Sczaniecki, Michał Leon (Michael von Sczaniecki), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1878-1887. *13.4.1838 Łaszczyn koło Rawicza w powiecie krobskim (Laszczyn bei Rawitsch, Kreis Kröben), †15.11.1920 Komorza koło Tucholi (Komorze bei Tuchel), właściciel majątku rycerskiego. Uczęszczał do Gimnazjum św. Macieja (St.-Matthias-Gymnasium) we Wrocławiu (Breslau), tam także studiował. Właściciel majątków rycerskich w Nawrze i Łaszczynie; mieszkał w Nawrze koło Chełmży (Nawra bei Culmsee). Kilkukrotnie uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Toruń-Chełmno (Thorn-Culm) do Koła Polskiego w Reichstagu: w lipcu 1878 roku, zdobywając 50,68 %, w październiku 1881 roku - 50,12 % oraz w październiku 1884 roku - 51,29 % głosów. Zasiadał w komisjach ds. ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku od cukru.

 

Literatura przedmiotu:

Deutscher Parlaments-Almanach, 13. wydanie, Leipzig 1878, s. 228; 15. wydanie, Leipzig 1884, s. 221; Reichstagsprotokolle 1867-1895, Register 58, 62, 66, 74, 87, 95; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 102.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.reichstagsprotokolle.de

http://www.sejm-wielki.pl

 

Axel Feuß, październik 2016 r.

 

Link do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Reichstagu:

http://www.reichstagsprotokolle.de/treffer.html?anfrage1=Sczaniecki&button=&button1=RTBI&button1=RTBII&button1=RTBIII&button2=SP&button2=SA&button2=GE&button3=SW

 

Sczaniecki, Michał Leon (Michael von Sczaniecki), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1878-1887. *13.4.1838 Łaszczyn koło Rawicza w powiecie krobskim (Laszczyn bei Rawitsch, Kreis Kröben), †15.11.1920 Komorza koło Tucholi (Komorze bei Tuchel), właściciel majątku rycerskiego. Uczęszczał do Gimnazjum św. Macieja (St.-Matthias-Gymnasium) we Wrocławiu (Breslau), tam także studiował. Właściciel majątków rycerskich w Nawrze i Łaszczynie; mieszkał w Nawrze koło Chełmży (Nawra bei Culmsee). Kilkukrotnie uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Toruń-Chełmno (Thorn-Culm) do Koła Polskiego w Reichstagu: w lipcu 1878 roku, zdobywając 50,68 %, w październiku 1881 roku - 50,12 % oraz w październiku 1884 roku - 51,29 % głosów. Zasiadał w komisjach ds. ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku od cukru.

 

Literatura przedmiotu:

Deutscher Parlaments-Almanach, 13. wydanie, Leipzig 1878, s. 228; 15. wydanie, Leipzig 1884, s. 221; Reichstagsprotokolle 1867-1895, Register 58, 62, 66, 74, 87, 95; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 102.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.reichstagsprotokolle.de

http://www.sejm-wielki.pl

 

Axel Feuß, październik 2016 r.

 

Link do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Reichstagu:

http://www.reichstagsprotokolle.de/treffer.html?anfrage1=Sczaniecki&button=&button1=RTBI&button1=RTBII&button1=RTBIII&button2=SP&button2=SA&button2=GE&button3=SW