Czarliński, Emil (Emil Schedlin-Czarliński, Emil von Schedlin-Czarlinski), członek drugiej izby pruskiego Landtagu w latach 1867-1870 oraz 1873-1879, poseł do Reichstagu Związku Północnoniemieckiego w latach 1867-1871. *5.5.1833 Chwarzno koło Gdyni (Chwarzno bei Gdingen), †21.3.1913 Chełmno (Culm), prawnik, właściciel majątku rycerskiego w Brąchnówku w powiecie toruńskim (Brachnowko, Kreis Thorn). Brat Leona Czarlińskiego (1835-1918) - posła do Reichstagu. Po ukończeniu szkoły studiował prawo we Wrocławiu (Breslau), następnie przez rok i trzy miesiące odbywał niepłatną praktykę w sądzie w Szamotułach (Samter). W 1860 roku został wybrany starostą powiatu brodnickiego (Kreis Strasburg), lecz nie został zatwierdzony. W 1864 roku został skazany za uczestnictwo w powstaniu styczniowym 1863 i dostał się na pół roku do więzienia. W tym czasie jego majątek był zarządzany komisarycznie. Po wyjściu z więzienia nie był już ścigany. Był posłem Koła Polskiego w Reichstagu Związku Północnoniemieckiego reprezentującym okręg wyborczy Kartuzy-Wejherowo (Karthaus-Neustadt). Głosował przeciwko konstytucji Związku Północnoniemieckiego oraz przeciwko wcieleniu dawnych ziem polskich do Związku.

 

Literatura przedmiotu:

Hirth's Parlaments-Almanach, 5. wydanie, Berlin 1867, s. 50; 7. wydanie, Berlin 1868, s. 134 i nast.; 8. wydanie, Berlin 1869, s. 135; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 87.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.sejm-wielki.pl

http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1475/Brachnowko/

 

Axel Feuß, marzec 2017 r.

 

Czarliński, Emil (Emil Schedlin-Czarliński, Emil von Schedlin-Czarlinski), członek drugiej izby pruskiego Landtagu w latach 1867-1870 oraz 1873-1879, poseł do Reichstagu Związku Północnoniemieckiego w latach 1867-1871. *5.5.1833 Chwarzno koło Gdyni (Chwarzno bei Gdingen), †21.3.1913 Chełmno (Culm), prawnik, właściciel majątku rycerskiego w Brąchnówku w powiecie toruńskim (Brachnowko, Kreis Thorn). Brat Leona Czarlińskiego (1835-1918) - posła do Reichstagu. Po ukończeniu szkoły studiował prawo we Wrocławiu (Breslau), następnie przez rok i trzy miesiące odbywał niepłatną praktykę w sądzie w Szamotułach (Samter). W 1860 roku został wybrany starostą powiatu brodnickiego (Kreis Strasburg), lecz nie został zatwierdzony. W 1864 roku został skazany za uczestnictwo w powstaniu styczniowym 1863 i dostał się na pół roku do więzienia. W tym czasie jego majątek był zarządzany komisarycznie. Po wyjściu z więzienia nie był już ścigany. Był posłem Koła Polskiego w Reichstagu Związku Północnoniemieckiego reprezentującym okręg wyborczy Kartuzy-Wejherowo (Karthaus-Neustadt). Głosował przeciwko konstytucji Związku Północnoniemieckiego oraz przeciwko wcieleniu dawnych ziem polskich do Związku.

 

Literatura przedmiotu:

Hirth's Parlaments-Almanach, 5. wydanie, Berlin 1867, s. 50; 7. wydanie, Berlin 1868, s. 134 i nast.; 8. wydanie, Berlin 1869, s. 135; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 87.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.sejm-wielki.pl

http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1475/Brachnowko/

 

Axel Feuß, marzec 2017 r.