Pilaski, Fryderyk Wilhelm Juliusz (Friedrich Wilhelm Julius Pilaski, Julius Pilaski), członek pierwszej izby pruskiego Landtagu w latach 1849-1851 oraz 1852-1853, członek drugiej izby pruskiego Landtagu w latach 1853-1855 oraz 1859-1882, poseł do Reichstagu Związku Północnoniemieckiego w latach 1867-1871. *3.2.1803 Poznań (Posen), †27.3.1883 tamże, właściciel majątku rycerskiego, prawnik. Studia prawnicze ukończył w Berlinie. W latach 1831-1861 pracował w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, pod koniec pełnił urząd powiatowego radcy sądowego. Od roku 1861 zarządzał swoim majątkiem w Zielenicach koło Wrześni (Zielenice bei Wreschen) oraz pozostałymi dobrami. W lutym 1867 roku uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Odolanów-Ostrzeszów (Adelnau-Schildberg) do konstytuującego się Reichstagu. Głosował przeciwko konstytucji Związku Północnoniemieckiego. W sierpniu 1867 roku uzyskał mandat posła z tego samego okręgu wyborczego do Koła Polskiego w Reichstagu.

 

Literatura przedmiotu:

Hirth's Parlaments-Almanach, 1. wydanie, Berlin 1867, s. 57; 2. wydanie, Berlin 1867, s. LXVII; 5. wydanie, Berlin 1867, s. 80; 8. wydanie, Berlin 1869, s. 195; Z. Grot, Pilaski, Fryderyk Wilhelm Juliusz (1803-1883), [w:] Polski Słownik Biograficzny, tom 26, Wrocław 1981, s. 229-230.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

 

Axel Feuß, październik 2016

 

 

Pilaski, Fryderyk Wilhelm Juliusz (Friedrich Wilhelm Julius Pilaski, Julius Pilaski), członek pierwszej izby pruskiego Landtagu w latach 1849-1851 oraz 1852-1853, członek drugiej izby pruskiego Landtagu w latach 1853-1855 oraz 1859-1882, poseł do Reichstagu Związku Północnoniemieckiego w latach 1867-1871. *3.2.1803 Poznań (Posen), †27.3.1883 tamże, właściciel majątku rycerskiego, prawnik. Studia prawnicze ukończył w Berlinie. W latach 1831-1861 pracował w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, pod koniec pełnił urząd powiatowego radcy sądowego. Od roku 1861 zarządzał swoim majątkiem w Zielenicach koło Wrześni (Zielenice bei Wreschen) oraz pozostałymi dobrami. W lutym 1867 roku uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Odolanów-Ostrzeszów (Adelnau-Schildberg) do konstytuującego się Reichstagu. Głosował przeciwko konstytucji Związku Północnoniemieckiego. W sierpniu 1867 roku uzyskał mandat posła z tego samego okręgu wyborczego do Koła Polskiego w Reichstagu.

 

Literatura przedmiotu:

Hirth's Parlaments-Almanach, 1. wydanie, Berlin 1867, s. 57; 2. wydanie, Berlin 1867, s. LXVII; 5. wydanie, Berlin 1867, s. 80; 8. wydanie, Berlin 1869, s. 195; Z. Grot, Pilaski, Fryderyk Wilhelm Juliusz (1803-1883), [w:] Polski Słownik Biograficzny, tom 26, Wrocław 1981, s. 229-230.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

 

Axel Feuß, październik 2016