Chłapowski, Tadeusz (Thaddaeus von Chlapowski), członek pierwszej izby pruskiego Landtagu w latach 1854-1879 oraz drugiej izby w latach 1859-1867, poseł do Reichstagu Związku Północnoniemieckiego w latach 1867-1871. *3.2.1824 (lub 12.2.1826) Turew koło Kościana (Turew bei Kosten), †28.8.1879 tamże, asesor sądowy, właściciel majątku rycerskiego. Syn właściciela majątku rycerskiego i polskiego generała Dezyderego Adama Chłapowskiego (1790-1879), brat posłów do Reichstagu Kazimierza i Stanisława Chłapowskich. Po ukończeniu gimnazjum studiował prawo w Bernie, następnie pracował jako asesor sądowy, po czym zarządzał majątkiem w Turwi. W Reichstagu Związku Północnoniemieckiego reprezentował okręg wyborczy Krobia (Kröben).

 

Literatura przedmiotu:

Hirth's Parlaments-Almanach, 6. wydanie, Berlin 1867, s. 30; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 49.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.sejm-wielki.pl

 

Axel Feuß, marzec 2017 r.

 

Chłapowski, Tadeusz (Thaddaeus von Chlapowski), członek pierwszej izby pruskiego Landtagu w latach 1854-1879 oraz drugiej izby w latach 1859-1867, poseł do Reichstagu Związku Północnoniemieckiego w latach 1867-1871. *3.2.1824 (lub 12.2.1826) Turew koło Kościana (Turew bei Kosten), †28.8.1879 tamże, asesor sądowy, właściciel majątku rycerskiego. Syn właściciela majątku rycerskiego i polskiego generała Dezyderego Adama Chłapowskiego (1790-1879), brat posłów do Reichstagu Kazimierza i Stanisława Chłapowskich. Po ukończeniu gimnazjum studiował prawo w Bernie, następnie pracował jako asesor sądowy, po czym zarządzał majątkiem w Turwi. W Reichstagu Związku Północnoniemieckiego reprezentował okręg wyborczy Krobia (Kröben).

 

Literatura przedmiotu:

Hirth's Parlaments-Almanach, 6. wydanie, Berlin 1867, s. 30; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 49.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.sejm-wielki.pl

 

Axel Feuß, marzec 2017 r.