Parczewski, Erazm (Erasmus von Parczewski), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1874-1877. *12.4.1826 Ociąż koło Skalmierzyc (Ocionz bei Skalmierschütz), †12.7.1915 Belno koło Świecia (Belno bei Schwetz), prawnik, właściciel majątku ziemskiego. Syn oficera i właściciela majątku ziemskiego. W czasie rewolucji 1848 roku brał udział w powstaniu wielkopolskim, za co był więziony w twierdzy kostrzyńskiej (Festung Küstrin). Maturę zdał w 1849 roku w Królewskim Katolickim Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim (Königliches Katholisches Gymnasium zu Ostrowo). Następnie studiował prawo na uniwersytecie we Wrocławiu (Breslau). Był właścicielem majątku ziemskiego w Belnie. Był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, założonego w 1875 roku przez Zygmunta Działowskiego (Sigismund von Dzialowski, 1843-1878) w celu wspierania polskiej nauki i kultury oraz prowadzenia badań polskich dziejów Torunia, które na przełomie lat 1881/1882 przyczyniło się do powstania w Toruniu muzeum polskiej historii regionu [obecnie Muzeum Okręgowe w Toruniu]. Pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich w Chełmnie (Culm), które zapewniało stypendia polskim studentom oraz gimnazjalistom wyższych klas, działał także w wielu stowarzyszeniach kulturalnych, przemysłowych i rolniczych; w większości z nich zasiadał w zarządach. W styczniu 1874 roku uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Kwidzyn V - Świecie (Marienwerder 5 - Schwetz) do Koła Polskiego w Reichstagu, zdobywając 50,34 % głosów.

 

Literatura przedmiotu:

Deutscher Parlaments-Almanach, 10. wydanie, Leipzig 1874, s. 230; Reichstagsprotokolle 1867-1895, Register 36, 39; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 95 i nast.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/ (Parczewsky!)

http://www.reichstagsprotokolle.de

http://www.sejm-wielki.pl

 

Axel Feuß, październik 2016 r.

 

Link do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Reichstagu:

http://www.reichstagsprotokolle.de/treffer.html?anfrage1=Parczewski&button=&button1=RTBI&button1=RTBII&button1=RTBIII&button2=SP&button2=SA&button2=GE&button3=SW

 

Parczewski, Erazm (Erasmus von Parczewski), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1874-1877. *12.4.1826 Ociąż koło Skalmierzyc (Ocionz bei Skalmierschütz), †12.7.1915 Belno koło Świecia (Belno bei Schwetz), prawnik, właściciel majątku ziemskiego. Syn oficera i właściciela majątku ziemskiego. W czasie rewolucji 1848 roku brał udział w powstaniu wielkopolskim, za co był więziony w twierdzy kostrzyńskiej (Festung Küstrin). Maturę zdał w 1849 roku w Królewskim Katolickim Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim (Königliches Katholisches Gymnasium zu Ostrowo). Następnie studiował prawo na uniwersytecie we Wrocławiu (Breslau). Był właścicielem majątku ziemskiego w Belnie. Był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, założonego w 1875 roku przez Zygmunta Działowskiego (Sigismund von Dzialowski, 1843-1878) w celu wspierania polskiej nauki i kultury oraz prowadzenia badań polskich dziejów Torunia, które na przełomie lat 1881/1882 przyczyniło się do powstania w Toruniu muzeum polskiej historii regionu [obecnie Muzeum Okręgowe w Toruniu]. Pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Pomocy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich w Chełmnie (Culm), które zapewniało stypendia polskim studentom oraz gimnazjalistom wyższych klas, działał także w wielu stowarzyszeniach kulturalnych, przemysłowych i rolniczych; w większości z nich zasiadał w zarządach. W styczniu 1874 roku uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Kwidzyn V - Świecie (Marienwerder 5 - Schwetz) do Koła Polskiego w Reichstagu, zdobywając 50,34 % głosów.

 

Literatura przedmiotu:

Deutscher Parlaments-Almanach, 10. wydanie, Leipzig 1874, s. 230; Reichstagsprotokolle 1867-1895, Register 36, 39; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 95 i nast.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/ (Parczewsky!)

http://www.reichstagsprotokolle.de

http://www.sejm-wielki.pl

 

Axel Feuß, październik 2016 r.

 

Link do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Reichstagu:

http://www.reichstagsprotokolle.de/treffer.html?anfrage1=Parczewski&button=&button1=RTBI&button1=RTBII&button1=RTBIII&button2=SP&button2=SA&button2=GE&button3=SW