Chłapowski, Kazimierz

Chłapowski, Kazimierz (Casimir von Chlapowski), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1881-1887, członek pierwszej izby pruskiego Landtagu w latach 1902-1915.
Chłapowski, Kazimierz (Casimir von Chlapowski), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1881-1887, członek pierwszej izby pruskiego Landtagu w latach 1902-1915.

Chłapowski, Kazimierz (Casimir von Chlapowski), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1881-1887, członek pierwszej izby pruskiego Landtagu w latach 1902-1915. *24.12.1832 Turew koło Kościana (Turew bei Kosten), †5.3.1916 Poznań (Posen), właściciel majątku rycerskiego w Kopaszewie koło Chorynia. Syn właściciela majątku rycerskiego i polskiego generała Dezyderego Adama Chłapowskiego (1790-1879), brat posłów do Reichstagu Stanisława i Tadeusza Chłapowskich. Po ukończeniu Gimnazjum św. Marii Magdaleny (Maria-Magdalena-Gymnasium) w Poznaniu odbył podróże po Anglii i Francji w celu poznania praktyk rolniczych stosowanych w tych krajach. Następnie studiował w Berlinie. Podobnie jak jego ojciec prowadził wzorcowe gospodarstwo doświadczalne w Kopaszewie, otrzymując nagrody na wystawach krajowych i międzynarodowych za pochodzące z niego produkty. W roku 1862 poślubił swoją kuzynkę, Annę Chłapowską. W okresie Kulturkampfu, czyli „walki kulturowej“ pomiędzy władzami pruskimi a kościołem katolickim, należał do obozu ultramontańskiego i był organizatorem wieców w Poznaniu, Gnieźnie (Gnesen) i Toruniu (Thorn). W październiku 1881 roku uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Krobia (Kröben) do Koła Polskiego w Reichstagu, zdobywając 66,73 % głosów; wygrał także w październiku 1884 roku, uzyskując 65,77 % głosów. Zdjęcie: ok. 1875 roku, domena publiczna.

 

Literatura przedmiotu:

Deutscher Parlaments-Almanach, 15. wydanie, Leipzig 1884, s. 132; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 53 i nast., s. 96.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.sejm-wielki.pl

 

Axel Feuß, marzec 2017 r.