Seyda, Władysław Kazimierz

(Wladislaus Kasimir Seyda), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1907-1918.
(Wladislaus Kasimir Seyda), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1907-1918.

Seyda, Władysław Kazimierz (Wladislaus Kasimir Seyda), poseł do Reichstagu Cesarstwa Niemieckiego w latach 1907-1918. *22.4.1863 Łobżenica (Lobsens), †26.2.1939 Poznań (Posen), adwokat, minister, prezes Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej. W 1880 roku zdał maturę w gimnazjum w Wałczu (Deutsch Krone). W latach 1880-1883 studiował prawo i ekonomię na uniwersytecie we Wrocławiu (Breslau). W 1883 roku rozpoczął aplikację, w 1889 roku został asesorem, w 1889 roku adwokatem przy Sądzie Okręgowym w Krotoszynie (Amtsgericht Krotoschin), w 1891 roku przy Sądzie Ziemskim (Landgericht) a w 1903 roku przy Wyższym Sądzie Krajowym (Oberlandesgericht) w Poznaniu. Zasłynął jako obrońca w sprawach politycznych i prasowych. W latach 1894-1896 współpracował z Przeglądem Poznańskim, w 1906 roku należał do udziałowców Nowej Drukarni Polskiej i w tym samym roku przejął wydawanie Kuriera Poznańskiego. Był członkiem wielu towarzystw naukowych, politycznych i społecznych. W styczniu 1907 roku oraz styczniu 1912 roku uzyskał mandat posła z okręgu wyborczego Września-Pleszew (Wreschen-Pleschen) do Koła Polskiego w Reichstagu, zdobywając 78,27 % oraz 77,22 % głosów. Zasiadał w komisjach ds. ustaw dotyczących sądów, handlu i działalności gospodarczej, jurysdykcji sądów wojskowych, obywatelstwa, ustawy w sprawie czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości oraz budżetu Rzeszy. W latach 1918-1919 stał na czele Naczelnej Rady Ludowej w Poznaniu, w latach 1919-1922 był posłem do Sejmu, w latach 1919-1920 ministrem byłej Dzielnicy Pruskiej, w latach 1924-1929 pełnił funkcję prezesa Sądu Najwyższego. W styczniu 1929 roku został przeniesiony w stan spoczynku, wrócił do Poznania, gdzie otworzył i prowadził kancelarię adwokacką. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski. Zdjęcie: rok 1907.

 

Literatura przedmiotu:

Reichstags-Handbuch, 12. Legislaturperiode [XII kadencja], Berlin 1907, s. 368, 488 (zdjęcie); 13. Legislaturperiode [XIII kadencja], Berlin 1912, s. 373, 486 (zdjęcie); Reichstagsprotokolle 1895-1918, Register 238, 269, 297, 314a; A. Kotowski, Zwischen Staatsräson und Vaterlandsliebe, Düsseldorf 2007, s. 77, 152, 163 i nast., 172-175, 181-183, 185 i nast., 188 i nast., 196 i nast.

 

Źródła online:

http://zhsf.gesis.org, Parlamentarierportal, BIORAB Kaiserreich online

http://www.reichstag-abgeordnetendatenbank.de/

http://www.reichstagsprotokolle.de

http://www.sejm-wielki.pl

Biblioteka Sejmowa, dostęp na: http://biblioteka.sejm.gov.pl

Bundesarchiv, Akten der Reichskanzlei (akta Kancelarii Rzeszy), dostęp na: http://www.bundesarchiv.de/aktenreichskanzlei/1919-1933/0000/adr/adrsz/kap1_1/para2_325.html

 

Axel Feuß, październik 2016 r.

 

Link do sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Reichstagu:

http://www.reichstagsprotokolle.de/treffer.html?anfrage1=Seyda&button=&button1=RTBI&button1=RTBII&button1=RTBIII&button2=SP&button2=SA&button2=GE&button3=SW