Grabowski, Wojciech

Chłopiec wiejski grający Madonnie na skrzypcach, 1874, węgiel na kartonie z białym akcentem kredą, 41 x 31,3 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie (Kolekcja rysunku polskiego), nr inw. Rys.Pol.160077
Chłopiec wiejski grający Madonnie na skrzypcach, 1874, węgiel na kartonie z białym akcentem kredą, 41 x 31,3 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie (Kolekcja rysunku polskiego), nr inw. Rys.Pol.160077

Grabowski, Wojciech, polski rysownik, ilustrator i akwarelista, członek „szkoły monachijskiej“. W latach 1871-1872 student Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (Akademie der Bildenden Künste München). *15.04.1850 Zwierzyniec koło Krakowa, †2.06.1885 Lwów (obecnie: Lviv). Brat malarza Andrzeja Bronisława Grabowskiego. (1833-1886). W latach 1866-1871 uczył się malarstwa w krakowskiej Szkole Rysunku i Malarstwa u Feliksa Szynalewskiego (1825-1892), Władysława Łuszczkiewicza (1828-1900) i Leona Dembowskiego (1823-1904), a także rzeźbiarstwa u Henryka Kossowskiego (1815-1878, członek „szkoły monachijskiej“). Dnia 31.10.1871 roku rozpoczął studia w Klasie Malowania z Natury (Naturklasse) na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych (Königliche Akademie der Bildenden Künste) w Monachium, gdzie studiował u Hermanna Anschütza (1802-1880)do 1872 roku. Od roku 1872 był ilustratorem we Wiedniu. W roku 1873 osiadł we Lwowie, skąd, w poszukiwaniu motywów folklorystycznych, podejmował częste wyprawy do Wschodniej Galicji. W 1882 roku poznał we Wiedniu malarkę Annę Bilińską (1875-1893), która mieszkała z nim we Lwowie gdy chorował na gruźlicę i pozostała przy nim aż do jego przedwczesnej śmierci. – Grabowski wykonywał swoje prace głównie kredą i tuszem, po czym kolorował je, i bielą i akwarelą. Ich tematami były ludowe postacie i scenki, takie jak chłopskie wesela na Podolu, żydowskie wesela i pogrzeby czy wiejskie jarmarki, przejawiające różnorodne tendencje, od naiwności, przez czułą groteskowość aż po karykaturę. Poza tym tworzył prace przedstawiające wydarzenia historyczne („Cesarz zwiedza pola naftowe w Borysławiu“ z cyklu „Podróż inspekcyjna cesarza Franciszka Józefa I po Galicji“, 1880, akwarela, Muzeum Narodowe w Krakowie). Od 1875 roku pracował jako ilustrator dla polskich czasopism Kłosy, Tygodnik Ilustrowany i Biesiada Literacka (ludowe postacie, widoki miejscowości, budynki i zabytkowe budowle, cykle poświęcone wystawom rolniczym); tworzył także ilustracje do legend i bajek. Jego prace znajdują się w Muzach Narodowych w Krakowie i Warszawie oraz w Muzeum Historycznym i w Galerii Narodowej we Lwowie. 

Literatura: 

Halina Stępień, Maria Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914. Materiały źródłowe, Warszawa 1994, s. 10, 39; U. Leszczyńska, [w:] Saur Allgemeines Künstlerlexikon, Tom LIX, München/Leipzig 2008, s. 518 i nast. 

 

Źródła online:

Baza danych immatrykulacyjnych, Akademie der Bildenden Künste München, Księga immatrykulacyjna nr 2, 02681 Adalbert Grabowski. Dostęp w Internecie: http://matrikel.adbk.de/matrikel/mb_1841-1884/jahr_1871/matrikel-02681 (dostęp: 16.01.2018 r.)

 

Axel Feuß, marzec 2018 r.

Mediathek Sorted

Mediateka
  • Dorfjunge, 1874

    Dorfjunge, der für die Madonna auf der Violine spielt/Chłopiec wiejski grający Madonnie na skrzypcach, 1874. Kohle- und Kreidezeichnung mit Weißhöhung auf Karton, 41 x 31,3 cm, Nationalmuseum Warschau...