Momenty tego, co nazywamy historią i tego, co nazywamy pamięcią

Eingang zum Konzentrationslager Sachsenhausen, 14.11.2019
Marian Stefanowski, Turm „A“ – Eingang zum Konzentrationslager Sachsenhausen, 14.11.2019

Momenty tego, co nazywamy historią i tego, co nazywamy pamięcią.

Obóz zagłady w Sachsenhausen na fotografiach Mariana Stefanowskiego. 

 

Dużo pustej, uporządkowanej, wręcz schludnej przestrzeni. Bez ludzi. Owszem, sporadycznie pojawia się anonimowa osoba czy grupa zwiedzających, uchwycona w momencie oglądania fragmentu kompetentnie zestawionej i – jak podają wszystkie przewodniki – bogatej w informacje ekspozycji. Stanowi to jednak rodzaj odległego tła. Goście z innego świata. Obcy. Cieni czy też cieni upiorów głównych sprawców budzącego grozę dramatu nie ma. Ta nieobecność wydaje się uderzająca i niepokojąca zarazem. Im dłużej z kadru na kadr jej doświadczam, tym bardziej nabieram przekonania, że to nie może być przypadek. Że jest w tym jakiś zamysł fotografa. A przynajmniej jakiś trop dla odbiorcy. 

Nigdy nie byłem w Sachsenhausen. Nigdy nie byłem w żadnym obozie koncentracyjnym. Nie odczuwałem potrzeby bycia tam nie dlatego, żeby istnienie kacetów i ich historia wydawały mi się mało znaczące. Przeciwnie, już od czasów szkolnych – a należę do pokolenia obficie karmionego w ramach edukacji literaturą i tematyką ostatniej wojny światowej – doświadczenie obozowe stawiało w moim odczuciu w sposób najbardziej bezkompromisowy, skondensowany, wręcz brutalny pytanie o człowieka, jego kulturę, historię, wyobrażenie o sobie samym, o tworzony przez niego porządek moralny i społeczny. Stawiało więc pytanie nie o historię, a o antropologię. To modelowa sytuacja graniczna, nie pierwsza i nie jedyna, niemniej skrajna i na tyle bliska w czasie, by nie dało się jej łatwo zepchnąć do roli nie burzącej spokoju ducha historycznej skamieliny. Czytając książki lub oglądając filmy, wszystkiego tego byłem świadomy.  Cóż więc nowego mogły dodać, poza emocjonalnym dreszczykiem świadomości chodzenia po śladach zbrodni, odwiedziny w miejscach kaźni ? Tym bardziej, że w takich miejscach wszelkie doświadczenie przeszłości nie jest nam dane bezpośrednio: obóz, po którym chodzimy, nie jest rzeczywistym obozem, nasza sytuacja w nim nie ma nic wspólnego z empiryczną sytuacją ofiary. Ani kata. Szkoda fatygi. 

Czy była to z mojej strony po prostu klasyczna próba racjonalizacji lęku? Na pewno. Zdjęcia Mariana Stefanowskiego wykonane na terenie byłego obozu w Sachsenhausen oglądałem z dużym, wciąż rosnącym zainteresowaniem. Być może dlatego, że w tym wypadku mamy do czynienia z poznaniem zapośredniczonym piętrowo - ślady niedostępnej empirycznie przeszłości postrzegamy poprzez cudze spojrzenie, perspektywę, wybór. Obok pytania o przedmiot pojawia się też pytanie o medium, stanowiące w tym przypadku również formę emocjonalnego buforu. Stefanowski okazał się w moim odczuciu medium dyskretnym, przejrzystym. Ukryty za swoim tematem stworzył cykl obrazów znakomicie neutralnych, zdystansowanych i chłodnych, nie kuszących żadną jawną odautorską ekspresją czy komentarzem. Jest to dokumentacja miejsca w pełni owemu miejscu podporządkowana, kompetentna i systematyczna. Miejsca pamięci. Plany ogólne, elementy ekspozycji, pamiątkowe tablice, sporadycznie grupy zwiedzających. I bardzo dużo pustej przestrzeni. Uporządkowanej, czystej, wręcz schludnej… Niemniej przy całym swym uporządkowaniu i spokoju nadal zamkniętej, otoczonej kolczastym drutem i strażniczymi wieżami. Uprzątnięta scena oczekująca kolejnej odsłony dramatu? Osobiście odbieram to jako zamierzoną lub nie metaforę sytuacji pamięci, w której znajdujemy się aktualnie. Ostatni świadkowie odchodzą, narasta dystans pokoleniowy, emocjonalny, poznawczy. Pamięć doświadczenia na naszych oczach ostatecznie ustępuje wyłącznie pamięci konstruowanej. Od nas zależy, kim, czym i w jakim układzie zapełni się to opustoszałe miejsce. Od nas, owych enigmatycznych zwiedzających, którzy konfrontując się z natłokiem dramatycznych, wybijających z kolein codziennych nawyków informacji, w zależności od stopnia własnej dociekliwości i założeń moralnych nadadzą owej pamięci ostateczny kształt. Marian Stefanowski konfrontując się w swoich z tym problem, ostateczne rozstrzygnięcie pozostawia odbiorcy. 

 

Mediathek
 • Marian Stefanowski, Turm „A“ – Eingang zum Konzentrationslager Sachsenhausen, 14.11.2019

  Der Turm „A“ – Eingang zum Konzentrationslager Sachsenhausen

  Marian Stefanowski, der Turm „A“ – Eingang zum Konzentrationslager Sachsenhausen, 14.11.2019
 • Panorama Konzentrationslager, Blick vom Eingang Turm „A“: Links Appellplatz I, rechts Appellplatz II, 12.08.2018

  Blick vom Eingang Turm „A“: Links Appellplatz I, rechts Appellplatz II, 12.08.2018

  Marian Stefanowski, Panorama Konzentrationslager, Blick vom Eingang Turm „A“: Links Appellplatz I, rechts Appellplatz II, 12.08.2018
 • Marian Stefanowski, Appellplatz I, 12.08.2018

  Appellplatz I

  Marian Stefanowski, Appellplatz I, 12.08.2018
 • Marian Stefanowski, Bereich mit Baracken-Umrissen, 14.11.2019

  Bereich mit Baracken-Umrissen, 14.11.2019

  Marian Stefanowski, Bereich mit Baracken-Umrissen, 14.11.2019
 • Marian Stefanowski, Bereich mit Baracken-Umrissen, 14.11.2019

  Bereich mit Baracken-Umrissen, 14.11.2019

  Marian Stefanowski, Bereich mit Baracken-Umrissen, 14.11.2019
 • Baracken 39 und 38

  Baracken 39 und 38

  Marian Stefanowski, Baracken 39 und 38 – KZ Museum, 14.11.2019
 • Baracke 38 – Schlafraum für 250 Häftlinge

  Baracke 38 – Schlafraum für 250 Häftlinge

  Marian Stefanowski, Baracke 38 – Schlafraum für 250 Häftlinge, 14.11.2019
 • Baracke 38 – Waschraum

  Baracke 38 – Waschraum

  Marian Stefanowski, Baracke 38 – Waschraum, 12.08.2018
 • Baracke 38 – „Toiletten“

  Baracke 38 – „Toiletten“

  Marion Stefanowski, Baracke 38 – „Toiletten“, 12.08.2018
 • Elektrozaun

  Elektrozaun

  Marin Stefanowski, Elektrozaun, 14.11.2019
 • Erschießungsgraben

  Erschießungsgraben

  Marian Stefanowski, Erschießungsgraben – Gedenktafel – der erste Massenmord an 33 Polen am 9.11.1940, 14.11.2019
 • Erschießungsgraben – in Richtung Krematorium

  Erschießungsgraben – in Richtung Krematorium

  Marian Stefanowski, Erschießungsgraben – in Richtung Krematorium, 12.08.2018
 • Krematorium – die Bronzeplastik von Waldemar Grzimek

  Krematorium – die Bronzeplastik von Waldemar Grzimek

  Marin Stefanowski, Krematorium – die Bronzeplastik von Waldemar Grzimek, 14.11.2019
 • Überreste des Krematoriums

  Überreste des Krematoriums

  Marian Stefanowski, Überreste des Krematoriums nach den Sprengungen 1952 und 1953, 12.08.2018
 • KZ-Gelände mit Blick auf die Krankenhäuser

  KZ-Gelände mit Blick auf die Krankenhäuser

  Marian Stefanowski, KZ-Gelände mit Blick auf die Krankenhäuser, 12.08.2018
 • Medizin und Verbrechen

  Das Krankenrevier

  Marian Stefanowski, Medizin und Verbrechen. Das Krankenrevier des KZ Sachsenhausen 1936-1945, 12.08.2018
 • Medizin und Verbrechen

  Pathologie

  Marian Stefnowski, Medizin und Verbrechen. Das Krankenrevier des KZ Sachsenhausen 1936-1945 – Pathologie,12.08.2018
 • Zellenbau

  Zellenbau

  Marian Stefanowski, Zellenbau – ein geheimnisumworbener Ort grausamer Misshandlungen und Morde, 4.11.2019
 • Zellenbau

  Zellenbau

  Marian Stefanowski, Zellenbau – ein geheimnisumworbener Ort grausamer Misshandlungen und Morde, 14.11.2019
 • Denkmal zur Erinnerung an den polnischen General Stefan Rowecki „GROT“

  Denkmal zur Erinnerung an den polnischen General Stefan Rowecki „GROT“

  Marian Stefanowski, Denkmal zur Erinnerung an den polnischen General Stefan Rowecki „GROT“, ermordet 1944, 14.11.2019
 • Einer der Orte mit der Asche der in KZ Ermordeten

  Einer der Orte mit der Asche der in KZ Ermordeten

  Marian Stefanowski, einer der Orte mit der Asche der in KZ Ermordeten, 14.11.2019
 • Gedenktafeln für die 183 am 6.11.1939 in Krakau verhafteten und ins KZ verschleppten polnischen Professoren

  Gedenktafeln für die 183 am 6.11.1939 in Krakau verhafteten und ins KZ verschleppten polnischen Professoren

  Marin Stefanowski, Gräberfeld mit der Asche der im KZ Ermordeten; Gedenktafeln für die 183 am 6.11.1939 in Krakau verhafteten und ins KZ verschleppten polnischen Professoren, 14.11.2019
 • Gedenktafeln für die 183 am 6.11.1939 in Krakau verhafteten und ins KZ verschleppten polnischen Professoren

  Gedenktafeln für die 183 am 6.11.1939 in Krakau verhafteten und ins KZ verschleppten polnischen Professoren

  Marian Stefanowski, Gedenktafeln für die 183 am 6.11.1939 in Krakau verhafteten und ins KZ verschleppten polnischen Professoren, 12.08.2018
 • Wachturm "E"

  Wachturm "E"

  Marian Stefanowski, Wachturm "E", neben dem sich der Eingang zum Sonderlager / Zone II befindet, 14.11.2019
 • KZ-Sonderlager/Zone II, 1945-1950 sowjetisches Speziallager Nr. 7

  KZ-Sonderlager/Zone II, 1945-1950 sowjetisches Speziallager Nr. 7

  Marian Stefanowski, KZ-Sonderlager/Zone II, 1945-1950 sowjetisches Speziallager Nr. 7, 14.11.2019
 • Zentrales Denkmal für die ermordeten Häftlinge

  Zentrales Denkmal für die ermordeten Häftlinge

  Marin Stefanowski, zentrales Denkmal für die ermordeten Häftlinge, 14.11.2019
 • Massengrab

  Massengrab

  Marian Stefanowski, Massengrab der KZ-Opfer, 12.08.2018