Muzeum Sztuki w Bochum – kolekcja sztuki polskiej

Artymowska Zofia (ur. w 1923 r. w Krakowie, zm. 2000 w Warszawie): Multiplied Space IX, 1981. Sitodruk, kolaż 60,8 x 49,7 cm (41,6 x 41,1 cm)
Artymowska Zofia (ur. w 1923 r. w Krakowie, zm. 2000 w Warszawie): Multiplied Space IX, 1981. Sitodruk, kolaż 60,8 x 49,7 cm (41,6 x 41,1 cm)

Po raz pierwszy bogaty wybór dzieł polskiej sztuki zaprezentowano na przełomie 1964/65 r. podczas czwartej wystawy z cyklu „Profile” zatytułowanej „Polnische Kunst heute” (Najnowsza sztuka polska)[2]. Wyboru dzieł do tej wystawy, w dwóch niezależnych od siebie sekcjach dokonało dwóch wybitnych polskich historyków sztuki: Ryszard Stanisławski oraz Mieczysław Porębski. Po zakończeniu wystawy Muzeum zakupiło do swojej kolekcji wiele z pokazanych prac, m.in. ważne i nierzadko dość wczesne prace Jerzego Beresia, Kiejstuta Bereźnickiego, Aleksandra Kobzdeja, Jana Lebensteina, Zbigniewa Makowskiego i Jana Tarasina. Po tej wystawie zorganizowano wystawy indywidualne Jerzego Beresia (1971), Władysława Hasiora (1971) oraz Stanisława Fijałkowskiego (1977). Prace z tych wystaw także wzbogaciły kolekcję Muzeum. Po wystawie indywidualnej Tadeusza Kantora w Norymberdze w 1976 r. do kolekcji Muzeum Sztuki w Bochum trafiły także wybitne prace tego artysty. Dzieła niemal wszystkich wspomnianych artystów można było oglądać w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych na innych wystawach polskiej sztuki współczesnej organizowanych w niemieckich i polskich muzeach[3].

W 1980 r. z okazji II Światowego Kongresu Studiów Sowieckich i Wschodnioeuropejskich, który odbył się w Garmisch-Partenkirchen, Muzeum Sztuki w Bochum przygotowało katalog dzieł sztuki wschodnioeuropejskiej XX w. znajdujących się w posiadaniu zachodnioniemieckich instytucji publicznych. Uwzględniono w nim muzea w czterdziestu ośmiu miastach na terenie RFN i w Berlinie Zachodnim, które posiadały prace artystów z Bułgarii, Jugosławii, Polski, Rumunii, Związku Radzieckiego, Czechosłowacji oraz Węgier[4]. Już wówczas, po dwudziestu latach działalności kolekcjonerskiej, Muzeum Sztuki w Bochum z dwustoma skatalogowanymi pracami znalazło się na drugim miejscu po Muzeum Folkwang w Essen pod względem liczby posiadanych prac sztuki wschodnioeuropejskiej. W tym samym roku Muzeum w Bochum zakupiło pięć prac Władysława Strzemińskiego z wystawy zorganizowanej przez kolońską galerię sztuki. W 1986 r. Muzeum zakupiło dwa popiersia z brązu z pracowni warszawskiej Adama Myjaka, a trzy lata później zorganizowało dużą wystawę indywidualną tego artysty[5].

W 1989 r., po przemianach politycznych w krajach Europy Środkowej rola Muzeum w Bochum „jako pośrednika” między Wschodem a Zachodem musiała ulec zmianie[6]. Kolekcjonowanie i wystawianie polskiej sztuki stało się integralną częścią międzynarodowego profilu Muzeum. W 1994 r. w ramach międzynarodowej wystawy poświeconej martwej naturze w fotografii[7] pokazano i później zakupiono do zbiorów Muzeum wybitną pracę Zofii Kulik, artystki mieszkającej w Warszawie. W 2005 r., na dwa lata przed jej udziałem w Documenta 12 w Kassel, Muzeum przygotowało dużą wystawę indywidualną tej artystki[8]. Po zorganizowanej w 1998 r. przez Sekretariat Kultury Północnej Nadrenii-Westfalii w Wuppertalu wystawie młodych artystów z Polski i Niemiec „Transfer Polen /Transfer Polska”[9] pozostała w zbiorach Muzeum instalacja fotograficzno-filmowa krakowskiej artystki Marty Deskur. Wystawa i zakup prac Danuty Karsten, artystki pochodzącej z okolic Gdańska, która studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i w Düsseldorfie, a obecnie mieszka w Recklinghausen, wzbogaciło zbiory Muzeum, zwanego od 2007 r. Muzeum Sztuki w Bochum, o prace tego pokolenia polskich artystów, którzy swobodnie decydują o swoim miejscu życia i pracy w Europie.

 

[1] Porównaj na portalu tekst Hansa Güntera Golinskiego: Dzieła polskich artystów w zbiorach Muzeum Sztuki w Bochum

[2]Profile IV. Polnische Kunst heute. Städt. Kunstgalerie Bochum 1964

[3] Moderne polnische Kunst. Gemälde, Plastik, Graphik, Overbeck-Gesellschaft, Lübeck 1966; Moderne Malerei in Polen, Kunsthalle zu Kiel we współpracy z Muzem Narodowym w Warszawie, Kilonia 1968; Polnische Gegenwartskunst, Muzeum Narodowe we Wrocławiu / Kunsthaus Hamburg / Kunstverein Hannover, Hannover 1975

[4] Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West) aus Anlaß des Zweiten Weltkongresses für Sowjet- und Osteuropastudien veranstaltet von der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde und dem International Commitee for Soviet and East European Studies, Museum Bochum 1980

[5] Adam Myjak, Museum Bochum 1989

[6] Hans Günter Golinski: Dzieła polskich artystów w zbiorach Muzeum Sztuki w Bochum, str. 1 (na portalu)

[7] Natur im Stilleben - natura morta?  Fünf Positionen zum Fotostilleben, folder z wystawy, Bochum 1994

[8] Zofia Kulik. From Siberia to Cyberia. Und andere Arbeiten, Museum Bochum / Kunsthalle Rostock 2005

[9] Transfer Polska- Nordrhein-Westfalen. Austausch bildender Künstler und Kunst, Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Warszawa / Museum Bochum u.a., Wuppertal 1998

Mediathek
 • Artymowska, Zofia (ur. w 1923 r. w Krakowie, zm. 2000 w Warszawie): Multiplied Space IX, 1981. Sitodruk, kolaż 60,8 x 49,7 cm (41,6 x 41,1 cm); Nr inwentarzowy 2149

  Multiplied Space IX, 1981

  Artymowska Zofia (ur. w 1923 r. w Krakowie, zm. 2000 w Warszawie)
 • Bereś, Jerzy (ur. w 1930 r. w Nowym Sączu, zm. w 2012 r. w Krakowie): Zwid Kamienny II, 1962. Drewno, kamień, wysokość = 200 cm; Nr inwentarzowy 1215

  Zwid Kamienny II, 1962

  Bereś, Jerzy (ur. w 1930 r. w Nowym Sączu, zm. w 2012 r. w Krakowie)
 • Bereźnicki, Kiejstut (ur. w1935 r. w Poznaniu, mieszka w Sopocie): Martwa natura z kołatkami, 1964. Olej/płótno, 130 x 134 cm; Nr inwentarzowy 1216

  Martwa natura z kołatkami, 1964

  Bereźnicki Kiejstut ( ur. w1935 r. w Poznaniu, mieszka w Sopocie)
 • Berlewi, Henryk (ur. 1894 r. w Warszawie, zm. w 1967 r. w Paryżu): Kompozycja mechanofakturowa, 1924/1961. Sitodruk, 61 x 50 cm; Nr inwentarzowy 1504

  Kompozycja mechanofakturowa, 1924/1961

  Berlewi Henryk (ur. 1894 r. w Warszawie, zm. w 1967 r. w Paryżu)
 • Marta Deskur (ur. w 1962 w Krakowie, gdzie mieszka): Memory/Hasła, 1997. Czteroczęściowa praca fotograficzna, 123 x 200 cm, wideo 3 min. 12 s.; Nr inwentarzowy 3982 a-d

  Memory/Hasła (1), 1997

  Marta Deskur (ur. w 1962 w Krakowie, gdzie mieszka)
 • Marta Deskur (ur. w 1962 w Krakowie, gdzie mieszka): Memory/Hasła, 1997. Czteroczęściowa praca fotograficzna, 123 x 200 cm, wideo 3 min. 12 s.; Nr inwentarzowy 3982 a-d

  Memory/Hasła (2), 1997

  Marta Deskur (ur. w 1962 w Krakowie, gdzie mieszka)
 • Marta Deskur (ur. w 1962 w Krakowie, gdzie mieszka): Memory/Hasła, 1997. Czteroczęściowa praca fotograficzna, 123 x 200 cm, wideo 3 min. 12 s.; Nr inwentarzowy 3982 a-d

  Memory/Hasła (3), 1997

  Marta Deskur (ur. w 1962 w Krakowie, gdzie mieszka)
 • Marta Deskur (ur. w 1962 w Krakowie, gdzie mieszka): Memory/Hasła, 1997. Czteroczęściowa praca fotograficzna, 123 x 200 cm, wideo 3 min. 12 s.; Nr inwentarzowy 3982 a-d

  Memory/Hasła (4), 1997

  Marta Deskur (ur. w 1962 w Krakowie, gdzie mieszka)
 • Fijałkowski, Stanisław (ur. w 1922 r. w Zdołbu-nowie/Wołyń, mieszka w Łódzi): 17 I 74, 1974. Olej/płótno, 73 x 60 cm; Nr inwentarzowy 2090

  17 I 74, 1974

  Fijałkowski Stanisław (ur. w 1922 r. w Zdołbunowie/Wołyń, mieszka w Łódzi)
 • Grabowski, Jerzy (ur. w 1933 r. w Gutkach, zm. w 2004 r. w Warszawie): Rozważania o symbolice cyfr, 1993. Wypukłodruk, papier, 62 x 91 cm; Nr inwentarzowy 3705

  Rozważania o symbolice cyfr, 1993

  Grabowski Jerzy (ur. w 1933 r. w Gutkach, zm. w 2004 r. w Warszawie)
 • Hasior, Władysław (ur. w 1928 r. W Nowy Sączu, zm. w 1999 r. w Krakowie): Napad – Troja, 1971. Drewno, tkanina, lalki, przedmioty znalezione, elektryczna instalacja na płycie wiórowej ze złotą ramą, 90 x 129 x 25 cm; Nr inwentarzowy 1672

  Napad - Troja, 1971

  Hasior Władysław (ur. w 1928 r. W Nowy Sączu, zm. w 1999 r. w Krakowie)
 • Kantor, Tadeusz (ur. 1915 w Wielopolu Skrzyńskim, zm. w 1990 r. w Krakowie): Relikt nr 2, 1968. Olej/płótno, parasol, 200 x 130 cm; Nr inwentarzowy: 2046

  Relikt nr 2, 1968

  Kantor Tadeusz (ur. 1915 w Wielopolu Skrzyńskim, zm. w 1990 r. w Krakowie)
 • Kantor, Tadeusz (1915 ur. w Wielopolu Skrzyńskim, zm. w 1990 r. w Krakowie): Portret matki, 1976. Instalacja (fotografia na płótnie, drewniana skrzynia, lniane worki ze zdjęciami portretowymi), 95 x 105 cm, 26 x 159 x 90 cm; Nr inwentarzowy 2047

  Portret matki, 1976

  Kantor Tadeusz (1915 ur. w Wielopolu Skrzyńskim, zm. w 1990 r. w Krakowie)
 • Karsten, Danuta (ur. w 1963 w Małej Słońcy, mieszka w Recklinghausen): Bez tytułu, 1999. Papier, klej stolarski, nici, pleksi, 50 x 50 cm; Nr inwentarzowy 4013

  Bez tytułu, 1999

  Karsten Danuta (ur. w 1963 w Małej Słońcy, mieszka w Recklinghausen)
 • Kobzdej, Aleksander (ur. w 1920 r. w Olesku na Ukrainie, zm. w 1972 r. w Warszawie): Szeroka szczelina między niebem a naturą, 1969. Tworzywo sztuczne, olej/płótno, 138 x 130 cm; Nr inwentarzowy 1623

  Szeroka szczelina między niebem a naturą, 1969

  Kobzdej Aleksander (ur. w 1920 r. w Olesku na Ukrainie, zm. w 1972 r. w Warszawie)
 • Kulik, Zofia (ur. we Wrocławiu, mieszka w Łomiankach-Dąbrowie): Kto zdobędzie świat, 1994. Czarno-białe fotografie, 302,5 x 656,5 cm; Nr inwentarzowy 3276

  Kto zdobędzie świat, 1994

  Kulik Zofia (ur. we Wrocławiu, mieszka w Łomiankach-Dąbrowie)
 • Lebenstein, Jan (ur. w 1930 r. w Brześciu Litewskim, zm. w 1999 r. w Krakowie): Figura No. 156, 1962. Olej/płótno, 180 x 96 cm; Nr inwentarzowy 1228

  Figura No. 156, 1962

  Lebenstein Jan (ur. w 1930 r. w Brześciu Litewskim, zm. w 1999 r. w Krakowie)
 • Makowski, Zbigniew (ur. w 1930 r. w Warszawie, gdzie obecnie mieszka): 1 ½ Mandala, 1964. Tusz, akwarela na papierze, 48 x 61 cm; Nr inwentarzowy 1220

  1 ½ Mandala, 1964

  Makowski Zbigniew (ur. w 1930 r. w Warszawie, gdzie obecnie mieszka)
 • Myjak, Adam (ur. w 1947 r. w Starym Sączu, mieszka w Warszawie): Głowa, około 1986r. Brąz, 40 x 44 x 38 cm; Nr inwentarzowy 2471

  Głowa, około 1986r.

  Myjak Adam (ur. w 1947 r. w Starym Sączu, mieszka w Warszawie)
 • Stażewski Henryk (ur. w 1894 r. w Warszawie, zm. w 1988 r. w Warszawie): Relief no 26/1968, 1968. Olej na płycie pilśniowej, 60 x 60 cm; Nr inwentarzowy 1681

  Relief nr 26/1968, 1968

  Stażewski Henryk (ur. w 1894 r. w Warszawie, zm. w 1988 r. w Warszawie)
 • Strzemiński Władysław (ur. w 1893 r. w Mińsku, zm. w 1952 r. w Łódzi): Zielono-czerwona architektura, 1928. Olej na tekturze, 48 x 30 cm; Nr inwentarzowy 2071

  Zielono-czerwona architektura, 1928

  Strzemiński Władysław (ur. w 1893 r. w Mińsku, zm. w 1952 r. w Łódzi)
 • Strzemiński Władysław (ur. w 1893 r. w Mińsku, zm. w 1952 r. w Łodzi): Pejzaż morski, 1934. Gwasz, 21 x 27 cm; Nr inwentarzowy 2072

  Pejzaż morski, 1934

  Strzemiński Władysław (ur. w 1893 r. w Mińsku, zm. w 1952 r. w Łodzi)
 • Tarasin Jan (ur. w 1926 r. w Kaliszu, zm. w 2009 r. w Warszawie): Wielka plaża, 1964. Olej, płótno, 95 x 125 cm; Nr inwentarzowy 1218

  Wielka plaża, 1964

  Tarasin Jan (ur. w 1926 r. w Kaliszu, zm. w 2009 r. w Warszawie)
 • Audiodatei

  Kunstmuseum Bochum - Hörspiel von "COSMO Radio po polsku"

  In Zusammenarbeit mit "COSMO Radio po polsku" präsentieren wir Hörspiele zu ausgewählten Themen unseres Portals.