Cynk, Florian Stanisław

Jan Długosz i św. Kazimierz, ok. 1869 r.
Jan Długosz i św. Kazimierz, ok. 1869 r., olej na kartonie, 47,5 x 60,5 cm

Cynk, Florian Stanisław, polski malarz, członek „szkoły monachijskiej“. Od 1863 roku student Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (Akademie der Bildenden Künste München). *3.5.1838 Kraków, †10.10.1912 tamże. W latach 1858-1862 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Wojciecha Kornelego Stattlera (1800-1875) i Władysława Łuszczkiewicza (1828-1900). W latach 1862-1863 kontynuował prawdopodobnie studia na akademii w Dreźnie. Dnia 17.2.1863 roku wstąpił do Klasy Technik Malarstwa (Technische Malklasse) na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych (Königliche Akademie der Bildenden Künste) w Monachium; studiował u Hermanna Anschütza (1802-1880). W roku 1865 osiadł w Krakowie. W latach 1873-1878 pełnił funkcję sekretarza krakowskiej akademii a w latach 1877-1910 był jej profesorem. W roku 1886 został dyrektorem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. – Cynk od wczesnej młodości przyjaźnił się z będącym od 1873 roku dyrektorem krakowskiej akademii Janem Matejką (1838-1893), na której to należał do grona jego najbliższych współpracowników. Również w trakcie swej działalności artystycznej pozostawał mu wierny, tworząc kopie jego dzieł, na których podstawie wykonywane były drzeworyty, jak również pomagając mu w realizacji widoków perspektywicznych na jego wielkoformatowych obrazach historycznych. Sam tworzył sceny rodzajowe o tematyce historycznej, głównie dotyczące czasów epoki jagiellońskiej, obrazy, których tematem były legendy a także sceny religijne, gładko wykańczane w stylu klasycyzmu akademickiego. Poza tym wykonywał portrety i kopiował obrazy dawnych mistrzów. Jego prace znajdują się w Muzeach Narodowych w Krakowie i Warszawie, w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa oraz w Galerii Narodowej we Lwowie (obecnie: Lviv). W kościele w Stryju na Ukrainie znajduje się jego obraz „Matki Bożej Królowej Korony Polskiej“ (1888), a w kościele w Starym Wiśniczu wraz z Matejką namalował obrazy przedstawiające świętych Kingę i Wojciecha.

 

Literatura:

Halina Stępień, Maria Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914. Materiały źródłowe, Warszawa 1994, s. 8, 33; Saur Allgemeines Künstlerlexikon, Tom XXIII, München/Leipzig 1999, s. 269.

 

Źródła online:

Baza danych immatrykulacyjnych, Akademie der Bildenden Künste München, Księga immatrykulacyjna nr 2, 01933 Florian Cynk. Dostęp w Internecie: http://matrikel.adbk.de/matrikel/mb_1841-1884/jahr_1863/matrikel-01933

 

Axel Feuß, marzec 2017 r. 

Mediathek Sorted

Mediateka
  • Jan Długosz i św. Kazimierz, ok. 1869 r.

    Jan Długosz i św. Kazimierz, ok. 1869 r., olej na kartonie, 47,5 x 60,5 cm