stecken – nach Fleissen, ausgegeben am 12.4.1945, Kosten: 69 RM.
 • Fahrkarte, 12.4.1945

  Dokument Nr. 115/2

  Auf der Rückseite Notizen.
 • Gepäckempfangsscheine

  Dokument Nr. 116/1

  Gepäckempfangsscheine über 3 (2/3) Gepäckstücke für die Reise mit der Lokalbahn Polna-Stecken nach Fleissen über Eger.
 • Gepäckempfangsscheine

  Dokument Nr. 116/2

  Auf der Rückseite Versicherungsmarken für die Gepäckstücke.
 • Zettel mit handschriftlichen Einträgen

  Dokument Nr. 117

  Zettel mit handschriftlichen Einträgen: „Bayerisches Entschädigungsamt München, Arcisstrasse 11“
 • Ticket-Umschlag

  Dokument Nr. 118/1

  Ticket-Umschlag der Pennsylvania Railroad mit Einträgen zur Strecke.
 • Ticket-Umschlag

  Dokument Nr. 118/2

  Auf der Innenseite Einträge zu Reisedatum, Kosten, Sitzen (4 Sitze reserviert).
 • Zahlungsbeleg für die Tickets

  Dokument Nr. 119/1

  Zahlungsbeleg für die Tickets
 • Zahlungsbeleg für die Tickets

  Dokument Nr. 119/2

  Auf der Rückseite handschriftlicher Eintrag in Polnisch: „z Bayshore N.Y. dnia 18. Maja 1951 / 6-29-69, 6-29-70, 71 i 72.“
 • Zettel mit Namen

  Dokument Nr. 120/1

  Zettel mit Namen in Druckbuchstaben: Aureli de Sas Topolnicki.
 • Handschriftliche Einträge auf der Rückseite.

  Dokument Nr. 120/2

  Handschriftliche Einträge auf der Rückseite.
 • Anwesenheitskarte von A. Topolnicki, 2.2.1951

  Dokument Nr. 121/1

  Anwesenheitskarte von A. Topolnicki zum Nachweis der Teilnahme an Orientierungsprogrammen, u.a. Englischunterricht und Filmvorführungen.
 • Anwesenheitskarte von A. Topolnicki, 2.2.1951

  Dokument Nr. 121/2

  Anwesenheitskarte von A. Topolnicki zum Nachweis der Teilnahme an Orientierungsprogrammen, u.a. Englischunterricht und Filmvorführungen.
 • Ausweis

  Dokument Nr. 122/1

  Ausweis Topolnickis über seine Mitgliedschaft im Polnischen Nationalfonds.
 • Ausweis

  Dokument Nr. 122/2

  Ausweis Topolnickis über seine Mitgliedschaft im Polnischen Nationalfonds.
 • Arbeitskarte von Irma Topolnicka

  Dokument Nr. 123

  Arbeitskarte von Irma Topolnicka mit zusätzlichen persönlichen Daten und Angaben zur Tätigkeit: Blockwärtin im Kasino.
 • Briefumschlag

  Dokument Nr. 124/1

  Briefumschlag an A. Topolnickis amerikanische Adresse.
 • Briefumschlag

  Dokument Nr. 124/2

  Briefumschlag an A. Topolnickis amerikanische Adresse.
 • Arbeitsamt-Meldekarte von A. Topolnicki

  Dokument Nr. 125/1

  Arbeitsamt-Meldekarte von A. Topolnicki mit Berufsbezeichnung (Volksschullehrer) und Beschäftigungsort und –zeit: Volksschule in Bolechów seit 1938.
 • Arbeitsamt-Meldekarte von A. Topolnicki

  Dokument Nr. 125/2

  Arbeitsamt-Meldekarte von A. Topolnicki mit Berufsbezeichnung (Volksschullehrer) und Beschäftigungsort und –zeit: Volksschule in Bolechów seit 1938.
 • Ausweis Topolnickis

  Dokument Nr. 126/1

  Ausweis Topolnickis über seine Mitgliedschaft bei der Zentrale für Polnisches Schulwesen in Deutschland mit Angaben zu seinen Funktionen innerhalb des polnischen Schulwesens.
 • Ausweis Topolnickis

  Dokument Nr. 126/2

  Ausweis Topolnickis über seine Mitgliedschaft bei der Zentrale für Polnisches Schulwesen in Deutschland mit Angaben zu seinen Funktionen innerhalb des polnischen Schulwesens.
 • Personalausweis von A. Topolnicki, 16.7.1943

  Dokument Nr. 127/1

  Personalausweis von A. Topolnicki mit Lichtbild und Informationen zur Person und Aussehen, zudem Information über die Deportation nach Lungenburg [Lundenburg] am 16.7.1943
 • Personalausweis von A. Topolnicki, 16.7.1943

  Dokument Nr. 127/2

  Personalausweis von A. Topolnicki mit Lichtbild und Informationen zur Person und Aussehen, zudem Information über die Deportation nach Lungenburg [Lundenburg] am 16.7.1943.
 • Dienstausweis

  Dokument Nr. 128/1

  Dienstausweis mit Lichtbild von A. Topolnicki, ausgestellt vom Zentralkomitee für Schul- und Bildungsangelegenheiten des Polnischen Verbandes in Deutschland, gültig bis 31.12.1948.
 • Dienstausweis

  Dokument Nr. 128/2

  Dienstausweis mit Lichtbild von A. Topolnicki, ausgestellt vom Zentralkomitee für Schul- und Bildungsangelegenheiten des Polnischen Verbandes in Deutschland, gültig bis 31.12.1948.
 • Dienstausweis

  Dokument Nr. 128/3

  Dienstausweis mit Lichtbild von A. Topolnicki, ausgestellt vom Zentralkomitee für Schul- und Bildungsangelegenheiten des Polnischen Verbandes in Deutschland, gültig bis 31.12.1948.
 • Dienstausweis

  Dokument Nr. 128/4

  Dienstausweis mit Lichtbild von A. Topolnicki, ausgestellt vom Zentralkomitee für Schul- und Bildungsangelegenheiten des Polnischen Verbandes in Deutschland, gültig bis 31.12.1948.
 • Lohnsteuerkarte 1949 von Irma Topolnicka

  Dokument Nr. 129/1

  Lohnsteuerkarte 1949 von Irma Topolnicka mit Vermerk über Rückerstattung zu viel gezahlter Lohnsteuer durch das Finanzamt Brückenau.
 • Lohnsteuerkarte 1949 von Irma Topolnicka

  Dokument Nr. 129/2

  Lohnsteuerkarte 1949 von Irma Topolnicka mit Vermerk über Rückerstattung zu viel gezahlter Lohnsteuer durch das Finanzamt Brückenau.
 • Internationales Impfbuch von Irma Topolnicka

  Dokument Nr. 130/1

  Internationales Impfbuch von Irma Topolnicka mit Lichtbild und Einträgen: Impfung gegen Pocken am 7.2.1951 in Schweinfurt.
 • Internationales Impfbuch von Irma Topolnicka

  Dokument Nr. 130/2

  Internationales Impfbuch von Irma Topolnicka mit Lichtbild und Einträgen: Impfung gegen Pocken am 7.2.1951 in Schweinfurt.
 • Internationales Impfbuch von Irma Topolnicka

  Dokument Nr. 130/3

  Internationales Impfbuch von Irma Topolnicka mit Lichtbild und Einträgen: Impfung gegen Pocken am 7.2.1951 in Schweinfurt.
 • Internationales Impfbuch von Irma Topolnicka

  Dokument Nr. 130/4

  Internationales Impfbuch von Irma Topolnicka mit Lichtbild und Einträgen: Impfung gegen Pocken am 7.2.1951 in Schweinfurt.
 • Internationales Impfbuch von Irma Topolnicka

  Dokument Nr. 130/5

  Internationales Impfbuch von Irma Topolnicka mit Lichtbild und Einträgen: Impfung gegen Pocken am 7.2.1951 in Schweinfurt.
 • Internationales Impfbuch von Irma Topolnicka

  Dokument Nr. 130/6

  Internationales Impfbuch von Irma Topolnicka mit Lichtbild und Einträgen: Impfung gegen Pocken am 7.2.1951 in Schweinfurt.
 • Personalausweis von Irma Topolnicka

  Dokument Nr. 131/1

  Personalausweis von Irma Topolnicka mit Lichtbild und Informationen zur Person und Aussehen, zudem Information über die Deportation nach Lundenburg am 15.8.1944.
 • Personalausweis von Irma Topolnicka

  Dokument Nr. 131/2

  Personalausweis von Irma Topolnicka mit Lichtbild und Informationen zur Person und Aussehen, zudem Information über die Deportation nach Lundenburg am 15.8.1944.
 • Ausweis von Irma Topolnicki

  Dokument Nr. 132/1

  Ausweis von Irma Topolnicki über ihre Mitgliedschaft im Polnischen Nationalfond.
 • Ausweis von Irma Topolnicki

  Dokument Nr. 132/2

  Ausweis von Irma Topolnicki über ihre Mitgliedschaft im Polnischen Nationalfond.
 • Versicherungskarte von Irma Topolnicka

  Dokument Nr. 133/1

  Versicherungskarte der Büroangestellten Irma Topolnicka mit Informationen zu Beschäftigungszeiten, zum Arbeitsverdienst, zur Krankenkasse und zum Arbeitgeber.
 • Versicherungskarte von Irma Topolnicka

  Dokument Nr. 133/2

  Versicherungskarte der Büroangestellten Irma Topolnicka mit Informationen zu Beschäftigungszeiten, zum Arbeitsverdienst, zur Krankenkasse und zum Arbeitgeber
 • Versicherungskarte von Aureli Topolnicki

  Dokument Nr. 134/1

  Versicherungskarte des Lehrers Aureli Topolnicki mit Informationen zu Beschäftigungszeiten, zum Arbeitsverdienst, zur Krankenkasse und zum Arbeitgeber.
 • Versicherungskarte von Aureli Topolnicki

  Dokument Nr. 134/2

  Versicherungskarte des Lehrers Aureli Topolnicki mit Informationen zu Beschäftigungszeiten, zum Arbeitsverdienst, zur Krankenkasse und zum Arbeitgeber.
 • Karte an einem Schnürchen

  Dokument Nr. 135/1

  Karte an einem Schnürchen mit handschriftlichen Einträgen und Stempeln.
 • Karte an einem Schnürchen

  Dokument Nr. 135/2

  Karte an einem Schnürchen mit handschriftlichen Einträgen und Stempeln.
 • Arbeitskarte von Aureli Topolnicki

  Dokument Nr. 136/1

  Arbeitskarte von Aureli Topolnicki mit zusätzlichen persönlichen Daten und Angaben zur Tätigkeit: Lehrer.
 • Arbeitskarte von Aureli Topolnicki

  Dokument Nr. 136/2

  Arbeitskarte von Aureli Topolnicki mit zusätzlichen persönlichen Daten und Angaben zur Tätigkeit: Lehrer.
 • Karte am Schnürchen

  Dokument Nr. 137/1

  Karte am Schnürchen mit handschriftlichen Einträgen und Stempeln.
 • Karte am Schnürchen

  Dokument Nr. 137/2

  Karte am Schnürchen mit handschriftlichen Einträgen und Stempeln.
 • Zuweisungs- und Lebensmittelkarte

  Dokument Nr. 138/1

  Zuweisungs- und Lebensmittelkarte
 • Zuweisungs- und Lebensmittelkarte

  Dokument Nr. 138/2

  Zuweisungs- und Lebensmittelkarte
 • Arbeitsmappe von Aureli Topolnicki

  Dokument Nr. 139/1

  Arbeitsmappe von Aureli Topolnicki mit dem Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule.
 • Arbeitsmappe von Aureli Topolnicki

  Dokument Nr. 139/2

  Arbeitsmappe von Aureli Topolnicki mit dem Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule.
 • Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule

  Dokument Nr. 140/1

  Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule in Glasgow für das Jahr 1945, bearbeitet von R. Szydłowski.
 • Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule

  Dokument Nr. 140/2

  Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule in Glasgow für das Jahr 1945, bearbeitet von R. Szydłowski.
 • Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule

  Dokument Nr. 140/3

  Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule in Glasgow für das Jahr 1945, bearbeitet von R. Szydłowski.
 • Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule

  Dokument Nr. 140/4

  Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule in Glasgow für das Jahr 1945, bearbeitet von R. Szydłowski.
 • Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule

  Dokument Nr. 140/5

  Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule in Glasgow für das Jahr 1945, bearbeitet von R. Szydłowski.
 • Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule

  Dokument Nr. 140/6

  Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule in Glasgow für das Jahr 1945, bearbeitet von R. Szydłowski.
 • Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule

  Dokument Nr. 140/7

  Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule in Glasgow für das Jahr 1945, bearbeitet von R. Szydłowski.
 • Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule

  Dokument Nr. 140/8

  Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule in Glasgow für das Jahr 1945, bearbeitet von R. Szydłowski.
 • Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule

  Dokument Nr. 140/9

  Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule in Glasgow für das Jahr 1945, bearbeitet von R. Szydłowski.
 • Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule

  Dokument Nr. 140/10

  Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule in Glasgow für das Jahr 1945, bearbeitet von R. Szydłowski.
 • Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule

  Dokument Nr. 140/11

  Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule in Glasgow für das Jahr 1945, bearbeitet von R. Szydłowski.
 • Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule

  Dokument Nr. 140/12

  Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule in Glasgow für das Jahr 1945, bearbeitet von R. Szydłowski.
 • Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule

  Dokument Nr. 140/13

  Lehrplan einer Landwirtschaftlichen Schule in Glasgow für das Jahr 1945, bearbeitet von R. Szydłowski.
 • Abschiedsschreiben

  dokument Nr. 141

  Abschiedsschreiben des polnischen DP-Lagerleiters aufgrund der Umfunktionierung des Lagers in ein Durchgangslager und der Auflösung polnischer Selbstverwaltungsorgane.
 • Formblatt (leer)

  Dokument Nr. 142

  Formblatt (leer) der IRO US-Zone Germany.
 • Formblatt eines Halbjahreszeugnisses

  Dokument Nr. 143

  Formblatt eines Halbjahreszeugnisses
 • Formblatt: Geburts- und Taufbescheinigung

  Dokument Nr. 144

  Formblatt: Geburts- und Taufbescheinigung
 • Formblatt eines Schulzeugnisses

  Dokument Nr. 145

  Formblatt eines Schulzeugnisses
 • Formblatt: Erklärung

  Dokument Nr. 146

  Formblatt: Erklärung
 • Leeres Formblatt der Stadtverwaltung in Durzyn

  Dokument Nr. 147

  Leeres Formblatt der Stadtverwaltung in Durzyn