Drapiewski, Władysław und Leon

Chrystus adorowany przez aniołów, sprzed 1914 r.
Chrystus adorowany przez aniołów, sprzed 1914 r.

Drapiewski, Władysław, polski twórca ściennego malarstwa sakralnego i konserwator. Od 1899 roku kształcił się w Szkole Malarstwa Kościelnego (Schule für religiöse Malerei) w Kevelaer oraz na berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych. *12.11.1876 Gacki koło Świecia, †30.12.1961 Pelplin. Bracia: malarz Leon Drapiewski, *1.8.1885, †6.7.1970 Poznań, członek „szkoły monachijskiej“, i Kazimierz Drapiewski (*1889). Władysław rozpoczął naukę w Szkole Malarstwa Kościelnego w Kevelaer w 1899 roku. Jego nauczycielem był Friedrich Franz Maria Stummel (1850-1919), malarz dekoracji wnętrz kościelnych „szkoły dusseldorfskiej“ pozostający pod wpływem twórczości Nazareńczyków. Kształcenie kontynuował na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie i na paryskiej Académie Julian. W 1904 roku udał się do Włoch, gdzie studiował dzieła mistrzów malarstwa renesansowego. W latach 1908-1935 był członkiem monachijskiego Stowarzyszenia Sztuki Sakralnej (Verband für religiöse Kunst). Jego brat Leon 4.11.1908 roku wstąpił do Klasy Rysunkowej na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych (Königliche Akademie der Bildenden Künste); studiował u Petera Halma (1854-1923). Później pomagał Władysławowi w realizacji jego prac. W roku 1918 Władysław osiadł w Pelplinie. W 1928 roku papież Pius XI odznaczył go Krzyżem Laterańskim w dowód uznania za zasługi w dziedzinie ściennego malarstwa sakralnego. Z kolei w 1958 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim św. Grzegorza przez papieża Piusa XII. – Władysław Drapiewski należy do najwybitniejszych twórców ściennego malarstwa sakralnego. Pracował głównie w diecezjach płockiej i chełmińskiej. W latach 1904-1914 oraz po roku 1920, posługując się farbami mineralnymi, stworzył wybitne polichromie w stylu neorenesansowym w katedrze w Płocku; poza tym był także autorem projektów tamtejszych witraży. W 1913 roku wykonał polichromie ścienne w kościele w Czerwińsku nad Wisłą - w stylu neorenesansowym neogotyckim i secesyjnym. Do roku 1935 realizował projekty polichromii w kościele w Łucku oraz w Pułtuskiej Kolegiacie. W jego dorobku artystycznym znajdują się także obrazy olejne: malowidła ołtarzowe oraz portrety dostojników kościelnych. Jego prace znajdują się w Muzeum Diecezjalnym w Płocku.

 

Wystawy indywidualne:

1965 Płock, Muzeum Diecezjalne.

 

Wystawy zbiorowe:

1912 Krefeld, Wystawa sztuki sakralnej (złoty medal).

 

Literatura:

Halina Stępień, Maria Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914. Materiały źródłowe, Warszawa 1994, s. 24, 35 (Leon); Saur Allgemeines Künstlerlexikon, Tom XXIX, München/Leipzig 2001, s. 329 (Władysław).

 

Źródła online:

Baza danych immatrykulacyjnych, Akademie der Bildenden Künste München, Księga immatrykulacyjna nr 3, 03615 Leo Drapiewski. Dostęp w Internecie: http://matrikel.adbk.de/matrikel/mb_1884-1920/jahr_1908/matrikel-03615

 

Notka biograficzna na portalu heltechnik.pl. Dostęp w Internecie: http://www.heltechnic.pl/info_W%C5%82adys%C5%82aw_Drapiewski

 

Biographie auf der Webseite der Berufsschule in Mrągowo/Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie, http://zszmragowo.pl/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Drapiewski

 

Axel Feuß, marzec 2017 r.

Mediathek Sorted

Mediateka
  • Chrystus adorowany przez aniołów, sprzed 1914 r.

    Christus mit den Engeln, vor 1914r.