Bieszczad, Seweryn

W karczmie
W karczmie, przypuszczalnie Monachium, 1885

Bieszczad, Seweryn, polski malarz, członek „szkoły monachijskiej“. Od 1883 roku student Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (Akademie der Bildenden Künste München). *18.11.1852 Jasło, †17.6.1923 Krosno. W latach 1868-1876 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierownictwem Władysława Łuszczkiewicza (1828-1900) i Jana Matejki (1838-1893), poza tym w 1873 roku na Akademii Wiedeńskiej. Dnia 6.4.1883 roku rozpoczął studia w Klasie Malarstwa na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych (Königliche Akademie der Bildenden Künste) w Monachium; studiował u Sandóra (Alexandra von) Wagnera (1838-1919). W 1891 roku przeniósł się na stałe do Krosna. W latach 1920-1923 mieszkał przejściowo w Pleszewie. W Krośnie był czynnym członkiem lokalnych stowarzyszeń i komisji artystycznych. – Bieszczad malował sceny rodzajowe w stylu naturalizmu. Odkąd zamieszkał w Krośnie tworzył głównie obrazy przedstawiające widoki miasta i krajobrazy podkarpackie, sceny wiejskie i sceny z małych miasteczek, portrety oraz prace inspirowane dziełami literackimi, które wykonywał w oleju i akwareli. Jego prace znajdują się w Muzeach Narodowych w Krakowie, Poznaniu i Warszawie oraz w licznych muzeach na terenie Polski (Bielsko-Biała, Bytom, Gorlice, Katowice, Krosno, Leszno, Radom, Rzeszów).

 

Wystawy indywidualne:

1983 Krosno, Muzeum Okręgowe w Krośnie.

 

Wystawy zbiorowe:

1874-1895 Kraków, Warszawa: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych / Warszawa, Salon Krywult / Lwów, Monachium, Wiedeń.

 

Literatura:

Janina Góral, Wystawa malarstwa Seweryna Bieszczada, Muzeum Okręgowe w Krośnie, Krosno 1983; Halina Stępień, Maria Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914. Materiały źródłowe, Warszawa 1994, s. 14, 30; Saur Allgemeines Künstlerlexikon, Tom X, München/Leipzig 1995, s. 588; Halina Ste̜pień, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1856-1914, (Studia z historii sztuki / Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk, 50), Warszawa 2003; Anna Mazurek, Seweryn Bieszczad. Artysta niespełniony, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno 2006; Egzotyczna Europa. Kraj urodzenia na płótnach polskich monachijczyków, katalog wystawy, Suwałki 2015.

 

Źródła online:

Baza danych immatrykulacyjnych, Akademie der Bildenden Künste München, Księga immatrykulacyjna nr 2, 04300 Severin Bieszcrad (sic!). Dostęp w Internecie: http://matrikel.adbk.de/matrikel/mb_1841-1884/jahr_1883/matrikel-04300

 

Axel Feuß, marzec 2017 r.

Mediathek Sorted

Mediateka
  • W karczmie

    W karczmie, przypuszczalnie Monachium, 1885