Godecki, Michał

Śmierć Marii, ilustracja do poematu A. Malczewskiego, 1869, olej na płótnie, 61,5 x 68,5 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. MP 1931
Śmierć Marii, ilustracja do poematu A. Malczewskiego, 1869, olej na płótnie, 61,5 x 68,5 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. MP 1931

Godecki, Michał, polski malarz, członek „szkoły monachijskiej“. Od 1863 do około 1867 roku student monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych (Akademie der Bildenden Künste München). *14.02.1843 Warszawa, †4.07.1872 tamże. Syn malarza dekoracyjnego oraz przewodniczącego warszawskiego cechu malarzy Michała Godeckiego (1802-1879) i jego żony Izabelli Brockiej, brat rzeźbiarza Teofila Józefa Godeckiego (1847-1918). Po ukończeniu gimnazjum w latach 1858-1861 studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, którą ukończył z wyróżnieniem (Gazeta Polska, 20.06.1861 r.; Kurjer Wileński, 07.07.1861 r.). Brał udział w powstaniu styczniowym 1863 roku, w którym zginął jego młodszy brat Karol. Po jego upadku wyemigrował do Monachium. Dnia 16.03.1863 roku wstąpił do Klasy Sztuki Antycznej Alexandra Strähubera (1814-1882) na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych (Königliche Akademie der Bildenden Künste) w Monachium. Dalsze studia kontynuował pod kierunkiem malarza historycznego Hermanna Anschütza (1802-1880). Będąc jeszcze w Monachium, odbył podróż studyjną do Rzymu. Około 1867 roku powrócił do Warszawy. W lutym 1872 roku poślubił Annę Mariannę Jaroszewiczównę (*1849), córkę Stanisława Jaroszewicza (1819-1876), malarza dekoracyjnego, kościelnego i teatralnego oraz kolegę po fachu jego ojca. Pięć miesięcy później zmarł w stanie skrajnego wyczerpania z powodu długotrwałego przeciążenia. – Godecki malował portrety, sceny rodzajowe o tematyce przemijania i śmierci („U łoża umierającej“, olej, 1869), motywy alegoryczne i religijne oraz kompozycje oparte na motywach literackich (patrz ilustracja tytułowa). Był konserwatorem ołtarza w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Grębkowie (województwo mazowieckie), dla którego stworzył też dwa nowe obrazy. Jeden z nich, przedstawiający świętego Bartłomieja, przetrwał do dziś. Inne jego prace znajdują się w Muzeach Narodowych w Krakowie i Warszawie.

Wystawy zbiorowe:

1866-71, 1873 Warszawa, Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

 

Literatura:

Jolanta Maurin-Białostocka, Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, Tom II (D-G), Wrocław 1975; Halina Stępień, Maria Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914. Materiały źródłowe, Warszawa 1994, s. 8, 38; Halina Blak i inni, Malarstwo polskie XIX wieku, [w serii:] Nowoczesne malarstwo polskie, 1, katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2001 / Polish painting of the 19th century (Modern polish painting, 1), Kraków 2001, s. 94 i nast.; H. Kubaszewska, [w:] Saur Allgemeines Künstlerlexikon, Tom LVI, München, Leipzig 2007, s. 395.

 

Źródła online:

Baza danych immatrykulacyjnych, Akademie der Bildenden Künste München, Księga immatrykulacyjna nr 2, 01936 Michael Godecki. Dostęp w Internecie: http://matrikel.adbk.de/matrikel/mb_1841-1884/jahr_1863/matrikel-01936 (dostęp: 24.03.2020 r.)

 

Michał Godecki, malarz monachijczyk, artykuł na portalu rodzinnym Józef Kontkiewicz & His Family. Dostęp w Intrenecie: https://kontkiewiczfamily.wordpress.com/2019/03/27/michal-godecki-malarz-monachijczyk/ (dostęp: 24.03.2020 r.)

 

Axel Feuß, marzec 2018 r.

Mediathek Sorted

Mediateka
  • Der Tod Mariens

    Der Tod Mariens. Illustration zu einem Gedicht von Antoni Malszewski/Śmierć Marii, ilustracja do poematu A. Malczewskiego, 1869. Öl auf Leinwand, 61,5 x 68,5 cm, Nationalmuseum Warschau/Muzeum Narodow...