Taczanowski, Władysław (Wladislaw von Taczanowski, Wladislaus von Taczanowski), członek drugiej izby pruskiego Landtagu w latach 1866-1867, poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1871-1877. *12.8.1825 Szypłów koło Nowego Miasta nad Wartą (Szyplow bei Neustadt an der Warthe), †12.3.1893 tamże, właściciel majątku rycerskiego. Uczęszczał do gimnazjów w Poznaniu (Posen) i we Wrocławiu (Breslau), następnie studiował prawo w Berlinie. Odbył podróże po Niemczech, Rosji, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Austrii i Węgrzech. Następnie zajmował się rolnictwem w swoich majątkach. Był właścicielem posiadłości ziemskiej w Mieszkowie koło Jarocina (Mieschkow bei Jarotschin), majątków rycerskich w Szypłowie oraz w Chwalęcinie koło Nowego Miasta nad Wartą (Chwalencin bei Neustadt an der Warthe), mieszkał w Szypłowie. W marcu 1871 roku oraz styczniu 1874 roku uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Września-Pleszew (Wreschen-Pleschen) do Koła Polskiego w Reichstagu, zdobywając 81,38 % oraz 81,63 % głosów.

 

Literatura przedmiotu:

Deutscher Parlaments-Almanach, 9. wydanie, Leipzig 1871, s. 267; 10. wydanie, Leipzig 1874, s. 263; Reichstagsprotokolle 1867-1895, Register 23, 36, 39; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 94.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.reichstagsprotokolle.de

http://www.sejm-wielki.pl

 

Axel Feuß, październik 2016 r.

 

Link do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Reichstagu:

http://www.reichstagsprotokolle.de/treffer.html?anfrage1=Taczanowski&button=&button1=RTBI&button1=RTBII&button1=RTBIII&button2=SP&button2=SA&button2=GE&button3=SW

 

 

Taczanowski, Władysław (Wladislaw von Taczanowski, Wladislaus von Taczanowski), członek drugiej izby pruskiego Landtagu w latach 1866-1867, poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1871-1877. *12.8.1825 Szypłów koło Nowego Miasta nad Wartą (Szyplow bei Neustadt an der Warthe), †12.3.1893 tamże, właściciel majątku rycerskiego. Uczęszczał do gimnazjów w Poznaniu (Posen) i we Wrocławiu (Breslau), następnie studiował prawo w Berlinie. Odbył podróże po Niemczech, Rosji, Francji, Szwajcarii, Włoszech, Austrii i Węgrzech. Następnie zajmował się rolnictwem w swoich majątkach. Był właścicielem posiadłości ziemskiej w Mieszkowie koło Jarocina (Mieschkow bei Jarotschin), majątków rycerskich w Szypłowie oraz w Chwalęcinie koło Nowego Miasta nad Wartą (Chwalencin bei Neustadt an der Warthe), mieszkał w Szypłowie. W marcu 1871 roku oraz styczniu 1874 roku uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Września-Pleszew (Wreschen-Pleschen) do Koła Polskiego w Reichstagu, zdobywając 81,38 % oraz 81,63 % głosów.

 

Literatura przedmiotu:

Deutscher Parlaments-Almanach, 9. wydanie, Leipzig 1871, s. 267; 10. wydanie, Leipzig 1874, s. 263; Reichstagsprotokolle 1867-1895, Register 23, 36, 39; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 94.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.reichstagsprotokolle.de

http://www.sejm-wielki.pl

 

Axel Feuß, październik 2016 r.

 

Link do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Reichstagu:

http://www.reichstagsprotokolle.de/treffer.html?anfrage1=Taczanowski&button=&button1=RTBI&button1=RTBII&button1=RTBIII&button2=SP&button2=SA&button2=GE&button3=SW