Motty, Stanisław (Łukasz Augustyn Stanisław Motty, Stanislaus Motty), członek drugiej izby pruskiego Landtagu w latach 1863-1867, 1885-1900, poseł do Reichstagu Związku Północnoniemieckiego w roku 1867, poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1898-1900. *18.10.1826 Poznań (Posen), †21.12.1900 tamże, prawnik, sędzia. Syn przyrodnika i pedagoga Jana Baptysty Motty (1790-1856), który był spolonizowanym Francuzem. Uczęszczał do Gimnazjum św. Marii Magdaleny (Maria-Magdalena-Gymnasium) w Poznaniu, następnie w latach 1845-1849 studiował prawo na uniwersytetach w Berlinie i Heidelbergu. W czasie rewolucji 1848 r. brał udział w polskim powstaniu, został aresztowany, a po zwolnieniu z więzienia pisał dla polskich gazet narodowych. Studia kontynuował od października 1848 roku. Następnie wstąpił do służby sądowej i pracował w sądzie okręgowym w Poznaniu. W 1863 roku uczestniczył w powstaniu styczniowym. Od 1867 roku pełnił funkcję sędziego a potem także radcy sądu okręgowego w Poznaniu. W lutym 1867 roku uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Poznań-Miasto (Posen-Stadt) do konstytuującego się Reichstagu Związku Północnoniemieckiego. W czerwcu 1898 roku uzyskał mandat posła z tego samego okręgu wyborczego do Koła Polskiego w Reichstagu, zdobywając 63,19 % głosów. Zasiadał w komisjach ds. linii morskich do Afryki Wschodniej, rzeczników patentowych oraz budżetu Rzeszy. Zmarł w trakcie trwania X kadencji Reichstagu.

 

Literatura przedmiotu:

Hirth's Parlaments-Almanach, 2. wydanie, Berlin 1867, s. 54; Amtliches Reichstags-Handbuch, 10. Legislaturperiode [X kadencja], Berlin 1903, s. 233; Nachtrag für die 10. Legislaturperiode [X kadencja, suplement], Berlin 1902, s. 22; Reichstagsprotokolle 1867-1895, Register 1; Reichstagsprotokolle 1895-1918, Register 171, 188; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 68, 71, 105, 108.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.reichstagsprotokolle.de

http://www.sejm-wielki.pl

 

Axel Feuß, wrzesień 2016 r.

 

Link do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Reichstagu:

http://www.reichstagsprotokolle.de/treffer.html?anfrage1=Motty&button=&button1=RTBI&button1=RTBII&button1=RTBIII&button2=SP&button2=SA&button2=GE&button3=SW

 

Motty, Stanisław (Łukasz Augustyn Stanisław Motty, Stanislaus Motty), członek drugiej izby pruskiego Landtagu w latach 1863-1867, 1885-1900, poseł do Reichstagu Związku Północnoniemieckiego w roku 1867, poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1898-1900. *18.10.1826 Poznań (Posen), †21.12.1900 tamże, prawnik, sędzia. Syn przyrodnika i pedagoga Jana Baptysty Motty (1790-1856), który był spolonizowanym Francuzem. Uczęszczał do Gimnazjum św. Marii Magdaleny (Maria-Magdalena-Gymnasium) w Poznaniu, następnie w latach 1845-1849 studiował prawo na uniwersytetach w Berlinie i Heidelbergu. W czasie rewolucji 1848 r. brał udział w polskim powstaniu, został aresztowany, a po zwolnieniu z więzienia pisał dla polskich gazet narodowych. Studia kontynuował od października 1848 roku. Następnie wstąpił do służby sądowej i pracował w sądzie okręgowym w Poznaniu. W 1863 roku uczestniczył w powstaniu styczniowym. Od 1867 roku pełnił funkcję sędziego a potem także radcy sądu okręgowego w Poznaniu. W lutym 1867 roku uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Poznań-Miasto (Posen-Stadt) do konstytuującego się Reichstagu Związku Północnoniemieckiego. W czerwcu 1898 roku uzyskał mandat posła z tego samego okręgu wyborczego do Koła Polskiego w Reichstagu, zdobywając 63,19 % głosów. Zasiadał w komisjach ds. linii morskich do Afryki Wschodniej, rzeczników patentowych oraz budżetu Rzeszy. Zmarł w trakcie trwania X kadencji Reichstagu.

 

Literatura przedmiotu:

Hirth's Parlaments-Almanach, 2. wydanie, Berlin 1867, s. 54; Amtliches Reichstags-Handbuch, 10. Legislaturperiode [X kadencja], Berlin 1903, s. 233; Nachtrag für die 10. Legislaturperiode [X kadencja, suplement], Berlin 1902, s. 22; Reichstagsprotokolle 1867-1895, Register 1; Reichstagsprotokolle 1895-1918, Register 171, 188; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 68, 71, 105, 108.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.reichstagsprotokolle.de

http://www.sejm-wielki.pl

 

Axel Feuß, wrzesień 2016 r.

 

Link do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Reichstagu:

http://www.reichstagsprotokolle.de/treffer.html?anfrage1=Motty&button=&button1=RTBI&button1=RTBII&button1=RTBIII&button2=SP&button2=SA&button2=GE&button3=SW