Stychel, Antoni

(Anton Stychel), członek drugiej izby pruskiego Landtagu w latach 1899-1913, poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1904-1918.
(Anton Stychel), członek drugiej izby pruskiego Landtagu w latach 1899-1913, poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1904-1918.

Stychel, Antoni (Anton Stychel), członek drugiej izby pruskiego Landtagu w latach 1899-1913, poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1904-1918. *13.6.1859 Krasne Dłusko koło Poznania (Lauske bei Posen), †13.1.1935 Poznań, duchowny. Syn urzędnika sądowego. W 1880 roku zdał maturę Gimnazjum św. Marii Magdaleny (Maria-Magdalena-Gymnasium) w Poznaniu (Posen). Studia rozpoczął na Politechnice (Technische Universität) w Berlinie, następnie przeniósł się do Würzburga, gdzie studiował teologię katolicką. W czasie studiów stał na czele Stowarzyszenia Polskich Pracowników Naukowych i angażował się w sprawy imigrantów zarobkowych. Uczęszczał do seminarium duchownego w Gnieźnie (Gnesen), w roku 1889 otrzymał święcenia kapłańskie. Był kaznodzieją i penitencjariuszem przy katedrze w Poznaniu, w roku 1896 został prałatem i prepozytem kolegiaty św. Marii Magdaleny. W 1892 roku założył w Poznaniu Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich, którego prezesem był aż do śmierci. Kilkukrotnie uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Gostyń-Rawicz (Gostyn-Rawitsch) do Koła Polskiego w Reichstagu: w grudniu 1904 roku, zdobywając 68,38 %, w styczniu 1907 roku - 67,45 % a w styczniu 1912 roku - 69,04 % głosów. W 1918 roku został członkiem Naczelnej Rady Ludowej, w 1919 roku posłem do Sejmu Ustawodawczego, w latach 1923-1927 był wicemarszałkiem Senatu. Po roku 1927 wycofał się z życia politycznego. Zdjęcie: rok 1907.

 

Literatura przedmiotu:

Reichstags-Handbuch, 12. Legislaturperiode [XII kadencja], Berlin 1907, s. 385 i nast., 489 (zdjęcie); 13. Legislaturperiode [XIII kadencja], Berlin 1912, s. 386, 486 (zdjęcie); Reichstagsprotokolle 1895-1918, Register 204, 218, 238, 269, 314, 314a; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 34, 75, 77, 89, 90, 196.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.reichstagsprotokolle.de

https://prawy.pl/8064-ks-antoni-stychel-opiekun-robotnikow/

 

Axel Feuß, październik 2016 r.

 

Link do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Reichstagu:

http://www.reichstagsprotokolle.de/treffer.html?anfrage1=Stychel&button=&button1=RTBI&button1=RTBII&button1=RTBIII&button2=SP&button2=SA&button2=GE&button3=SW