Czarliński, Leon

(Leon Schedlin-Czarliński, Leon von Schedlin-Czarlinski), członek drugiej izby pruskiego Landtagu w latach 1876-1877 oraz 1886-1908, poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1877-1884 oraz 1893-1918.
(Leon Schedlin-Czarliński, Leon von Schedlin-Czarlinski), członek drugiej izby pruskiego Landtagu w latach 1876-1877 oraz 1886-1908, poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1877-1884 oraz 1893-1918.

Czarliński, Leon (Leon Schedlin-Czarliński, Leon von Schedlin-Czarlinski), członek drugiej izby pruskiego Landtagu w latach 1876-1877 oraz 1886-1908, poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1877-1884 oraz 1893-1918. *30.10.1835 Chwarzno koło Gdyni (Chwarzno bei Gdingen), †3.12.1918 Toruń (Thorn), prawnik i właściciel majątku rycerskiego. Brat posła do Reichstagu Emila Czarlińskiego (1833-1913). Ukończył gimnazjum w Chełmnie (Culm) w roku 1854, po czym dwa lata studiował prawo we Wrocławiu (Breslau) oraz rok w Berlinie. Następnie, będąc właścicielem majątku w Zakrzewku koło Torunia, uczył się rolnictwa poprzez własną praktykę. Był przewodniczącym zarządu centralnego Polskiego Towarzystwa Rolniczego. Kilkakrotnie uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Tuchola-Chojnice (Tuchel-Conitz) do Koła Polskiego w Reichstagu: w styczniu 1877 roku, zdobywając 76,21 %, w lipcu 1878 roku - 73,75 %, w październiku 1881 roku - 64,88 % głosów. W czerwcu 1893 roku uzyskał także mandat z okręgu wyborczego Bydgoszcz-Miasto (Bromberg-Stadt), zdobywając 54,01 % głosów, w czerwcu 1898 roku z okręgu wyborczego Wyrzysk-Szubin (Wirsitz-Schubin) oraz w styczniu 1912 roku ponownie z okręgu Tuchola-Chojnice. Zasiadał w kilku komisjach, m.in. ds. ustawy o ustroju sądów powszechnych, konkurencji, działalności spółdzielczej oraz epidemii i ubezpieczenia zdrowotnego. Zdjęcie: rok 1907.

 

Literatura przedmiotu:

Deutscher Parlaments-Almanach, 12. wydanie, Leipzig 1877, s. 140; Amtliches Reichstags-Handbuch, 9. Legislaturperiode [IX kadencja], Berlin 1898, s. 157 i nast.; 11. Legislaturperiode [XI kadencja], Berlin 1903, s. 201; Reichstags-Handbuch, 12. Legislaturperiode [XII kadencja], Berlin 1907, s. 233, 486 (zdjęcie); 13. Legislaturperiode [XIII kadencja], Berlin 1912, s. 229, 484 (zdjęcie); Reichstagsprotokolle 1867-1895, Register 52, 55, 58, 62, 71, 74, 82, 155; Reichstagsprotokolle 1895-1918, Register 150, 161, 171, 188, 204, 238, 297; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 53, 63, 65, 68, 86, 102 i nast., 105, 109, 125, 130.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.reichstagsprotokolle.de

 

Axel Feuß, marzec 2017 r.

 

Link do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Reichstagu:

http://www.reichstagsprotokolle.de/treffer.html?anfrage1=Czarlinski&button=&button1=RTBI&button1=RTBII&button1=RTBIII&button2=SP&button2=SA&button2=GE&button3=SW