Cmentarz Parkowy Marzahn w Berlinie: Błażej Stolarski (1880-1939)

Parkfriedhof Marzan in Berlin, das Grab von Błażej Stolarski
Parkfriedhof Marzan in Berlin, das Grab von Błażej Stolarski

Cmentarz parkowy (Parkfriedhof) w berlińskiej dzielnicy Marzahn. Idziemy aleją główną, aż do znajdującego się po prawej stronie Kamienia Pamięci Ofiar Faszyzmu. Teraz, skręcamy na zachód w stronę pola urnowego 9 U. Na rogu pierwszej poprzecznej alei, po stronie prawej, rozpoczynają się groby wojenne (Kriegsgräber). Na całym cmentarzu jest ich naturalnie znacznie więcej. Nas interesuje jednak wyłącznie Kwatera 3 U. Skromne kamienne tablice informują o złożonych tu prochach ofiar II wojny światowej. Nie wiemy o nich nic – jedynie nazwiska (rzadziej imiona) świadczyć mogą o ich pochodzeniu. Zdecydowana większość – możemy się domyślać – to Słowianie: Białorusini, Czesi, Polacy, Ukraińcy. Na jednym z kamieni wyryto: Błażej Stolarski. Poniżej data urodzenia i śmierci. Obligatoryjny wpis 1939-1945 wyjaśnia, że to właśnie jedna z ofiar II wojny światowej. Tablica znacznie nowsza niż pozostałe, choć wyglądem od nich nie odbiega.

Den vollständigen Beitrag über Błażej Stolarski finden Sie in unserem Atlas der Erinnerungsorte.

Mediathek Sorted

Mediateka
  • Błażej Stolarski

  • Cmentarz Parkowy Marzahn: Widok ogólny pola urnowego 1, 2 i 3.

    Cmentarz Parkowy Marzahn: Widok ogólny pola urnowego 1, 2 i 3.
  • Cmentarz Parkowy Marzahn: Pole urnowe 3U

    Cmentarz Parkowy Marzahn: Pole urnowe 3U z grobem Błażeja Stolarskiego
  • Cmentarz Parkowy Marzahn: Grób Błażeja Stolarskiego

    Cmentarz Parkowy Marzahn: Grób Błażeja Stolarskiego