Barącz, Tadeusz

Pomnik króla Jana III. Sobieskiego, 1898, Gdańsk, Targ Drzewny
Pomnik króla Jana III. Sobieskiego, 1898, Gdańsk, Targ Drzewny

Barącz, Tadeusz (Tadeusz von Baroncz), polski rzeźbiarz pochodzenia ormiańskiego, członek „szkoły monachijskiej“. W latach 1869-1871 student Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (Akademie der Bildenden Künste München). *24.3.1849 Lwów (obecnie: Lviv), †12.3.1905 tamże. Pochodził z polsko-ormiańskiej rodziny szlacheckiej. W latach 1860-1864 kształcił się w szkole kadetów w Hainburgu nad Dunajem. W latach 1868-1869 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem malarza Władysława Łuszczkiewicza (1828-1900) i rzeźbiarza Henryka Kossowskiego (1815-1878). Dnia 20.10.1869 roku rozpoczął studia w Klasie Rzeźby na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych (Königliche Akademie der Bildenden Künste) w Monachium; studiował u Maxa von Widnmanna (1812-1895). W latach 1872-1875 kontynuował studia we Włoszech, głównie w pracowni rzeźbiarza Augusto Rivalta (1835-1925) we Florencji. Przypuszczalnie był również uczniem niemieckiego rzeźbiarza Kaspara Zumbuscha (1830-1915) we Wiedniu, po czym zamieszkał ponownie we Lwowie. Przez kilka lat przebywał w Chicago, gdzie ok. 1892 roku otrzymał pierwszą nagrodę za projekt pomnika Kościuszki. – We Lwowie Barącz zyskał duże uznanie jako twórca popiersi i medalionów osobistości ze świata sztuki i kultury, które wykonywał z gipsu, marmuru, kamienia i terakoty. Tworzył dekoracje architektoniczne lwowskich budynków użyteczności publicznej a także pomników i nagrobków w miastach galicyjskich. Przedstawienia i figury zwierząt wykonywał w terakocie. Liczne popiersia i płaskorzeźby oraz rzeźby zwierząt z terakoty i brązu a także ich szkice znajdują się w Muzeum Narodowym w Krakowie; popiersia i rzeźby w i na budynkach publicznych oraz kościołach a także pomniki we Lwowie, pomnik nagrobny na cmentarzu przy kościele San Miniato we Florencji, pomnik króla Jana III Sobieskiego w Gdańsku (pierwotnie znajdował się we Lwowie), pomnik Kościuszki w Chicago.

 

Wystawy zbiorowe:

1872-93 Kraków, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych.

 

Literatura:

Saur Allgemeines Künstlerlexikon, Tom VI, München/Leipzig 1992, s. 612; Halina Stępień, Maria Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914. Materiały źródłowe, Warszawa 1994, s. 9, 28.

 

Źródła online:

Baza danych immatrykulacyjnych, Akademie der Bildenden Künste München, Księga immatrykulacyjna nr 2, 02525 Tadeus von Baracz (sic!). Dostęp w Internecie: http://matrikel.adbk.de/matrikel/mb_1841-1884/jahr_1869/matrikel-02525

 

Axel Feuß, marzec 2017 r.

Mediathek Sorted

Mediateka
  • Pomnik króla Jana III. Sobieskiego

    Pomnik króla Jana III. Sobieskiego, 1898, Gdańsk, Targ Drzewny