Sas Jaworski, Julian

(Julian Jaworski Sas, Julian Jaworski-Sas, Julian Sas-Jaworski, Julian Franz Johann von Saß-Jaworski, Julian von Sass-Jaworski), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1897-1898 oraz 1907-1912.
(Julian Jaworski Sas, Julian Jaworski-Sas, Julian Sas-Jaworski, Julian Franz Johann von Saß-Jaworski, Julian von Sass-Jaworski), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1897-1898 oraz 1907-1912.

Sas Jaworski, Julian (Julian Jaworski Sas, Julian Jaworski-Sas, Julian Sas-Jaworski, Julian Franz Johann von Saß-Jaworski, Julian von Sass-Jaworski), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1897-1898 oraz 1907-1912, członek drugiej izby pruskiego Landtagu w latach 1908-1918. *21.05.1862 Lipienki w powiecie świeckim (Lippinken, Kreis Schwetz), †11.01.1930, właściciel majątku rycerskiego. Syn właściciela majątku rycerskiego oraz członka pierwszej izby pruskiego Landtagu Johanna Sasa Jaworskiego (Johann von Saß-Jaworski, 1789-1865). Uczęszczał do progimnazjum biskupiego Collegium Marianum w Pelplinie, po czym zdał maturę w gimnazjum w Chełmnie (Culm). Praktyki rolnicze odbył w Prusach Zachodnich i Saksonii. W latach 1882-1888 studiował rolnictwo i ekonomię na uniwersytecie w Berlinie oraz Akademii Rolniczej (Landwirtschaftliche Akademie) w Halle. W 1888 roku przejął rodzinny majątek ziemski w Lipienkach. W latach 1888-1906 pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa Rolniczego w Świeciu (Landwirtschaftlicher Verein Schwetz), był kierownikiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej Raiffeisena (Raiffeisen-Dahrlehnskassenverein) w Jeżewie (Jeschewo). W roku 1906 ze względu na stan zdrowia zrezygnował z prowadzenia gospodarstwa rolnego i odtąd, jako emeryt zamieszkał w Wilmersdorfie. W marcu 1897 roku oraz styczniu 1907 roku uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Świecie do Koła Polskiego w Reichstagu, zdobywając 50,38 % oraz 51,1 % głosów. Zasiadał w komisjach ds. finansów, ustawy o czekach oraz epidemii. Zdjęcie: rok 1907.

 

Literatura przedmiotu:

Reichstags-Handbuch, 12. Legislaturperiode [XII kadencja], Berlin 1907, s. 352 i nast., 488 (zdjęcie); Reichstagsprotokolle 1895-1918, Register 150, 161, 238, 269; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 53, 170.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.reichstagsprotokolle.de

Baza osób polskich - Polnische Presonendatenbank, dostęp na: http://www.baza-nazwisk.de

 

Axel Feuß, październik 2016 r.

 

Link do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Reichstagu:

http://www.reichstagsprotokolle.de/treffer.html?anfrage1=Jaworski&button=&button1=RTBI&button1=RTBII&button1=RTBIII&button2=SP&button2=SA&button2=GE&button3=SW