Year (field_media_year)
Okres:
 • „Entdeckung – Projekt SZYMBORSKA“

  Kunstfabrik Schlot, Berlin 2022
 • Album Karin Stanek „Autostopem z malowaną lalą”

  Album Karin Stanek „Autostopem z malowaną lalą” 3 CD, wydany w 2011 r.
 • Ostatni Album Karin Stanek „Sex”

  Ostatni Album Karin Stanek „Sex”, 2005 r.
 • Cover płyty Karin Stanek z Blackbird „Tell me”

  Cover płyty Karin Stanek z Blackbird „Tell me”, Niemiecka Republika Federalna, 1982 r.
 • Karin Stanek na niemieckiej liście przebojów z piosenką „Ich mag dich so wie du bist”

  Karin Stanek na niemieckiej liście przebojów z piosenką „Ich mag dich so wie du bist”, 1979 r.
 • Cover CD „Malowana lala”, Syrena Records USA

  Cover CD „Malowana lala”, Syrena Records USA, 1966 r.
 • Danuta i Witold Lutosławscy u Krzysztofa Meyera

  W jesieniu w Bergisch Gladbach.
 • Meyer razem z Iriną Szostakowicz w Dilijan, Armenia

  Krzysztof Meyer ma wiele niezapomnianych wspomnień z licznych spotkań z Dymitrem Szostakowiczem, ale niestety ani jednego zdjęcia.
 • Wręczenie Nagrody im. Jerzego Kurczewskiego Meyerowi przez Krzysztofa Pendereckiego

  Aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Krzysztof Meyer był pierwszym dyplomantem Krzysztofa Pendereckiego w 1965 r.
 • Kompozytor w rozmowie z dyrygentem Andrzejem Borejką

  Przed prawykonaniem "Chansons d´un rêveur solitaire" w stycznu w Düsseldorf.
 • Antoni Wit dyryguje polską premierą VI Symfonii "Polskiej"

  W styczniu w Krakowie, światowe prawykonanie miało miejsce w Hamburgu w 1982 r.
 • Krzysztof Meyer z żoną Danutą Gwizdalanką

  W obiektywie zaprzyjaźnionej pianistki wiedeńskiej Antoinette Van Zabner w kawiarni na Kärtnerstrasse.
 • Krzyś z rodzicami

  Marią i Janem Meyerami w rodzinnym domu w Krakowie (lato 1947).
 • Królowa Genialina (Pamela Geddes) i Konstruktor Trull (Michal Milanow)

  Para głównych bohaterów opery "Cyberiada" w Wuppertalu.
 • Plakat opery "Kyberiada"

  Z librettem opartym na opowiadaniach Stanisława Lema, premiera w Wuppertalu.
 • Spotkanie z Mauricio Kagelem

  Meyer i Kagel przez kilka lat widywali się regularnie w kolońskiej Hochschule fur Musik, gdzie obaj uczyli kompozycji.
 • Krzysztof Meyer i György Ligeti

  Między pianolą Jürgena Hockera w Bergisch Gladbach koło Kolonii, styczeń 1992.
 • Meyer przyjmuje Oliviera Messiaena w ramach festiwalu "Warszawska Jesień"

  W latach 1985-1989 Krzysztof Meyer był prezesem Związku Kompozytorów Polskich.
 • Meyer w rozmowie ze Swjatosławem Richterem

  Richter był jednym z najwybitniejszych pianistów swojego pokolenia. Na "Warszawskiej Jesieni" pojawili się jednak także muzycy grający na instrumentach w sposób niekonwencjonalny i zaskakujący.
 • Meyer w rozmowie z Karlheinzem Stockhausenem, w tle Konstanty Regamey podczas "Warszawskiej Jesieni"

  festiwal muzyki współczesnej organizowany od 1956 r. W okresie zimnej wojny stanowił pomost dla muzyków po obu stronach "żelaznej kurtyny".