Skowroński, Aleksander

(Alexander Skowronski), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w roku 1907.
(Alexander Skowronski), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w roku 1907.

Skowroński, Aleksander (Alexander Skowronski), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w roku 1907. *9.2.1863 Huta Laura (Laurahütte; obecnie Siemianowice Śląskie), †4.10.1934 Mikołów (Nikolai), duchowny. Syn górnika. W latach 1876-1885 uczęszczał do Gimnazjum św. Macieja (St.-Matthias-Gymnasium) we Wrocławiu (Breslau), w latach 1885-1888 studiował teologię katolicką na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1886-1887 odbył roczną ochotniczą służbę w 9. kompanii II Śląskiego Pułku Grenadierów nr 11 (2. Schlesisches Grenadier-Regiment Nr. 11) we Wrocławiu, którą ukończył w stopniu podoficera. W roku 1889 przyjął święcenia kapłańskie we Wrocławiu, w latach 1889-1893 był kapłanem i katechetą w Chorzowie (Chorzów), następnie w Łączniku (Lonschnik), Solcu (Altzülz) i Szymiszowie (Schimischow), od 1897 roku był księdzem w Ligocie Bialskiej koło Białej (Ellguth bei Zülz). Był założycielem Towarzystwa dla szerzenia elementarzy polskich, Polskiego Towarzystwa Ludowego, pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Pomocy Naukowej we Wrocławiu. W 1907 roku uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Pszczyna-Rybnik (Pleß-Rybnik) do Koła Polskiego w Reichstagu, zdobywając 65,5 % głosów. W 1918 wszedł w skład Naczelnej Rady Ludowej. W roku 1920 objął urząd dziekana. Po zamachu na jego życie osiadł w polskiej części Śląska. Od 1922 roku był księdzem w Mikołowie, w 1926 roku został archidiakonem diecezji katowickiej (Kattowitz), w 1930 roku otrzymał tytuł prałata, a w 1931 roku został mianowany prepozytem Kapituły Katedralnej w Katowicach. W 1923 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Zdjęcie: rok 1907.

 

Literatura podmiotu: Wybór poezyj, Mikołów 1933.

 

Literatura przedmiotu:

Reichstags-Handbuch, 12. Legislaturperiode [XII kadencja], Berlin 1907, s. 374, 489 (zdjęcie); E. Szramek, Ks. Aleksander Skowroński. Obraz życia i pracy na tle problematyki kresów zachodnich, Katowice 1936.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://katolicy1844.republika.pl/XIX%20wiek/Skowronski%20Aleksander.htm

Mikołowskie Towarzystwo Historyczne, dostęp na: http://mth.org.pl/aleksander-skowronski/

 

Axel Feuß, październik 2016 r.