The translation in this language is unfortunately not available at present.

Mirosław Jan Stasik (1929–2023). Lekarz, toksykolog i mecenas nauki

Mirosław Jan Stasik (1929–2023), 2011
Mirosław Jan Stasik (1929–2023)

Mirosław Jan Stasik urodził się 27 stycznia 1929 r. w Łodzi. Był jedynym dzieckiem pracownika biurowego administracji fabrycznej Romana Stasika i Marianny Stasik z d. Jurkiewicz. Podczas II wojny światowej w wieku 14 lat został przez okupantów niemieckich zmuszony do pracy w firmie przemysłowej Geyer w Łodzi, gdzie przez dwa lata był gońcem. Po wojnie uczęszczał do Gimnazjum Męskiego im. prez. Gabriela Narutowicza. Tam w 1948 r. zdał maturę. W 1953 r. ukończył studia medyczne w Akademii Medycznej w Łodzi. W 1954 r. zawarł małżeństwo z Lilianą Stasik z d. Hansel, późniejszą dr medycyny. W 1955 r. na świat przyszedł ich syn Jacek. W latach 1956–1962 Mirosław Stasik pracował w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Mikołaja Pirogowa na oddziale internistycznym. Po uzyskaniu specjalizacji z chorób wewnętrznych w 1962 r. objął w Instytucie Medycyny Pracy (IMP) im. Prof. J. Nofera w Łodzi kierownictwo świeżo utworzonego działu ostrych zatruć, gdzie prowadził pionierskie badania z zakresu toksykologii, tworząc podstawy informacji toksykologicznej w Polsce.

 

Emigracja 
 

W 1969 r. Mirosław Stasik z żoną i dzieckiem wyjechał turystycznie do Szwajcarii. Rodzina podjęła decyzję o pozostaniu na emigracji i przeniosła się do Niemiec Zachodnich, gdzie przez rok mieszkała w Heidelbergu, następnie w Rüsselsheim. Liliana Stasik była tam lekarką w Zakładach Samochodowych Opla. W 1982 r. Stasikowie zamieszkali w Niedernhausen koło Wiesbaden, w domu zaprojektowanym przez syna Jacka, młodego wówczas architekta. Po ukończeniu w Heidelbergu kursu języka niemieckiego Mirosław Stasik podjął pracę w koncernie chemicznym Hoechst AG we Frankfurcie nad Menem, gdzie kierował Ośrodkiem Toksykologii i Badań Epidemiologicznych nad Kancerogenezą. Badania koncentrowały się nad określeniem potencjału rakotwórczego niektórych amin aromatycznych i środków dezynfekcyjnych. Będąc pracownikiem Hoechst AG Mirosław Stasik odbył staż w Instytucie Toksykologii na Uniwersytecie w Würzburgu (Julius-Maximilians-Universität Würzburg), a także uzyskał w 1972 r. doktorat na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). Ponadto firma na życzenie Stasika oddelegowała go na studia na Uniwersytecie Surrey w Guildford w Wielkiej Brytanii, po których w 1978 r. otrzymał dyplom toksykologa. W latach 80-tych Stasik reprezentował koncern Hoechst AG na licznych konferencjach naukowych, ponadto był konsultantem i członkiem gremiów naukowych w Brukseli.

W grudniu 1987 r. dr Stasik przeszedł na rentę chorobową, a następnie na emeryturę.