Sosiński, Wojciech

(Adalbert Sosinski), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1912-1918.
(Adalbert Sosinski), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1912-1918.

Sosiński, Wojciech (Adalbert Sosinski), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1912-1918. *3.4.1872 Lubomierz w powiecie pleszewskim, województwo wielkopolskie (Liebenthal, Kreis Pleschen); †27.9.1934 Siemianowice Śląskie, hutnik, ślusarz, robotnik w walcowni. Uczęszczał do szkoły w Sowinie w powiecie pleszewskim (Eulendorf, Kreis Pleschen). W latach 1889-1893 pracował w Berlinie oraz w miejscowości Velten pod Berlinem, gdzie czynnie uczestniczył w polskich organizacjach robotniczych. W latach 1893-1895 odbył służbę wojskową w Pułku Piechoty im. Hrabiego Tauentziena (3. Brandenburski) nr 20 (Infanterie-Regiment Graf von Tauentzien /3. Brandenburgisches/ Nr. 20) w Wittenberdze, którą zakończył w 1895 roku w stopniu kaprala. W roku 1896 podjął pracę w hucie w Oberhausen, od 1897 roku pracował w firmie Rheinische Stahlwerke w miejscowości Ruhrort-Laar (obecnie Duisburg), jako ślusarz, później był robotnikiem w walcowni spółki hutniczej Phoenix AG w Dortmundzie-Hörde. Był współzałożycielem lokalnego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, chórów i organizacji robotniczych. W latach 1899-1903 pełnił funkcję prezesa polskiego Towarzystwa św. Antoniego w miejscowości Ruhrort-Laar. W 1902 roku uczestniczył w założeniu Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Bochum, a w latach 1905-1913 stał na czele Zjednoczenia w Katowicach (Kattowitz), jako prezes. W styczniu 1912 roku uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Zabrze-Katowice (Hindenburg-Kattowitz) do Koła Polskiego w Reichstagu, zdobywając w drugiej turze wyborów 59,34 % głosów. Zasiadał w komisjach ds. petycji, ubezpieczenia emerytalno-rentowego, ordynacji przemysłowej, kodeksu karnego wojskowego oraz niedzielnego odpoczynku od pracy. W roku 1916 osiadł w Siemianowicach (Semianowitz). W latach 1918-1921 był przedstawicielem Górnego Śląska w Naczelnej Radzie Ludowej w Poznaniu (Posen). W latach 1919-1922 wchodził w skład Sejmu Ustawodawczego, był posłem do Sejmu w latach 1925-1927 oraz 1928-1930. W 1921 roku podjął pierwsze próby zmierzające do założenia późniejszego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zdjęcie: rok 1912.

 

Literatura przedmiotu:

Reichstags-Handbuch, 13. Legislaturperiode [XIII kadencja], Berlin 1912, s. 378 i nast., 486 (zdjęcie); Nachtrag zur 13. Legislaturperiode [XIII kadencja, suplement], Berlin 1916, s. 26; Reichstagsprotokolle 1895-1918, tom 297, 314a; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 78 i nast.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.reichstagsprotokolle.de

Internetowy Polski Słownik Biograficzny, dostęp na: http://www.ipsb.nina.gov.pl/

 

Axel Feuß, październik 2016 r.

 

Link do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Reichstagu:

http://www.reichstagsprotokolle.de/treffer.html?anfrage1=Sosinski&button=&button1=RTBI&button1=RTBII&button1=RTBIII&button2=SP&button2=SA&button2=GE&button3=SW

 

Link do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Reichstagu (Sofinski!):

http://www.reichstagsprotokolle.de/treffer.html?anfrage1=Sofinski&button=&button1=RTBI&button1=RTBII&button1=RTBIII&button2=SP&button2=SA&button2=GE&button3=SW