Öhringen

Aktualny stan polskiego pomnika
Aktualny stan polskiego pomnika

BARANSKA ROLA

* 1.2.1902

† 22.2.1945 Öhringen

 

FABIAN BRONISLAW, robotnik

* 30.4.1910 Wrezin powiat Lublin

† 8.9.1941 Öhringen

 

JWANISYK WLADIMIR, robotnik

* 24.12.1918 Tenawa-Dolysin powiat Sanck

† 21.5.1942 Öhringen

 

MARSJOLEK ZIGMUNT, robotnik

* 1925 Dombrowa powiat Tarnów

† 30.6.1940 Öhringen

 

MIECZYSLAW GORA, robotnik rolniczy

*17.12.1923 Kobiecyn powiat Kraków

† 3.5.1945 Öhringen

 

MITRAPFAN TYSZO, robotnik

* 25.12.1914

† 19.4.1945 Öhringen

SOLOWIK MATRONA

† 16.1.1945 Öhringen

 

WOJCIK JANINA, robotnica

* 30.7.1927 Polen

† 12.4.1945 Öhringen

 

Przed kilku laty mieszkający w sąsiedniej miejscowości Polak, członek Bractwa Polskich Motocyklistów na Obczyźnie, zainteresował się dość zniszczonym, a nawet częściowo zdewastowanym pomnikiem. Na postumencie krzyża widniała kwadratowa wnęka z pozostałościami metalowych części, które prawdopodobnie stanowiły umocowania tabliczki informacyjnej. Obok można było zauważyć nieczytelne już litery. Po pierwszym prowizorycznym oczyszczeniu powierzchni udało się częściowo odczytać tekst w języku polskim:

 

1939 – 45 „ŚPIJ KOLEGO W CIEMNYM GROBIE NIECH SIĘ POLSKA PRZYŚNI TOBIE”

 

I nazwiska:

 

Marszalek Zygmund, Gora Mieczysław, Kolpacka Maria, Kozak Josef, Fabian Bronisław, Szumilas Josee, Malawska Maria, Gabas Wacław, Nurkowski Stefan, Stolarczyk Tadeusz, Wojcik Janina, Pyszak Henryk.

 

Tylko cztery nazwiska widniejące na upamiętnieniu znajdują się na wspomnianej liście imiennej. Bractwo Polskich Motocyklistów na Obczyźnie postanowiło roztoczyć opiekę nad tym miejscem. Zebrano dostępne informacje, a mieszkający w pobliżu Polak, pan Sołtysek, namalował we wnęce po tabliczce Matkę Boską z Dzieciątkiem, wzorowaną na obrazie Madonny Jasnogórskiej. Napis został wyczyszczono i poddany renowacji za pomocą farby. Polski pomnik wymaga ciągle podstawowych prac renowacyjnych i fachowych prac konserwatorskich, które przywrócą mu zagwarantowaną umowami międzynarodowymi funkcję chronionego upamiętnienia, które będzie informowało o losie pochowanych w tym miejscu polskich ofiarach drugiej wojny światowej.

Mediathek Sorted

Mediateka
  • Pomnik po pierwszym odnowieniu przez klub motocyklistów

  • Pomnik po pierwszym odnowieniu przez klub motocyklistów

  • Pomnik po pierwszym odnowieniu przez klub motocyklistów