Teilen:

Jeremiasz Falck

Wyszydzenie i cierniem ukoronowanie Chrystusa, ok. 1645, miedzioryt, 57,1 x 42,6 cm. Rycina wykonana na podstawie obrazu Antona van Dycka (1599-1641), wydana przez Hermana Weyena w Paryżu.
Wyszydzenie i cierniem ukoronowanie Chrystusa, ok. 1645, miedzioryt, 57,1 x 42,6 cm. Rycina wykonana na podstawie obrazu Antona van Dycka (1599-1641), wydana przez Hermana Weyena w Paryżu. Sygn. pod kompozycją: Ant. van Dijck pinxit, J. Falck fecit, Herma

Zdaniem Juliusa C. Blocka, Radnego Miejskiego w Gdańsku i autora wydanego tamże w roku 1890 i do dziś miarodajnego wykazu prac artysty, Jeremiasz Falck „urodzony w niemieckim mieście, był niemieckim artystą. […] Jednak wyłączną zasługą naszych wschodnich sąsiadów, Polaków, jest odnalezienie dzieł Falcka dzięki kontynuowanym z wielkim zapałem badaniom oraz przekazywanie o tym wiadomości. I to może być powodem, o czym już wspomniano, że Falck był przez nich uważany za polskiego artystę. Niemniej jednak tylko niektóre arkusze sygnował dopisując ‚Polonus‘, na innych określał się jako ‚Gedanensins‘ a na niektórych spośród tych, które powstały w Sztokholmie, jako ‚Sueciae Calcographus‘.“ (PDF, Block, s. 12 i nast.) W niemieckich kolekcjach i publikacjach zwykle stosuje się niemiecką wersję jego imienia Jeremias, a w polskich wersję polską Jeremiasz. Oczywiście również Blockowi nie uszło uwadze, że Falck nie był wyznania luterańskiego, lecz był reformowanym ewangelikiem. Nie wyklucza to wprawdzie jego niemieckiego pochodzenia, ale jest mało prawdopodobne, że tak właśnie było, albowiem jego nazwisko - zarówno w 1646 roku jak i w roku 1649 - zostało podane w księdze chrztów kościoła ewangelicko-reformowanego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Gdańsku, głównego kościoła gdańskich kalwinów, jako nazwisko ojca chrzestnego. W tym samym kościele w 1650 roku wziął ślub z Anną, córką kupca Arnolda Mercatora, oraz w 1671 roku został pochowany pod kościelną płytą nagrobną (PDF, Block, s. 7 i nast., 12).[1]

Wyznanie ewangelicko-reformowane zaczęło rozpowszechniać się w licznych krajach Europy od połowy XVI w. na skutek działań szwajcarskich reformatorów religijnych - Huldrycha Zwingliego (1484-1531) i Jana Kalwina (1509-1564). Pierwszą reformowaną parafię w Gdańsku założyło kilkuset Holendrów, którzy przybyli tu w latach 1567-1570, szukając schronienia przed prześladowaniami religijnymi namiestnika hiszpańskich Niderlandów Ferdynanda księcia Alby (1507-1582), i jako obcokrajowcy osiedli poza obrębem miasta, między innymi w Nowym Dworze. W 1587 roku w gdańskich kościołach było już czternastu kalwińskich kaznodziejów. Od 1600 roku Holendrzy przyjmowali komunię udzielaną w kościele św. Trójcy przez kapłana z kościoła św. Piotra i Pawła, przy którym w tym czasie mieściła się gmina ewangelicko-reformowana.[2] Rodowód Jeremiasza prowadzi aż do niejakiego Franza Falcka, zmarłego w 1590 roku w Toruniu.[3]

W roku 1646 i 1649 Jeremiasz pospołu z Holendrami trzymał do chrztu dzieci. W księdze chrztów kościoła św. Piotra i Pawła pod datą 18 września 1646 roku odnotowano, że był chrzestnym dziecka swojego brata Hansa. Matkami chrzestnymi były Anna Hondius, córka mieszkającego od 1636 roku w Gdańsku holenderskiego miedziorytnika Willema Hondiusa (1597-1652/58), oraz Anna Mercator (1620-1672), córka kupca Arnolda Mercatora († 1641) i wnuczka pochodzącego z Flandrii kartografa Gerharda Mercatora (1512-1594). Willem Hondius był prawdopodobnie nauczycielem Jeremiasza. Z kolei 25 lutego przejął - w miejsce Arndta Mercatora - ojcostwo chrzestne syna Petera oraz Elisabethy Bexów (PDF, Block, s. 7). Rok później, 9 czerwca 1650 roku, poślubił Annę Mercator (PDF, Block, s. 8). Zważywszy, że podczas wszelkich tego rodzaju kościelnych uroczystości rodzinnych udzielano Komunii Świętej, co nie było dopuszczalne w przypadku wiernych innych wyznań, również pochodzenie Falcka z rodziny holenderskiej można uznać za oczywiste. Hans Falck, z zawodu nożownik, mieszkał faktycznie „w Nowym Dworze“ (PDF, Block, s. 7). Późniejsze pokolenia rodziny Falcków pozostały wierne wyznaniu reformowanemu i kościołowi św. Piotra i Pawła, choć czuły się one jednak bardziej przynależne do niemieckiej klasy średniej i wyższej w Gdańsku, jak było to na przykład w przypadku Johannesa Daniela Falka Starszego (1737-1808), perukarza i nadzorcy ubogich, który ożenił się z kobietą pochodzącą z hugenockiej rodziny należącej do gminy francusko-reformowanej, oraz jego syna Johannesa Daniela Falka (1768-1826), świeckiego teologa, pisarza i autora pieśni kościelnych.[4]

 

[1] Odnośnie daty śmierci Falcka, Block przytacza cytat z księgi nagrobków i zmarłych pochowanych w kościele św. Piotra i Pawła w Gdańsku: “1677. Den 7. Februar nach Reinigung des Grabes des Herrn Hans Minckhaus, ist darin begraben Jeremias Falck im Chor beim Altar, Stein ‘No. 4’.” (1677. Dnia 7 lutego, po oczyszczeniu grobu Hansa Minckhausa, złożono w nim Jeremiasza Falcka, w prezbiterium przy ołtarzu, kamień ‘No. 4’.) Jednak przeprowadzone w 1953 roku badania genealogiczne Oskara Leistikowa wykazały, że Falck nie żył już w 1676 roku, gdy jego córka Susanna Maria brała ślub w kościele w Hanowerze [Marktkirche]. W trakcie ponownego przeglądu księgi nagrobków w kościele św. Piotra i Pawła w Gdańsku stwierdzono, że zapisany w niej rok można odczytać dwojako i odtąd należy przyjąć rok 1671 za rok jego śmierci.

[2] Erwin Pritzel, Geschichte der Reformierten Gemeinde zu St. Petri-Pauli in Danzig 1570-1940, Danzig 1940. s. 9-16.

[3] Johannes Demandt, Johannes Daniel Falk. Sein Weg von Danzig über Halle nach Weimar (1768-1799) = Arbeiten zur Geschichte des Pietismus, 36, Göttingen 1999, s. 17, przypis nr 7 (tamże inne publikacje).

[4] Tamże, s. 17-19.

Mediathek Sorted

Mediateka
 • Werkverzeichnis

  J.C.Block: Jeremias Falck. Sein Leben und seine Werke, Danzig, Leipzig, Wien 1890
 • Livre de Portraiture, 1641

  Giovanni Francesco Barbieri, genannt Il Guercino (1591-1666): Livre de Portraiture, Paris 1641, Kupferstiche von Jeremias Falck (Block 172). Universitätsbibliothek Heidelberg
 • Blumenwerke, 1662

  Verscheyde Nieuwe Tulpen, en andere Bloemen“ und „Novae et exquisitae florum icones“, mit Kupferstichen von Jeremias Falck, Hamburg 1662, verlegt bei Frederik de Wit in Amsterdam (Block 64, 65), zusam...
 • Zdj. nr 1: Anna Maria Ludwika d'Orléans, 1642

  Anna Maria Ludwika d'Orléans, 1642. Według obrazu Justusa van Egmonta, Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.
 • Zdj. nr 2: Król Ludwig XIII, 1643

  Król Ludwig XIII, 1643. Według obrazu Justusa van Egmonta, British Museum w Londynie.
 • Zdj. nr 3: Anna Austriaczka, 1643

  Anna Austriaczka, 1643. Według obrazu Justusa van Egmonta, British Museum w Londynie.
 • Zdj. nr 4: Ludwik XIV jako dziecko, 1646/47

  Ludwik XIV jako dziecko, 1646/47. Według obrazu Justusa van Egmonta, British Museum w Londynie.
 • Zdj. nr 5: Ludwika Maria Gonzaga, 1645

  Ludwika Maria Gonzaga, 1645. Według obrazu Justusa van Egmonta, Österreichische Nationalbibliothek w Wiedniu.
 • Zdj. nr 6: Mikołaj Kopernik, 1644

  Mikołaj Kopernik, 1644. Według obrazu nieznanego autora, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 7: Tycho Brahe, 1644

  Tycho Brahe, 1644. Według nieznanego oryginału, Österreichische Nationalbibliothek w Wiedniu.
 • Zdj. nr 8: Gran Mogor, ok. 1645

  Gran Mogor, ok. 1645. Akbar Wielki, według obrazu Claude'a Vignona, British Museum w Londynie.
 • Zdj. nr 9: Willem Blaeu, 1645

  Willem Blaeu, 1645. Według nieznanego oryginału, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 10: Adriaan van den Spiegel, 1645

  Adriaan van den Spiegel, 1645. Według nieznanego oryginału, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 11: Alegoria stycznia, 1645

  Alegoria stycznia, 1645. Według obrazu Joachima von Sandrarta, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 12: Alegoria marca, 1645

  Alegoria marca, 1645. Według obrazu Joachima von Sandrarta, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 13: Alegoria dnia, 1645

  Alegoria dnia, 1645. Według obrazu Joachima von Sandrarta, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 14: Poranek, 1645

  Poranek, 1645. Według nieznanego oryginału, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 15: Południe, 1645

  Południe, 1645. Według nieznanego oryginału, British Museum w Londynie.
 • Zdj. nr 16: Wieczór, 1645

  Wieczór, 1645. Według nieznanego oryginału, British Museum w Londynie.
 • Zdj. nr 17: Noc, 1645

  Noc, 1645. Według nieznanego oryginału, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
 • Zdj. nr 18: Wiosna, 1645

  Wiosna, 1645. Według nieznanego oryginału, British Museum w Londynie.
 • Zdj. nr 19: Lato, 1645

  Lato, 1645. Według nieznanego oryginału, British Museum w Londynie.
 • Zdj. nr 20: Jesień, 1645

  Jesień, 1645. Według nieznanego oryginału, British Museum w Londynie.
 • Zdj. nr 21: Zima, 1645

  Zima, 1645. Według nieznanego oryginału, British Museum w Londynie.
 • Zdj. nr 22: Asyryjczycy, 1645

  Asyryjczycy, 1645. Według szkicu Claude'a Vignona, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 23: Medowie, 1645

  Medowie, 1645. Według szkicu Claude'a Vignona, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 24: Grecy, 1645

  Grecy, 1645. Według szkicu Claude'a Vignona, Österreichische Nationalbibliothek w Wiedniu.
 • Zdj. nr 25: Rzymianie, 1645

  Rzymianie, 1645. Według szkicu Claude'a Vignona, Österreichische Nationalbibliothek w Wiedniu.
 • Zdj. nr 26: Maria z Jezusem i Janem Chrzcicielem, ok. 1645

  Maria z Jezusem i Janem Chrzcicielem, ok. 1645. Według obrazu Jacques'a Stelli, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 27: Chrystus na Górze Oliwnej, ok. 1645

  Chrystus na Górze Oliwnej, ok. 1645. Według obrazu Guida Reniego, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 28: Złożenie Chrystusa do grobu, ok. 1645

  Złożenie Chrystusa do grobu, ok. 1645. Według obrazu nieznanego autora, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 29a: Mateusz, ok. 1645

  Mateusz, ok. 1645. Według obrazu Pietera van Mola, Teylers Museum w Haarlemie.
 • Zdj. nr 29b: Marek, ok. 1645

  Marek, ok. 1645. Według obrazu Pietera van Mola, Teylers Museum w Haarlemie.
 • Zdj. nr 29c: Łukasz, ok. 1645

  Łukasz, ok. 1645. Według obrazu Pietera van Mola, Teylers Museum w Haarlemie.
 • Zdj. nr 29d: Jan, ok. 1645

  Jan, ok. 1645. Według obrazu Pietera van Mola, Teylers Museum w Haarlemie.
 • Zdj. nr 30: Brama triumfalna, 1646

  Brama triumfalna, 1646. Według Adolfa Boya, Muzeum Narodowe w Warszawie.
 • Zdj. nr 31: Brama triumfalna, 1646

  Brama triumfalna, 1646. Według Adolfa Boya, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
 • Zdj. nr 32: Rycina tytułowa, 1646

  Rycina tytułowa, 1646, do publikacji Andreasa Scato z opisem bramy triumfalnej, Gdańsk 1646, wg nieznanego oryginału, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 33: Rycina tytułowa, 1647

  Rycina tytułowa, 1647, do publikacji Jerzego Ossolińskiego Orationes (Mowy), Gdańsk 1647.
 • Zdj. nr 34: Rycina tytułowa, 1647

  Rycina tytułowa, 1647, do publikacji Jana Heweliusza Selenografia: lub opisanie księżyca, Gdańsk 1647.
 • Zdj. nr 35: Jan Heweliusz, 1647

  Jan Heweliusz, 1647. Według obrazu Helmicha van Tweenhuysena II, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 36: Fryderyk Wilhelm Brandenburski, 1647

  Fryderyk Wilhelm Brandenburski, 1647. Prawdopodobnie według obrazu Govaerta Flincka, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
 • Zdj. nr 37: Daniel Dilger, 1648

  Daniel Dilger, 1648. Według obrazu Salomona Wegnera, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 38: Krystyna Wazówna, 1649

  Krystyna Wazówna, 1649. Według obrazu Davida Becka, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 39: Karol Gustaw, książę Palatynatu, 1649

  Karol Gustaw, książę Palatynatu, 1649. Według obrazu Davida Becka, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 40: Magnus de La Gardie, 1649

  Magnus de La Gardie, 1649. Według obrazu Davida Becka, Österreichische Nationalbibliothek w Wiedniu.
 • Zdj. nr 41: Louis de Geer, 1649

  Louis de Geer, 1649. Według obrazu Davida Becka, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 42: Lennart Torstensson, 1649

  Lennart Torstensson, 1649. Według obrazu Davida Becka, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 43: Gabriel B. Oxenstierna, 1650

  Gabriel B. Oxenstierna, 1650. Według obrazu Davida Becka, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 44: Hrabia Robert Douglas, 1651

  Hrabia Robert Douglas, 1651. Według obrazu Davida Becka, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 45: Friedrich von Hammerstein, 1651

  Friedrich von Hammerstein, 1651. Według obrazu Davida Becka, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 46: Gustaw Horn, 1651

  Gustaw Horn, 1651. Według obrazu Davida Becka, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 47: Hrabia Hans Christoph von Königsmarck, 1651

  Hrabia Hans Christoph von Königsmarck, 1651. Według obrazu Davida Becka (lub Mateusza Meriana), Österreichische Nationalbibliothek w Wiedniu.
 • Zdj. nr 48: Axel Lillie, 1651

  Axel Lillie, 1651. Według obrazu Davida Becka, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 49: Arvid Wittenberg, 1651

  Arvid Wittenberg, 1651. Według obrazu Davida Becka, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 50: Axel Oxenstierna, 1652

  Axel Oxenstierna, 1652. Według obrazu Davida Becka, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 51: Krystyna Wazówna, 1653

  Krystyna Wazówna, 1653. Według obrazu Davida Becka, Teylers Museum w Haarlemie.
 • Zdj. nr 52: Karol X Gustaw, 1654

  Karol X Gustaw, 1654. Według nieznanego oryginału, Österreichische Nationalbibliothek w Wiedniu.
 • Zdj. nr 53: Karol Gustaw Wrangel, 1655

  Karol Gustaw Wrangel, 1655. Według obrazu Davida Klöcker Ehrenstrahla.
 • Zdj. nr 54: Władysław IV Waza, 1650

  Władysław IV Waza, 1650. Według nieznanego oryginału, Österreichische Nationalbibliothek w Wiedniu.
 • Zdj. nr 55: Maciej Łubieński, 1652

  Maciej Łubieński, 1652. Według nieznanego oryginału, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
 • Zdj. nr 56: Achacy Przyłęcki, 1652

  Achacy Przyłęcki, 1652. Według obrazu Daniela Schultza, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
 • Zdj. nr 57: Hieronim Radziejowski, 1652

  Hieronim Radziejowski, 1652. Według obrazu Hendricka Munnichhovena.
 • Zdj. nr 58: Jerzy Sebastian Lubomirski, 1653

  Jerzy Sebastian Lubomirski, 1653. Według obrazu Daniela Schultza, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
 • Zdj. nr 59: Łukasz Opaliński, 1653

  Łukasz Opaliński, 1653. Według obrazu Daniela Schultza, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
 • Zdj. nr 60: Bogusław Radziwiłł, 1654

  Bogusław Radziwiłł, 1654. Według obrazu Daniela Schultza, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 61: Piotr Gembicki, 1650/55

  Piotr Gembicki, 1650/55. Według nieznanego oryginału, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
 • Zdj. nr 62: Andrzej Leszczyński, 1650/55

  Andrzej Leszczyński, 1650/55. Według nieznanego oryginału, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
 • Zdj. nr 63: Bogusław Leszczyński, 1650/55

  Bogusław Leszczyński, 1650/55. Według obrazu Daniela Schultza, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
 • Zdj. nr 64: Wacław Leszczyński, 1650/55

  Wacław Leszczyński, 1650/55. Według nieznanego oryginału, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
 • Zdj. nr 65: Jerzy Ossoliński, 1650/55

  Jerzy Ossoliński, 1650/55. Według obrazu Bartłomieja Strobla, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
 • Zdj. nr 66: Jerzy Tyszkiewicz, 1650/55

  Jerzy Tyszkiewicz, 1650/55. Według nieznanego oryginału, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
 • Zdj. nr 67: Helmich van Tweenhuysen, 1650/55

  Helmich van Tweenhuysen, 1650/55. Według nieznanego oryginału, Teylers Museum w Haarlemie.
 • Zdj. nr 68: Friyderyk III Oldenburg, 1655

  Friyderyk III Oldenburg, 1655. Według nieznanego oryginału, Österreichische Nationalbibliothek w Wiedniu.
 • Zdj. nr 69: Esaw sprzedaje swoje pierworództwo, 1655/57

  Esaw sprzedaje swoje pierworództwo, 1655/57. Według obrazu Matthiasa Stomera, British Museum w Londynie.
 • Zdj. nr 70: Pokłon pasterzy, 1655/57

  Pokłon pasterzy, 1655/57. Według obrazu Lorenza Lotto, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
 • Zdj. nr 71: Chrystus w Świątyni, 1655/57

  Chrystus w Świątyni, 1655/57. Według obrazu Andrei Schiavonego, Teylers Museum w Haarlemie.
 • Zdj. nr 72: Maria z Dzieciątkiem, 1655/57

  Maria z Dzieciątkiem, 1655/57. Według obrazu Andrei del Sarto, Teylers Museum w Haarlemie.
 • Zdj. nr 73: Adoracja Świętej Rodziny, 1655/57

  Adoracja Świętej Rodziny, 1655/57. Według obrazu Bonifacia Veronesego, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 74: Droga Krzyżowa, 1655/57

  Droga Krzyżowa, 1655/57. Według obrazu Jacopa Bassano, Teylers Museum w Haarlemie.
 • Zdj. nr 75: Ekstaza św. Pawła, 1655/57

  Ekstaza św. Pawła, 1655/57. Według obrazu Jana Lysa, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 76: Wizja św. Piotra, 1655/57

  Wizja św. Piotra, 1655/57. Według obrazu Domenica Fettiego, National Gallery of Art w Waszyngtonie, DC.
 • Zdj. nr 77: Stara kobieta przed lustrem, 1655/57

  Stara kobieta przed lustrem, 1655/57. Według obrazu Bernarda Strozziego, National Gallery of Art w Waszyngtonie, DC.
 • Zdj. nr 78: Koncert, 1655/57

  Koncert, 1655/57. Według obrazu Giorgionego, Teylers Museum w Haarlemie.
 • Zdj. nr 79: Syn marnotrawny w towarzystwie grzesznic, 1655/57

  Syn marnotrawny w towarzystwie grzesznic, 1655/57. Według obrazu Jana Lysa, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 80: Królowa Semiramida, 1655/57

  Królowa Semiramida, 1655/57. Według obrazu Guercina, Teylers Museum w Haarlemie.
 • Zdj. nr 81: Śpiewająca para, 1655/57

  Śpiewająca para, 1655/57. Według holenderskiego mistrza, Staatliche Kunstsammlungen w Dreźnie.
 • Zdj. nr 82: Kazanie św. Jana Chrzciciela, 1655/57

  Kazanie św. Jana Chrzciciela, 1655/57. Według obrazu Abrahama Bloemaerta, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 83: Konstantyn Ferber, 1658/63

  Konstantyn Ferber, 1658/63. Według obrazu Adolfa Boya, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
 • Zdj. nr 84: Johannes Müller, ok. 1662

  Johannes Müller, ok. 1662. Według obrazu Gerda Dittmersa, Biblioteka Narodowa w Warszawie.
 • Zdj. nr 85: Johann Ulrich von Wallich, 1662

  Johann Ulrich von Wallich, 1662. Według obrazu Gerda Dittmersa, Rijksmuseum w Amsterdamie.
 • Zdj. nr 86: Rycina tytułowa, 1673

  Rycina tytułowa, 1673. do publikacji Jana Heweliusza Machina coelestis, Gdańsk 1673.
 • Zdj. nr 87: Alfabet, ok. 1662

  Alfabet, ok. 1662. Strona tytułowa do cyklu Libellus novus elementorum latinorum, wg szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87a: Litera A, ok. 1662

  Litera A, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87b: Litera B, ok. 1662

  Litera B, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87c: Litera C, ok. 1662

  Litera C, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87d: Litera D, ok. 1662

  Litera D, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87e: Litera E, ok. 1662

  Litera E, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87f: Litera F, ok. 1662

  Litera F, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87g: Litera G, ok. 1662

  Litera G, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87h: Litera H, ok. 1662

  Litera H, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87i: Litera I, ok. 1662

  Litera I, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87k: Litera K, ok. 1662

  Litera K, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87l: Litera L, ok. 1662

  Litera L, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87m: Litera M, ok. 1662

  Litera M, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87n: Litera N, ok. 1662

  Litera N, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87o: Litera O, ok. 1662

  Litera O, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87p: Litera P, ok. 1662

  Litera P, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87q: Litera Q, ok. 1662

  Litera Q, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87r: Litera R, ok. 1662

  Litera R, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87s: Litera S, ok. 1662

  Litera S, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87t: Litera T, ok. 1662

  Litera T, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87v: Litera V , ok. 1662

  Litera V , ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87w: Litera W, ok. 1662

  Litera W, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87x: Litera X, ok. 1662

  Litera X, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87y: Litera Y, ok. 1662

  Litera Y, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.
 • Zdj. nr 87z: Litera Z, ok. 1662

  Litera Z, ok. 1662. Z cyklu Libellus novus elementorum latinorum, według szkicu Jana Krystiana Bierpfaffa.