Menu toggle
Navigation

Muzeum Sztuki w Bochum – kolekcja sztuki polskiej

Artymowska Zofia (ur. w 1923 r. w Krakowie, zm. 2000 w Warszawie): Multiplied Space IX, 1981. Sitodruk, kolaż 60,8 x 49,7 cm (41,6 x 41,1 cm)

Mediathek Sorted

Mediateka
Artymowska Zofia (ur. w 1923 r. w Krakowie, zm. 2000 w Warszawie): Multiplied Space IX, 1981. Sitodruk, kolaż 60,8 x 49,7 cm (41,6 x 41,1 cm)
Artymowska Zofia (ur. w 1923 r. w Krakowie, zm. 2000 w Warszawie): Multiplied Space IX, 1981. Sitodruk, kolaż 60,8 x 49,7 cm (41,6 x 41,1 cm)

Po raz pierwszy bogaty wybór dzieł polskiej sztuki zaprezentowano na przełomie 1964/65 r. podczas czwartej wystawy z cyklu „Profile” zatytułowanej „Polnische Kunst heute” (Najnowsza sztuka polska)[2]. Wyboru dzieł do tej wystawy, w dwóch niezależnych od siebie sekcjach dokonało dwóch wybitnych polskich historyków sztuki: Ryszard Stanisławski oraz Mieczysław Porębski. Po zakończeniu wystawy Muzeum zakupiło do swojej kolekcji wiele z pokazanych prac, m.in. ważne i nierzadko dość wczesne prace Jerzego Beresia, Kiejstuta Bereźnickiego, Aleksandra Kobzdeja, Jana Lebensteina, Zbigniewa Makowskiego i Jana Tarasina. Po tej wystawie zorganizowano wystawy indywidualne Jerzego Beresia (1971), Władysława Hasiora (1971) oraz Stanisława Fijałkowskiego (1977). Prace z tych wystaw także wzbogaciły kolekcję Muzeum. Po wystawie indywidualnej Tadeusza Kantora w Norymberdze w 1976 r. do kolekcji Muzeum Sztuki w Bochum trafiły także wybitne prace tego artysty. Dzieła niemal wszystkich wspomnianych artystów można było oglądać w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych na innych wystawach polskiej sztuki współczesnej organizowanych w niemieckich i polskich muzeach[3].

W 1980 r. z okazji II Światowego Kongresu Studiów Sowieckich i Wschodnioeuropejskich, który odbył się w Garmisch-Partenkirchen, Muzeum Sztuki w Bochum przygotowało katalog dzieł sztuki wschodnioeuropejskiej XX w. znajdujących się w posiadaniu zachodnioniemieckich instytucji publicznych. Uwzględniono w nim muzea w czterdziestu ośmiu miastach na terenie RFN i w Berlinie Zachodnim, które posiadały prace artystów z Bułgarii, Jugosławii, Polski, Rumunii, Związku Radzieckiego, Czechosłowacji oraz Węgier[4]. Już wówczas, po dwudziestu latach działalności kolekcjonerskiej, Muzeum Sztuki w Bochum z dwustoma skatalogowanymi pracami znalazło się na drugim miejscu po Muzeum Folkwang w Essen pod względem liczby posiadanych prac sztuki wschodnioeuropejskiej. W tym samym roku Muzeum w Bochum zakupiło pięć prac Władysława Strzemińskiego z wystawy zorganizowanej przez kolońską galerię sztuki. W 1986 r. Muzeum zakupiło dwa popiersia z brązu z pracowni warszawskiej Adama Myjaka, a trzy lata później zorganizowało dużą wystawę indywidualną tego artysty[5].

W 1989 r., po przemianach politycznych w krajach Europy Środkowej rola Muzeum w Bochum „jako pośrednika” między Wschodem a Zachodem musiała ulec zmianie[6]. Kolekcjonowanie i wystawianie polskiej sztuki stało się integralną częścią międzynarodowego profilu Muzeum. W 1994 r. w ramach międzynarodowej wystawy poświeconej martwej naturze w fotografii[7] pokazano i później zakupiono do zbiorów Muzeum wybitną pracę Zofii Kulik, artystki mieszkającej w Warszawie. W 2005 r., na dwa lata przed jej udziałem w Documenta 12 w Kassel, Muzeum przygotowało dużą wystawę indywidualną tej artystki[8]. Po zorganizowanej w 1998 r. przez Sekretariat Kultury Północnej Nadrenii-Westfalii w Wuppertalu wystawie młodych artystów z Polski i Niemiec „Transfer Polen /Transfer Polska”[9] pozostała w zbiorach Muzeum instalacja fotograficzno-filmowa krakowskiej artystki Marty Deskur. Wystawa i zakup prac Danuty Karsten, artystki pochodzącej z okolic Gdańska, która studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i w Düsseldorfie, a obecnie mieszka w Recklinghausen, wzbogaciło zbiory Muzeum, zwanego od 2007 r. Muzeum Sztuki w Bochum, o prace tego pokolenia polskich artystów, którzy swobodnie decydują o swoim miejscu życia i pracy w Europie.

[1] Porównaj na portalu tekst Hansa Güntera Golinskiego: Dzieła polskich artystów w zbiorach Muzeum Sztuki w Bochum

[2]Profile IV. Polnische Kunst heute. Städt. Kunstgalerie Bochum 1964

[3] Moderne polnische Kunst. Gemälde, Plastik, Graphik, Overbeck-Gesellschaft, Lübeck 1966; Moderne Malerei in Polen, Kunsthalle zu Kiel we współpracy z Muzem Narodowym w Warszawie, Kilonia 1968; Polnische Gegenwartskunst, Muzeum Narodowe we Wrocławiu / Kunsthaus Hamburg / Kunstverein Hannover, Hannover 1975

[4] Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West) aus Anlaß des Zweiten Weltkongresses für Sowjet- und Osteuropastudien veranstaltet von der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde und dem International Commitee for Soviet and East European Studies, Museum Bochum 1980

[5] Adam Myjak, Museum Bochum 1989

[6] Hans Günter Golinski: Dzieła polskich artystów w zbiorach Muzeum Sztuki w Bochum, str. 1 (na portalu)

[7] Natur im Stilleben - natura morta?  Fünf Positionen zum Fotostilleben, folder z wystawy, Bochum 1994

[8] Zofia Kulik. From Siberia to Cyberia. Und andere Arbeiten, Museum Bochum / Kunsthalle Rostock 2005

[9] Transfer Polska- Nordrhein-Westfalen. Austausch bildender Künstler und Kunst, Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, Warszawa / Museum Bochum u.a., Wuppertal 1998