Year (field_media_year)
Okres:
 • Franciszek Jankowski

 • Marian Horst

 • Franciszek Gralla

 • Leon Głogowski

 • Leon Chodera

 • Ignacy Cebula

 • Ludwik Affa

 • Karta tytułowa broszury wydanej na XI-lecie Związku

  Wrocław 1935 r.
 • Legitymacja Pawła Nantki-Namirskiego

  Z 1933 r. Zauważalne pieczęcie Związku Akademików Górnoślązaków „Silesia Superior”
 • Legitymacja Ludwika Affy

  Z 1935 r.
 • Członkowie „Silesii Superior” w Katowicach

  1934 r., 10 lat po powstaniu Związku
 • Członkowie „Silesii Superior” na walnym zebraniu, Opole, 1932 r.

  Na ścianie dostrzegalne hasło: „RAZEM MŁODZI PRZYJACIELE”
 • Członków „Silesii Superior” na wyjeździe do Wieliczki

  1930 r.
 • Członkowie „Silesii Superior” w mieszkaniu Leona Głogowskiego

  1931 r.
 • Członków „Silesii Superior” na zjeździe jubileuszowym

  1934 r., 10 lat po powstaniu Związku
 • Studenci z „Silesii Superior” w Domu Polskim

 • Studenci z „Silesii Superior” w Domu Polskim

 • Członkowie „Silesii Superior”

 • Ulica Augustyna Kośnego we Wrocławiu

  Stan na 4.11.2023 r.
 • Zdjęcie Leona Głogowskiego