Wiesław Lewicki

Wiesław Lewicki z żoną Aleksandrą
Wiesław Lewicki z żoną Aleksandrą

W celu usystematyzowania działalności sopłeczno-kulturalnej Wiesław Lewicki powołał do życia Europejski Instytut Kultury i Mediów Polonicus VoG o statucie wyższej użyteczności publicznej z siedzibą w Belgii i filią w Niemczech. W ramach działalności Instytutu Lewicki jest organizatorem corocznych festynów pod nazwą Polregionale oraz inicjatorem debat publicznych takich jak zjazdy Konwentu oraz Kongresy Organizacji Polskich w Berlinie, w Landtagu Nadrenii Północnej-Westfalii i w Brukseli.

Ze strony polskich władz Wiesław Lewicki za swoją kompleksową działalność i zaangażowanie na rzecz krzewienia kultury polskiej w Niemczech otrzymał Medal Bene Merito oraz Krzyż Oficerski przyznany przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego za działalność promującą Polskę w Europie.

Wiesław Lewicki jest ojcem Marty i Michała oraz mężem Aleksandry Lewickiej, która wspiera aktywnie jego działalność polonijną, a sama zawodowo zajmuje się pomocą socjalną dla osób w trudnych sytuacjach życiowych.

 

Agata Lewandowski, sierpień 2020 r.

 

Źródła online:

https://www.konwent.de/index.php/8-artykul/wydarzenia/105-zmmiana-prezy…

https://poloniaviva.eu/index.php/de/9-portrety/artyku4/264-bene-merito

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiesław_Lewicki

Podpisania Porozumienia Polsko Niemieckiego 
 
Kongres Polonii w Berlinie:

 

 

 

Literatura:

Twórcy Wizerunku Polonii, Stanisław Kowalski, Fundacja Sedeka, Warszawa 2018ISBN 978-83-948675-1-5

Kronika: Konwent Organizacji Polskich w Niemczech „Przyszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” Wydawca – Konwent EWIV, Aachen 2014

Publikacje:

10-lecie Instytutu Polonicus

Kronika z okazji 15-lecia Polregio

Inne:

Wspólne Oświadczenie Okrągłego Stołu – 12.06.2011 Warszawa

Mediathek