Cichocki Nałęcz, Feliks

Portret chłopca w kapeluszu
Portret chłopca w kapeluszu, olej na płótnie, Monachium 1887, 26,2 x 19 cm

Cichocki Nałęcz, Feliks, polski malarz, członek „szkoły monachijskiej“. W latach 1885-1888 student Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (Akademie der Bildenden Künste München). *18.5.1861 Warszawa, †20.7.1921 tamże. W latach 1880-1884 kształcił się w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod kierownictwem Wojciecha Gersona (1831-1901) i Aleksandra Kamińskiego (Alexander Kaminski, 1823-1886), a w latach 1884.1885 na Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie u Leopolda Löfflera (1827-1898). Dnia 20.12.1885 roku wstąpił do Klasy Malowania z Natury (Naturklasse) na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych (Königliche Akademie der Bildenden Künste) w Monachium; studiował u Johanna Caspara Hertericha (1843-1905) oraz Otto Seitza (1846-1912). W latach 1888-1889 studiował w paryskiej Académie Julian pod kierownictwem Williama Adolpha Bouguereau (1825-1905) i Tony'ego Robert-Fleury'ego (1837-1911). W roku 1891 osiadł w Warszawie, gdzie od 1898 roku pracował jako nauczyciel w gimnazjach. – Cichocki tworzył sceny rodzajowe i portrety; w latach 90. XIX w. portretował mieszkańców podolskich wsi. Jego gładko wykańczane obrazy o tematyce religijnej w stylu klasycyzmu akademickiego, wśród nich malowidła ścienne w kościołach w okolicy Pułtuska, przypominają twórczość Bouguereau. Jego prace znajdują się między innymi w Muzeach Narodowych w Krakowie, Poznaniu i Warszawie a także w Galerii Narodowej we Lwowie (obecnie: Lviv).

 

Wystawy zbiorowe:

Warszawa, Kraków, Wilno (obecnie: Vilnius), Łódź.

 

Literatura:

Halina Stępień, Maria Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914. Materiały źródłowe, Warszawa 1994, s. 15, 33; Saur Allgemeines Künstlerlexikon, Tom XIX, München/Leipzig 1998, s. 165 i nast.

 

Źródła online:

Baza danych immatrykulacyjnych, Akademie der Bildenden Künste München, Księga immatrykulacyjna nr 3, 00230 Felix von Cichocki. Dostęp w Internecie: http://matrikel.adbk.de/matrikel/mb_1884-1920/jahr_1885/matrikel-00230

 

Axel Feuß, marzec 2017 r.

Mediathek Sorted

Mediateka
  • Portret chłopca w kapeluszu

    Portret chłopca w kapeluszu, olej na płótnie, Monachium 1887, 26,2 x 19 cm