Andrzejewski, Szczepan, polski malarz, członek „szkoły monachijskiej“. Student Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (Akademie der Bildenden Künste München) w latach 1912-1914. *13.1.1892 Łódź, †4.11.1950 Woźniki. Dnia 7.5.1912 roku rozpoczął studia w Klasie Rysunku na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych (Königliche Akademie der Bildenden Künste) w Monachium; studiował u Karla Rauppa (1837-1918). W 1914 roku wrócił do Łodzi, gdzie był nauczycielem wychowania plastycznego w gimnazjum. W roku 1923 założył prywatną szkołę sztuk pięknych, a w roku 1933 letnią szkołę w Woźnikach. W roku 1939 i 1942 został aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu policyjnym w Radogoszczu koło Łodzi. Dnia 4.6.1943 roku został deportowany do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie musiał pracować w obozowej pralni. W chwilach wolnych malował portrety współwięźniów, pejzaże i sceny z życia obozowego. Dnia 26.8.1944 roku został przewieziony do obozu Kaufering VI koło Türkheim, będącego podobozem KL Dachau. Tam pracował przymusowo w należącej do SS fabryce porcelany w Allach (SS-Porzellanmanufaktur Allach), dekorując figurki i przedmioty codziennego użytku nazistowskimi wzorami. W październiku 1945 wrócił do Woźnik, gdzie jeszcze przez kolejne lata tworzył dzieła poświęcone codziennemu życiu więźniów w obozach koncentracyjnych. – W dorobku artystycznym Andrzejewskiego znajdują się powstałe po drugiej wojnie światowej prace w stylu późnego impresjonizmu, których tematami są pejzaże, wiejskie widoki i portrety wieśniaków. Jego prace znajdują się w Muzeum Sztuki w Łodzi, w Muzeum Okręgowym w Sieradzu oraz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

 

Wystawy indywidualne:

1930, 1946 Łódź / 1953 Sieradz, Muzeum Okręgowe w Sieradzu.

 

Literatura:

Saur Allgemeines Künstlerlexikon, Tom III, München/Leipzig 1992, s. 711; Halina Stępień, Maria Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914. Materiały źródłowe, Warszawa 1994, s. 26, 28; Kunst in Auschwitz 1940-1945. Sztuka w Auschwitz 1940-1945, Bramsche 2005, s. 351 i nast.

 

Źródła online:

Baza danych immatrykulacyjnych, Akademie der Bildenden Künste München, Księga immatrykulacyjna nr 3, 05099 Stefan Andschejewski (sic!). Dostęp w Internecie: http://matrikel.adbk.de/matrikel/mb_1884-1920/jahr_1912/matrikel-05099

 

Exilarchiv (Archiwum Emigracji). Dostęp w Internecie: http://www.exilarchiv.de/DE/index.php?option=com_content&view=article&id=1538%3A-andrzejewski-szczepan&catid=42&lang=de

 

Axel Feuß, marzec 2017 r. 

 

 

Andrzejewski, Szczepan, polski malarz, członek „szkoły monachijskiej“. Student Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (Akademie der Bildenden Künste München) w latach 1912-1914. *13.1.1892 Łódź, †4.11.1950 Woźniki. Dnia 7.5.1912 roku rozpoczął studia w Klasie Rysunku na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych (Königliche Akademie der Bildenden Künste) w Monachium; studiował u Karla Rauppa (1837-1918). W 1914 roku wrócił do Łodzi, gdzie był nauczycielem wychowania plastycznego w gimnazjum. W roku 1923 założył prywatną szkołę sztuk pięknych, a w roku 1933 letnią szkołę w Woźnikach. W roku 1939 i 1942 został aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu policyjnym w Radogoszczu koło Łodzi. Dnia 4.6.1943 roku został deportowany do obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie musiał pracować w obozowej pralni. W chwilach wolnych malował portrety współwięźniów, pejzaże i sceny z życia obozowego. Dnia 26.8.1944 roku został przewieziony do obozu Kaufering VI koło Türkheim, będącego podobozem KL Dachau. Tam pracował przymusowo w należącej do SS fabryce porcelany w Allach (SS-Porzellanmanufaktur Allach), dekorując figurki i przedmioty codziennego użytku nazistowskimi wzorami. W październiku 1945 wrócił do Woźnik, gdzie jeszcze przez kolejne lata tworzył dzieła poświęcone codziennemu życiu więźniów w obozach koncentracyjnych. – W dorobku artystycznym Andrzejewskiego znajdują się powstałe po drugiej wojnie światowej prace w stylu późnego impresjonizmu, których tematami są pejzaże, wiejskie widoki i portrety wieśniaków. Jego prace znajdują się w Muzeum Sztuki w Łodzi, w Muzeum Okręgowym w Sieradzu oraz w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

 

Wystawy indywidualne:

1930, 1946 Łódź / 1953 Sieradz, Muzeum Okręgowe w Sieradzu.

 

Literatura:

Saur Allgemeines Künstlerlexikon, Tom III, München/Leipzig 1992, s. 711; Halina Stępień, Maria Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914. Materiały źródłowe, Warszawa 1994, s. 26, 28; Kunst in Auschwitz 1940-1945. Sztuka w Auschwitz 1940-1945, Bramsche 2005, s. 351 i nast.

 

Źródła online:

Baza danych immatrykulacyjnych, Akademie der Bildenden Künste München, Księga immatrykulacyjna nr 3, 05099 Stefan Andschejewski (sic!). Dostęp w Internecie: http://matrikel.adbk.de/matrikel/mb_1884-1920/jahr_1912/matrikel-05099

 

Exilarchiv (Archiwum Emigracji). Dostęp w Internecie: http://www.exilarchiv.de/DE/index.php?option=com_content&view=article&id=1538%3A-andrzejewski-szczepan&catid=42&lang=de

 

Axel Feuß, marzec 2017 r.