Graeve, Aleksander Józef Karol (Alexander von Graeve), poseł do Reichstagu Związku Północnoniemieckiego w latach 1867-71. *10.7.1819 Baby koło Odolanowa (Baben bei Adelnau), †30.1.1883 Karolew koło Borku Wielkopolskiego (Karlshof bei Borek), prawnik, właściciel majątku ziemskiego. Syn pruskiego oficera Karola Augusta Friedricha Graevego (1790-1853) i Joanny Jeziorkowskiej (1799-1857); sam uważał się za Polaka. Ojciec posła do Reichstagu Ludwika Graevego (1857-1920). Do gimnazjum uczęszczał we Wrocławiu (Breslau) i Poznaniu (Posen). W Jenie i Berlinie studiował prawo i administrację (kameralistykę). Od 1846 roku zajmował się rolnictwem w swoim majątku w Borku koło Koźmina Wielkopolskiego (Koschmin). W 1863 roku Sąd Najwyższy w Berlinie (Berliner Kammergericht) wpisał go na listę podejrzanych o uczestnictwo w powstaniu styczniowym. W lutym 1867 roku uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Krotoszyn (Krotoschin) do konstytuującego się Reichstagu Związku Północnoniemieckiego.

 

Źródła archiwalne:

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 97, nr 4102.

 

Literatura przedmiotu:

Hirth's Parlaments-Almanach, 6. wydanie, Berlin 1867, s. 41 i nast.; 7. wydanie, Berlin 1868, s. 152; 8. wydanie, Berlin 1869, s. 155.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.sejm-wielki.pl

 

Axel Feuß, wrzesień 2016 r.

 

 

Graeve, Aleksander Józef Karol (Alexander von Graeve), poseł do Reichstagu Związku Północnoniemieckiego w latach 1867-71. *10.7.1819 Baby koło Odolanowa (Baben bei Adelnau), †30.1.1883 Karolew koło Borku Wielkopolskiego (Karlshof bei Borek), prawnik, właściciel majątku ziemskiego. Syn pruskiego oficera Karola Augusta Friedricha Graevego (1790-1853) i Joanny Jeziorkowskiej (1799-1857); sam uważał się za Polaka. Ojciec posła do Reichstagu Ludwika Graevego (1857-1920). Do gimnazjum uczęszczał we Wrocławiu (Breslau) i Poznaniu (Posen). W Jenie i Berlinie studiował prawo i administrację (kameralistykę). Od 1846 roku zajmował się rolnictwem w swoim majątku w Borku koło Koźmina Wielkopolskiego (Koschmin). W 1863 roku Sąd Najwyższy w Berlinie (Berliner Kammergericht) wpisał go na listę podejrzanych o uczestnictwo w powstaniu styczniowym. W lutym 1867 roku uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Krotoszyn (Krotoschin) do konstytuującego się Reichstagu Związku Północnoniemieckiego.

 

Źródła archiwalne:

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 97, nr 4102.

 

Literatura przedmiotu:

Hirth's Parlaments-Almanach, 6. wydanie, Berlin 1867, s. 41 i nast.; 7. wydanie, Berlin 1868, s. 152; 8. wydanie, Berlin 1869, s. 155.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.sejm-wielki.pl

 

Axel Feuß, wrzesień 2016 r.