Pożyczki i darowizny
 • Jacek Barski, Petershagen
 • Stanisław Budyn, Rektor Polskiej Misji Katolickiej, Hanower
 • Związek Polaków w Niemczech, Bochum
 • Emanuela Danielewicz, Bochum
 • Bartek Fujak, Düsseldorf
 • Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii
 • Instytut Śląski, Opole
 • Krzysztof Ingarden, Kraków
 • Dr. Ryszard Mroziuk, Polska Misja Katolicka, Dortmund
 • Wiktor Opiński, Dortmund
 • Biblioteka im. Martina Opitza, Herne
 • Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Prof. Dr. Jan Rydel, Kraków
 • Jürgen Vietig, Kleinmachnow