Dziembowski, Zygmunt Florian

(w 1870 roku Sigismund von Dziembowski, Sigismund Florian von Dziembowski-Pomian), członek drugiej izby pruskiego Landtagu w latach 1903-1908, poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1889-1903 oraz 1907-1912.
(w 1870 roku Sigismund von Dziembowski, Sigismund Florian von Dziembowski-Pomian), członek drugiej izby pruskiego Landtagu w latach 1903-1908, poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1889-1903 oraz 1907-1912.

Dziembowski, Zygmunt Florian (w 1870 roku Sigismund von Dziembowski, Sigismund Florian von Dziembowski-Pomian), członek drugiej izby pruskiego Landtagu w latach 1903-1908, poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1889-1903 oraz 1907-1912. *5.10.1858 Goranin koło Czerniejewa w powiecie gnieźnieńskim (Goranin bei Schwarzenau, Kreis Gnesen), †20.7.1918 Poznań (Posen), adwokat. Syn właściciela majątku rycerskiego oraz adwokata Władysława Andrzeja Dziembowskiego (1831-1896). Po maturze, którą zdał w Gimnazjum św. Marii Magdaleny (Maria-Magdalena-Gymnasium) w Poznaniu, studiował prawo we Wrocławiu (Breslau). Doktoryzował się w Getyndze i w 1880 roku uzyskał tytuł doktora prawa. Następnie pracował w Wyższym Sądzie Krajowym (Oberlandesgericht) w Poznaniu, jako aplikant i adwokat. W licznych procesach politycznych przeciwko Polakom był ich obrońcą, m.in. w procesie po strajku szkolnym we Wrześni z 1901 roku. Od 1889 roku pełnił funkcję radnego miejskiego w Poznaniu. W okresie od kwietnia 1889 roku do czerwca 1903 roku kilkukrotnie uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Września-Pleszew (Wreschen-Pleschen) do Koła Polskiego w Reichstagu, zdobywając od 79 % do 82 % głosów, w styczniu 1907 roku zdobył 66,56 % głosów z okręgu Inowrocław-Strzelno-Mogilno (Hohensalza-Strelno-Mogilno). Zasiadał w wielu komisjach, m.in. ds. sądów przemysłowych, kodeksu postępowania karnego, ustawy patentowej, lichwy, odszkodowań za nieuzasadniony pobyt w areszcie, sądownictwa, kodeksu karnego, przymusowych licytacji, ustaw w zakresie prawa bankowego oraz umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Zdjęcie: rok 1907.

 

Literatura podmiotu: De bona fide in usucapione, rozprawa doktorska, Berlin 1870.

 

Literatura przedmiotu:

Amtliches Reichstags-Handbuch, 8. Legislaturperiode [VIII kadencja], Berlin 1895, s. 162; Reichstags-Handbuch, 12. Legislaturperiode [XII kadencja], Berlin 1907, s. 243, 486 (zdjęcie); Reichstagsprotokolle 1867-1895, Register 129, 145, 155; Reichstagsprotokolle 1895-1918, Register 150, 161, 171, 188; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 71, 77, 115, 118, 141, 146, 148, 150, 153 i nast., 158, 162, 189.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.reichstagsprotokolle.de

http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Dziembowski-Zygmunt-Florian;3895770.html

http://www.sejm-wielki.pl

 

Axel Feuß, marzec 2017 r.

 

Link do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Reichstagu:

http://www.reichstagsprotokolle.de/treffer.html?anfrage1=Dziembowski&button=&button1=RTBI&button1=RTBII&button1=RTBIII&button2=SP&button2=SA&button2=GE&button3=SW