Donimirski, Teodor

(Theodor von Donimirski), poseł do Zjednoczonego Landtagu w roku 1847, poseł do pruskiego Zgromadzenia Narodowego w latach 1848-1849, poseł do Reichstagu Związku Północnoniemieckiego w roku 1867.
(Theodor von Donimirski), poseł do Zjednoczonego Landtagu w roku 1847, poseł do pruskiego Zgromadzenia Narodowego w latach 1848-1849, poseł do Reichstagu Związku Północnoniemieckiego w roku 1867.

Donimirski, Teodor (Theodor von Donimirski), poseł do Zjednoczonego Landtagu w roku 1847, poseł do pruskiego Zgromadzenia Narodowego w latach 1848-1849, poseł do Reichstagu Związku Północnoniemieckiego w roku 1867. *25.10.1805 Telkwice koło Starego Targu w Prusach Zachodnich (Telkwitz bei Altmark, Westpreußen), †1.5.1884 tamże, prawnik, właściciel majątku rycerskiego. Syn starosty Antoniego Donimirskiego (1767-1829), ojciec posła do Reichstagu Antoniego Donimirskiego (1846-1912). Właściciel majątku ziemskiego w Telkwicach. Po ukończeniu gimnazjum w Braniewie (Braunsberg) studiował prawo i administrację (kameralistykę) we Wrocławiu (Breslau), Bonn i Berlinie. Po studiach pracował w administracji państwowej i sądownictwie w Kwidzynie. W czasie rewolucji 1848 został jednym z współzałożycieli Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich w Chełmnie (Culm), które zapewniało stypendia polskim studentom oraz gimnazjalistom wyższych klas, a w latach 1862-1884 pełnił funkcję jego prezesa. W 1863 roku wspierał powstanie styczniowe. 1866 wchodził w skład grona założycieli i udziałowców banku Donimirski, Kalkstein, Łyskowski & Co w Toruniu, wspomagającego popadających w ruinę rolników, który z czasem stał się wiodącym bankiem kredytowym na Pomorzu. W 1867 roku został wybrany z okręgu wyborczego Kwidzyn-Sztum (Marienwerder-Stuhm) do konstytuującego się Reichstagu Związku Północnoniemieckiego a następnie należał do Koła Polskiego. Zdjęcie: rok 1884, dostęp na: https://polona.pl/item/822215/0/

 

Literatura przedmiotu:

Hirth's Parlaments-Almanach, 1. i 2. wydanie, Berlin 1867, s. 26; 5. wydanie, Berlin 1867, s. 108; Reichstagsprotokolle 1867-1895, Register 1.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.reichstagsprotokolle.de

http://www.sejm-wielki.pl

 

Axel Feuß, marzec 2017 r.

 

Link do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Reichstagu:

http://www.reichstagsprotokolle.de/treffer.html?anfrage1=Donimirski&button=&button1=RTBI&button1=RTBII&button1=RTBIII&button2=SP&button2=SA&button2=GE&button3=SW